Sure sec
TEVBE-8 Tefsiri

TEVBE Suresi 8. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-8 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'ın dostları ile düşmanları arasında her zaman bariz farklılıklar vardır. Allah'ın dostları, verdikleri söze mutlaka sahip çıkarlar. Diğerleri için böyle bir mecburiyet yoktur. Onlar, şeytanl...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 8 Tefsiri

 

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

Keyfe ve in yazherû aleykum lâ yerkubû fîkum illen ve lâ zimmet (zimmeten), yurdûnekum bi efvâhihim ve te'bâ kulûbuhum, ve ekseruhum fâsikûn(fâsikûne).

Nasıl (ahdleri) olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse (birbirlerine arka çıkarlarsa) sizin hakkınızda bir yakınlık (akrabalık) ve bir zimmet (ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları) gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla (sözleriyle) razı ederler ve onların çoğu fasıklardır.

1.keyfe: nasıl
2.ve in: ve eğer
3.yazherû: kuvvetlenirler, arka çıkarlar
4.aleykum: size karşı
5.lâ yerkubû: gözetmezler
6.fî-kum: sizin hakkınızda
7.illen: yakınlık, akrabalık
8.ve lâ: ve yoktur, değildir, olmaz
9.zimmeten: bir zimmet, ahdden doğan bir hak
10.yurdûne-kum: sizi razı ederler
11.bi efvâhi-him: ağızları ile, sözleriyle
12.ve te'bâ: ve direnir
13.kulûbu-hum: onların kalpleri
14.ve ekseru-hum: ve onların çoğu
15.fâsikûne: fasıklar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'ın dostları ile düşmanları arasında her zaman bariz farklılıklar vardır. Allah'ın dostları, verdikleri söze mutlaka sahip çıkarlar. Diğerleri için böyle bir mecburiyet yoktur. Onlar, şeytanla ilişki kurdukları için sözlerine, riayet etmezler. Etmedikleri için de bir sıkıntı duymazlar; onlara göre bu, adeta normal bir olaydır.

Şeytan kıyâmet günü: “Allah da size söz verdi, ben de verdim. O, Allah sözünü tuttu, ben ise şeytanım, sözümü tutmadım ve benimle beraber cehenneme geldiniz. Ben sizi zorladım mı? İşlediğiniz günahları zorla mı işlettim? Hayır, ben teklifte bulundum siz de kabul ettiniz ve size yaptığım teklifleri, cehenneme gelmeniz için yaptım ve bu yüzden cehennemdesiniz. Bana kızmayın, nefsinizin afetlerine kızın.” diyor.

14/İBRÂHÎM-22: Ve kâleş şeytânu lemmâ kudıyel emru innallâhe vaadekum va’del hakkı ve vaadtukum fe ahleftukum, ve mâ kâne liye aleykum min sultânin illâ en deavtukum festecebtum lî, fe lâ telûmûnî ve lûmû enfusekum, mâ ene bi musrihikum ve mâ entum bi musrihiyy(musrihiyye), innî kefertu bi mâ eşraktumûni min kabl(kablu), innez zâlimîne lehum azâbun elîm(elîmun).
Şeytan, emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: “Muhakkak ki; Allah, size “hak olan vaadini” vaadetti. Ve ben de size vaadettim. Fakat ben, vaadimden döndüm. Ve ben, sizin üzerinizde bir güce (sultanlığa, yaptırım gücüne) sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz, bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın! Kendinizi kınayın! Ve ben, sizin yardımcınız değilim. Siz de, benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben, sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkâr ettim. Muhakkak ki; zalimlere acı azap vardır.”
Bunları söylerken, şeytan ve şeytanın söylediklerine iştirak edenlerin hepsi cehennemde, Allah'ın dostları ise cennettedir. Şeytan: “Ahdlerinizi bozun” demiş, onlar da bozmuşlardır. Onlar için sözlerini tutmak diye bir olay geçerli değildir. Şeytan, sözlerini tutmamalarını nefslerine söylettiği için nefsleri de sözlerini tutmamak konusunda bir fikrin sahibi olduğu için tutmamışlardır.

Öyleyse büyük kısmını fasıkların teşkil ettiği ve çoğunluk öyle istediği için ahde riayet etmeyen bir toplum oluşmuştur. Ama Allahû Tealâ, “Aralarında çoğu fasıklardır” dediğine göre fasık olmayanlar da var. Bütün arkadaşları, İslâm'a karşı savaşa girdikleri için onlar da girmek mecburiyetinde kalmışlardır. Diğer dînlerde de Allah'ın güzelliklerini yaşamakta olanlar vardır. Ve tabiatıyla çoğunluk ahdlerini tutmadığına göre, “Biz muhakkak sözümüzü yerine getirmek isteriz” tarzında bir talepleri geçerli olmamıştır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden TEVBE Suresi - 8 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.