Sure sec
TEVBE-72 Tefsiri

TEVBE Suresi 72. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-72 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: En büyük kurtuluş, en büyük rızayı beraberinde getirir. Fevzler giderek üstünleşir, kişiyi daha üstün cennetlere ulaştırır. Bu cennetlerin en üstünü adn cennetleridir. Kur'ân-ı Kerim'de 7 tane fev...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 72 Tefsiri

 

وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Vaadallâhul mu’minîne vel mu’minâti cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve mesâkine tayyibeten fî cennâti adnin, ve rıdvânun minallâhi ekber(ekberu), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).

Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara orada ebedî kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaadetti. Adn cennetlerinde güzel meskenler (vardır). Ve (bunların) en büyüğü, Allah’tan bir rızadır (Allah’ın razı olmasıdır). İşte o, fevz-ül azîmdir (en büyük kurtuluştur).

1.vaadallâhu: Allah vaadetti
2.el mu'minîne: mü'min erkekler
3.ve el mu'minâti: ve mü'min kadınlar
4.cennâtin: cennetler
5.tecrî: akar
6.min tahti-hâ: onun altından
7.el enhâru: nehirler
8.hâlidîne: ebedî, devamlı (kalanlar)
9.fî-hâ: orada
10.ve mesâkine: ve meskenler, evler
11.tayyibeten: helâl, güzel, temiz
12.fî cennâti adnin: adn cennetleri içinde
13.ve rıdvânun: ve bir rıza
14.min allâhi: Allah'tan
15.ekberu: en büyüktür (kebir = büyük)
16.zâlike: işte
17.huve el fevzu el azîmu: o en büyük kurtuluştur
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
En büyük kurtuluş, en büyük rızayı beraberinde getirir. Fevzler giderek üstünleşir, kişiyi daha üstün cennetlere ulaştırır. Bu cennetlerin en üstünü adn cennetleridir.

Kur'ân-ı Kerim'de 7 tane fevz vardır:
  1. fevz, Allah'a ulaşmayı dilemek.
  2. fevz, 12 tane ihsanla mürşide ulaşmak.
  3. fevz, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek.
  4. fevz, fizik vücudu Allah'a teslim etmek.
  5. fevz, nefsi Allah'a teslim etmek.
  6. fevz, muhlis olmak.
  7. fevz, iradeyi Allah'a teslim etmek.
Bu noktada, 7 ayrı kademede Allah'ın rızası söz konusudur:

Bir insan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman başlangıçtaki Allah'ın 1. rızasının sahibi olur (âmenûlar rızası, 3. basamak). Allahû Tealâ, Rahmân esmasıyla tecelli eder. Sonra o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki mührü açar, küfrü alır, kalbindeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Allahû Tealâ kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve kişiyi huşûya ulaştırır:

2/BAKARA-45: Vesteînû bis sabri ves salât(salâti), ve innehâ le kebîratun illâ alâl hâşiîn(hâşiîne).
(Allah’tan) sabırla ve namazla istiane (özel yardım) isteyin. Ve muhakkak ki o (hacet namazı ile Allah’a ulaştıracak mürşidini sormak), huşû sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir.
2/BAKARA-46: Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne).
Onlar (o huşû sahipleri) ki, Rab’lerine (dünya hayatında) muhakkak mülâki olacaklarına ve (sonunda ölümle) O’na döneceklerine yakîn derecesinde inanırlar.
13. basamakta Allah'ın 2. rızasını kazandıktan sonra mürşidini gösterir.

Bundan sonra Allahû Tealâ, kişileri Allah'a teslim yollarına ulaştırır. Ruh, Allah'a doğru yola çıkar:

5/MÂİDE-16: Yehdî bihillâhu menittebea rıdvânehu subules selâmi ve yuhricuhum minez zulumâti ilân nûri bi iznihî ve yehdîhim ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
Allah (c.c.), rızasına tâbî olan kişiyi onunla (Resûlü ile) teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa (zulmetten nura) çıkarıp Sırât-ı Mustakîm’e hidayet eder (ulaştırır).
Kişi, 14. basamakta mürşidine ulaşır. 12 tane ihsanla, önünde diz çöker, tövbe eder ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar.

İlk %7 nur birikimiyle ruh, 1. gök katına ulaşır (Nefs-i Emmare).

2. defa %7 nur birikimi (Nefs-i Levvame).

3. defa %7 nur birikimi (Nefs-i Mülhime), kişi Allah'tan ilham almaya başlar.

4. defa %7 nur birikimi (Nefs-i Mutmainne).

5. defa %7 nur birikimi (Nefs-i Radiye), kişi Allah'tan razı olur.

6. defa %7 nur birikimi (Nefs-i Mardiyye), Allah da kişiden razı olur:

89/FECR-28: İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeten.
Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!
Bu, 20. basamaktaki 3. rızadır (vuslat rızası).

7. defa %7 nur birikimi (Nefs-i Tezkiye), 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır.

İnsanlar her gün, günün yarısından daha fazla zikre başlarlarsa, Allah'a ispat ederler ki; onlar, pozitif zühdün sahipleridir:

12/YÛSUF-20: Ve şerevhu bi semenin bahsin derâhime ma’dûdetin, ve kânû fîhi minez zâhidîn(zâhidîne).
Ve onu (Yusuf’u), az bir fiyatla, birkaç dirheme sattılar. Çünkü; ona karşı zahidlerden idiler.
Her gün Allah'ı, fizik vücutlarından ve herşeyden önde tutmuşlardır. Günün yarısından daha az zikretmiş olsalardı, kendileri önde olurdu. Ama yarıyı aşınca Allah'ı, zikri önde tuttukları kesinleşmiştir. Burası da zühd kademesine ait olan muhsinler rızasıdır (4. rıza). Allahû Tealâ: “Onlar ki; Allah'ın rızasını kazanmışlardır ve muhsin olmuşlardır.” diyor. Kişi, fizik vücudunu 25. basamakta Allah'a teslim etmiştir. Bu nokta ulûl'elbab rızasıdır (5. rıza).

Kişi, 26. basamakta nefsini Allah'a teslim ederek ulûl'elbab olmuştur. Bu, ulûl'elbab kademesinde ihlâs rızasıdır (6. rıza).

Ve 27. basamakta İhlâs makamında kişi, Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Daha sonra Allah, kişinin velâyete adım attıktan sonraki günahlarını sevaba çevirir (28. basamağın 3. kademesi). O kişiden razı olur. Bu, o kişinin iradesini teslim etmeden evvelki Allah'ın rızasına sahip olduğu noktadır (7.rıza).

Allah'ın rızasına sahip olduğu son noktada kişi, iradesini salâhın 4. mertebesinde Allah'a teslim ederek bihakkın takvanın rızasına ulaşmıştır.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.