Sure sec
YÛNUS-19 Tefsiri

YÛNUS Suresi 19. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛNUS-19 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ tek bir sözle, tek dînin bütün delillerini ortaya koymuştur. Hüküm, kıyâmet günü mahkeme-i kübrada verilir. Eğer Allah'ın bir sözü olmasaydı, Allah her devirde hesabı görürdü, işi bit...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛNUS Suresi Âyet - 19 Tefsiri

 

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Ve mâ kânen nâsu illâ ummeten vâhideten fahtelefû, ve lev lâ kelimetun sebekat min rabbike le kudiye beynehum fîmâ fîhi yahtelifûn(yahtelifûne).

Ve insanlar, tek bir ümmetten başka olmadı (tek bir ümmetti). Sonradan ihtilâfa (ayrılığa) düştüler. Rabbinden bir söz (kelime) geçmiş (verilmiş) olmasaydı, onların aralarında ihtilâfa düştükleri şey hakkında mutlaka hüküm verilirdi.

1.ve mâ kâne en nâsu: ve insanlar olmadı
2.illâ: ...den başka
3.ummeten: bir ümmet(ten)
4.vâhideten: tek, bir
5.fahtelefû (fe ihtelefû): bundan sonra ihtilâfa, (anlaşmazlığa) düştüler
6.ve lev: ve eğer
7.lâ kelimetun: bir kelime, söz olmasaydı
8.sebekat: geçti, geçmiş
9.min rabbike: senin Rabbinden
10.le kudiye: mutlaka vuku bulurdu, olurdu, hüküm verilirdi
11.beyne-hum: onların aralarında
12.fî-mâ: o şeyde
13.fî-hi: onun hakkında
14.yahtelifûne: ihtilâfa düşüyorlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ tek bir sözle, tek dînin bütün delillerini ortaya koymuştur. Hüküm, kıyâmet günü mahkeme-i kübrada verilir. Eğer Allah'ın bir sözü olmasaydı, Allah her devirde hesabı görürdü, işi bitirirdi ve her devirde Allah açıklardı ki, tek bir dîn vardır, ikinci bir dîn hiç olmamıştır. Bu âyetle, Şûrâ Suresinin 13. âyet-i kerimesi arasında işte bu sebeple illiyet rabıtası vardır:

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
Allahu Tealâ, Hz. İbrâhîm'in, Hz. Nuh'un, Hz. Yâkub'un, Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, hepsinin aynı dînin, aynı şeriatin sahibi olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e diyor ki: “Sana da aynı şeriati, şeriat kıldık.”

Bütün dînler bir tek dîn, bütün şeriatler tek bir şeriattir.

Allahû Tealâ'nın Kur'ân'da indirdiği şeriat, bütün zaman parçalarının şeriatidir. Tek bir şeriat... İkinci bir şeriat hiç olmamıştır.

Allahû Tealâ burada: “İnsanlar başlangıçta tek bir ümmetten başka olmadı.” diyor. Yani kocaman bir insan topluluğunun, büyük kısmı putları, başka şeyleri kendilerine ilâh edinmişlerdir. Allah'ın kutsal kitaplarına dayalı olan dîni yaşayanlar ise tek bir ümmet oluşturmuşlar, tek bir dîni yaşamışlardır. Bu dîn, Hz. İbrâhîm'in hanif dînidir.

Allahû Tealâ buyuruyor ki:

30/RÛM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfen, fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâhi, zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.
30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
Hz. Âdem'den kıyâmet günü doğacak olan son bebeğe kadar herkes hanif fıtratıyla yaratılmıştır ve yaratılacaktır. Hiç istisnası yoktur. Herkesin yaratılışta vücuda gelen hüviyeti sadece hanif dînini yaşamaya açıktır. Herkesin gözlerinde hicab-ı mesture, kulaklarında vakra, kalbinde ekinnet vardır. Herkesin kalbinin nur kapısı şeytana dönük, herkesin kalbi mühürlüdür. Hiç kimsenin göğsünden kalbine nur yolu açılmış değildir. Bütün insanların kalplerindeki şeytanın zulmet kapısı açıktır, Allah'ın kapısı mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinin içinde doğuşlarından itibaren küfür vardır. Kalplerine, Allah'a ulaşmayı dileyene kadar îmân girmeyecektir.

49/HUCURÂT-14: Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum şey’â(şey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
Araplar: “Biz âmenû olduk.” dediler. (Onlara) de ki: “Siz âmenû olmadınız (Allah’a ulaşmayı dilemediniz). Fakat: "Teslim olduk." deyin. Kalplerinize (içine) îmân girmedi. Ve eğer Allah’a ve O’nun Resûl'üne itaat ederseniz (Allah’a ulaşmayı dilerseniz), amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.”
Bütün insanların, nefslerinin kalbi doğuşlarından itibaren %100 afetlerle doludur.

Küfür, şeytanın içinde bulunduğu o korkunç muhtevadır. Şeytan, hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapmamıştır, hiçbir zaman fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim etmemiştir, kalbinde her zaman küfür kelimesi var olarak kalmıştır. Hiç değişmemiştir, kıyâmete kadar da böyle kalacaktır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛNUS Suresi - 19 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛNUS Suresi Tefsiri

YÛNUS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.