Sure sec
YÛNUS-105 Tefsiri

YÛNUS Suresi 105. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛNUS-105 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın dizaynında Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e bir defa daha bir emir var. Allahû Tealâ, hanif olduğunu bir defa daha hatırlatıp herkese ilân ediyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V) hanif i...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛNUS Suresi Âyet - 105 Tefsiri

 

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Ve en ekim vecheke lid dîni hanîfâ, ve lâ tekûnenne minel muşrikîn(muşrikîne).

Ve yüzünü hanif olarak dîne yönelt. Ve sakın müşriklerden olma!

1.ve en ekim: ve yöneltmek, yönelt
2.veche-ke: vechini, yüzünü
3.li ed dîni: dîne
4.hanîfâ: hanif olarak
5.ve lâ tekûnenne: ve sakın olma
6.min el muşrikîne: müşriklerden
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın dizaynında Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e bir defa daha bir emir var. Allahû Tealâ, hanif olduğunu bir defa daha hatırlatıp herkese ilân ediyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V) hanif idi. Öyleyse hanif fıtratında yaratılan Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e, bir hanif olarak kendisini dîne doğrultması emrediliyor.

Allahû Tealâ, bütün peygamberlere aynı emri vermiştir. Bütün peygamberlerin şeriati birbirinin aynıdır ve hepsi hanif dîninin mensubudur.

İlk Peygamber Âdem (a.s)'dan, Son Peygamber, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e kadar gelen kâinatın sadece bir tek dîni vardır: Hanif dîni. Ve Arapça adı ile İslâm dîni.

Allahû Tealâ, Rûm Suresinin 30, 31, 32. âyetlerinde söylediklerini burada da tekrar ediyor:

30/RÛM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfen, fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâhi, zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.
30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
İlk insandan bu tarafa hep aynı dîn olan hanif dîni var oldu. İlk insandan bu tarafa herkes hanif fıtratıyla yaratıldı. Allahû Tealâ ne zaman “kendinizi hanif olarak doğrultun” diyorsa hemen arkasından “sakın müşriklerden olmayın” buyuruyor. Yani hanif dîninin temel özelliği, tek Allah'a inanmaktır. İkinci özelliği, tek bir cemaat, tek bir toplum oluşturmaktır. Üçüncü özelliği, ruhen, vechen, nefsen ve iradî olarak Allah'a teslim olmaktır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛNUS Suresi - 105 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛNUS Suresi Tefsiri

YÛNUS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.