Sure sec
YÛNUS-15 Tefsiri

YÛNUS Suresi 15. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛNUS-15 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bir defa daha Allahû Tealâ, ruhun hidayetinden bahsetmektedir. Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin durumlarını Yûnus Suresinin 7 ve 8. âyetlerinde anlatıyor: 10/YÛNUS-7: İnnellezîne...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛNUS Suresi Âyet - 15 Tefsiri

 

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlellezîne lâ yercûne likâena'ti bi kur'ânin gayri hâzâ ev beddilhu, kul mâ yekûnu lî en ubeddilehû min tilkâi nefsî, in ettebiu illâ mâ yûhâ ileyye, innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm(azîmin).

Ve onlara âyetlerimiz, delillerle okunduğu zaman Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi: “Bize bundan başka bir Kur’ân getir veya O’nu değiştir.” De ki: “O’nu, kendi nefsimden (bir şey) ilka ederek benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tâbî olurum. Şâyet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben, büyük günün azabından korkarım.”

1.ve izâ tutlâ: ve okunduğu zaman
2.aleyhim: onlara
3.âyâtu-nâ: âyetlerimiz
4.beyyinâtin: belgeler olarak, delillerle, belgelerle
5.kâle: dedi
6.ellezîne lâ yercûne: dilemeyen kimseler
7.likâe-nâ: bize ulaşmayı
8.e'ti bi kur'ânin: bir Kur'ân getir
9.gayri: başka
10.hâzâ: bu
11.ev: veya
12.beddil-hu: onu değiştir
13.kul: de, söyle
14.mâ yekûnu: olamaz
15.lî en ubeddile-hu: onu benim değiştirmem
16.min tilkâi nefsî: nefsimden, kendimden bir şey ilka etmem (katmam)
17.in ettebiu: tâbî olursam, ancak ... tâbi olurum
18.illâ: yalnız, ancak
19.mâ yûhâ: vahyolunan şey
20.ileyye: bana
21.innî: muhakkak ki ben
22.ehâfu: korkarım
23.in asaytu: eğer isyan edersem, asi olursam
24.rabbî: Rabbime
25.azâbe: azabı
26.yevmin azîmin: büyük gün
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bir defa daha Allahû Tealâ, ruhun hidayetinden bahsetmektedir.

Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin durumlarını Yûnus Suresinin 7 ve 8. âyetlerinde anlatıyor:

10/YÛNUS-7: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatmeennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne).
Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah’a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.
10/YÛNUS-8: Ulâike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).
İşte onların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer ateştir (cehennemdir).
Bu âyet ile, Yûnus Suresinin 7 ve 8. âyet-i kerimeleri ve Mu'minûn-44 arasında sağlam, kuvvetli bir illiyet rabıtası vardır. Çünkü Yûnus Suresi 7 ve 8'de Allahû Tealâ buyurmaktadır: “Onlar bizim âyetlerimizden gâfil olanlardır.”

Bu âyet-i kerimede gâfil olmanın ne anlama geldiği açıklanmıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V), delillerle, beyyinelerle gelen Kur'ân'ı Kerim'i onlara okuduğu zaman diyorlar ki: “Bu Kur'ân-ı Kerim'i değiştir veya bize başka bir tane Kur'ân-ı Kerim getir. Biz buna inanmıyoruz.”

Peygamber Efendimiz (S.A.V): “Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir.” diyor. Cevap veriyorlar: “Biz bu Kur'ân'a inanmıyoruz. O'nu değiştir ya da başka bir tane getir.” Allah'ın, O'na o Kur'ân'ı Kerim'i indirdiğini reddediyorlar.

Her zaman Allah'ın resûlleri hep insanlar tarafından reddedilmişlerdir. Bütün devirlerde, bütün milletlerde bu böyle olmuştur. Mu'minûn Suresinin 44. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ buyuruyor:

23/MU'MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne).
Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından (helâk ettik). Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛNUS Suresi - 15 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛNUS Suresi Tefsiri

YÛNUS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.