Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

TEVBE Suresi 63. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-63 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'a karşı haddi aşmak, Resûl'e karşı haddi aşmak, Allah'ın indinde çok önemli, büyük bir günahtır. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Resûl'e karşı; bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmey...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 63 Tefsiri

9 - TEVBE

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

9/TEVBE-63

 

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

E lem ya’lemû ennehu men yuhâdidillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ, zâlikel hızyul azîm(azîmu).

Allah ve O’nun Resûl'üne karşı, kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu, büyük rüsvalıktır (rezilliktir).

1.e lem ya'lemû: bilmiyorlar mı
2.enne-hu: onun ... olduğunu
3.men: kim, kişi
4.yuhâdidi allâhe: Allah'a muhalefet ve niza ederse, haddi aşarsa
5.ve resûle-hu: ve onun resûlüne
6.fe: o zaman, o taktirde, artık
7.enne: mutlaka ... olduğunu
8.lehu: ona, onun için vardır
9.nâre cehenneme: cehennem ateşi
10.hâliden: ebediyyen kalacak olan
11.fî-hâ: orada
12.zâlike el hızyu el azîmu: işte bu en büyük rüsvalık, rezilliktir
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'a karşı haddi aşmak, Resûl'e karşı haddi aşmak, Allah'ın indinde çok önemli, büyük bir günahtır. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Resûl'e karşı; bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek, haddi aşanlar hep olmuştur. Haddi aşmak, çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Allah'a ve Resûl'üne karşı haddi aşmaktan, her devirde, herkesin çekinmesi gerekir. Bütün insanlar için her an, her yerde güzellikler vardır. Bu güzellikler, hep yaşanacaktır ama asıl olan Allah ve Resûl'üne karşı haddi aşmamaktır.

Allahû Tealâ, burada bilerek haddi aşanlardan bahsetmektedir. Haddi aşmak, devamlı bir vetire halini alırsa, o noktadan itibaren artık "bilmemekten" bahsetmek mümkün değildir. Ne yazık ki birçok insan, her devirde Allah'a ve özellikle O'nun resûllerine karşı iftiralar atmışlardır.

Hiçbir kavim “O, Allah'ın Resûl'üdür, Allah onu bize Resûl olarak gönderdi, vazifeli kıldı.” dememiş, ne yazık ki her devirde, Allah'ın resûlleri hep inkâr edilmişlerdir. Kıyâmete kadar da hep böyle olacaktır:

23/MU'MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne).
Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından (helâk ettik). Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.