Sure sec
TEVBE-60 Tefsiri

TEVBE Suresi 60. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-60 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Buradaki âmilîn (âmil olanlar) "memurlar" zekât toplayıcılardır. Allahû Tealâ, "sadaka" kavramı içine zekâtı, sadakayı ve ganimeti sokmuştur. Hepsinin dağıtımındaki esasları tayin etmiştir. 8 ayrı...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 60 Tefsiri

 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

İnnemâs sadakâtu lil fukarâi vel mesakîni vel âmilîne aleyhâ vel muellefeti kulûbuhum ve fîr rikâbi vel gârimîne ve fî sebîlillâhi vebnis sebîl(vebnis sebîli), farîdaten minallâh(minallâhi), vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

Muhakkak ki; sadaka, Allah’tan bir farz olarak fakirler ve miskinler (yoksullar) ve memurlar (zekât toplayıcılar) içindir. Ve kalpleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara ve kölelere (harcamaya) ve borçlulara ve Allah yolunda (olanlara) ve yolculara aittir. Ve Allah, bilendir, hüküm sahibidir.

1.innemâ es sadakâtu: muhakkak ki sadakalar
2.li el fukarâi: fakirler için
3.ve el mesâkîni: ve miskinler, yoksullar
4.ve el âmilîne: ve amel edenler, memur olanlar
5.aleyhâ: onların üzerine, onlarla ilgili
6.ve el muellefeti: ve (İslâm'a) ısındırılan, meylettirilen
7.kulûbu-hum: onların kalpleri
8.ve fî er rikâbi: ve köleler konusunda
9.ve el gârimîne: ve borçlular
10.ve fî sebîli allâhi: ve Allah'ın yolunda
11.vebni es sebîli: ve yolcu(lar)
12.farîdaten: bir farz olarak
13.min allâhi: Allah'tan
14.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
15.alîmun: en iyi bilen
16.hakîmun: hakîm, hüküm ve hikmet sahibi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Buradaki âmilîn (âmil olanlar) "memurlar" zekât toplayıcılardır. Allahû Tealâ, "sadaka" kavramı içine zekâtı, sadakayı ve ganimeti sokmuştur. Hepsinin dağıtımındaki esasları tayin etmiştir. 8 ayrı grup sadakadan faydalanabilir:
  1- Fakirler
  2- Miskinler (çalışamaz durumda olan, evde kalmış ihtiyarlar, yoksul insanlar)
  3- Memurlar, zekât toplayıcılar
  4- Kalpleri İslâm'a ısındırılacak olanlar
  5- Köleler
  6- Borçlular
  7- Allah yolunda olanlar
  8- Yolcular
Birr'in verilmesinde de benzer esaslar vardır:

2/BAKARA-177: Leysel birre en tuvellû vucûhekum kıbelel maşrıkı vel magrıbi ve lâkinnel birre men âmene billâhi vel yevmil âhırı vel melâiketi vel kitâbi ven nebiyyîn(nebiyyîne), ve âtel mâle alâ hubbihî zevil kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîne vebnes sebîli, ves sâilîne ve fîr rıkâb(rıkâbi), ve ekâmes salâte ve âtez zekât(zekâte), vel mûfûne bi ahdihim izâ âhed(âhedû), ves sâbirîne fîl be’sâi ved darrâi ve hînel be’si ulâikellezîne sadakû, ve ulâike humul muttekûn(muttekûne).
Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz (hakiki îmânı yansıtan) BİRR (ebrar kılacak davranış biçimi) değildir. Lâkin birr, kişinin, Allah’a, yevm’il âhire (Allah’a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe) meleklere, Kitab’a ve peygamberlere îmân etmesi ve sevdiği maldan, akrabalara (yakınlık sahiplerine) yetimlere, miskinlere (çalışamaz durumda olan ihtiyarlara), yolda kalmış yolculara, isteyen (muhtaçlara), köle ve (kurtulmaları için) esirlere vermesi ve namazı kılması, zekâtı vermesidir. Ve (Allah’a ve insanlara) ahd verdikleri zaman ahdlerine vefa edenler (yerine getirenler), zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttekilerdir (takva sahibi olanlardır).
Miskinler iki âyet-i kerimede de vardır. Bu âyet-i kerimede "yetimler" yer almamıştır, ama "fakirler" almıştır.

"Allah yolunda olanlar" deyince, Allahû Tealâ daha geniş bir kitleyi içine almıştır burada. Allah yolunda olanlar yetim olabilir, akraba olabilir ama onlardan sadece Allah'ın yolunda olanlara harcama yapılmasını emretmektedir.

"Ve Allah bilendir, hüküm sahibidir." diye âyet tamamlanıyor.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.