Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

TEVBE Suresi 41. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-41 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Kur'ân-ı Kerim'de 114 sure vardır. 1 numaralı sure olan Fâtiha Suresinden itibaren bütün sureler, "Bismillâhirrahmânirrahîm" ile başlarlar. Allahû Tealâ, sadece "kıtal emri" söz konusu olan Tevbe ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 41 Tefsiri

9 - TEVBE

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

9/TEVBE-41

 

انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

İnfirû hıfâfen ve sikâlen ve câhidû bi emvâlikum ve enfusikum fî sebîlillâh(sebîlillâhi), zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn(ta'lemûne).

Hafif ve ağır (süvari ve piyade) olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla (nefslerinizle) Allah yolunda cihad edin (savaşın). İşte bu, eğer bilmiş olsanız, sizin için daha hayırlıdır.

1.infirû: sefere (Allah yolunda cihada) çıkın (nefer olun, asker olun)
2.hıfâfen: hafif olarak (süvari)
3.ve sikâlen: ve ağır olarak (piyade)
4.ve câhidû: ve cihad edin
5.bi emvâli-kum: mallarınız ile
6.ve enfusi-kum: ve nefsleriniz, canlarınız
7.fî sebîli allâhi: Allah'ın yolunda
8.zâlikum: işte bu
9.hayrun: daha hayırlı
10.lekum: sizin için
11.in: eğer
12.kuntum ta'lemûne: bilmiş olursunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kur'ân-ı Kerim'de 114 sure vardır. 1 numaralı sure olan Fâtiha Suresinden itibaren bütün sureler, "Bismillâhirrahmânirrahîm" ile başlarlar. Allahû Tealâ, sadece "kıtal emri" söz konusu olan Tevbe Suresine Besmele koymamıştır.

Tebük Seferi, Huneyn Günü'ndeki Savaş ve Taif Savaşı, bu surenin içinde geçmektedir. Allahû Tealâ, bu surede sahâbeye devamlı düşmanlık eden, onları öldüren, onlara işkence edenlere karşı açık ve kesin bir şekilde cihad (kıtal) emri vermiştir:

2/BAKARA-216: Kutibe aleykumul kitâlu ve huve kurhun lekum, ve asâ en tekrahû şey’en ve huve hayrun lekum, ve asâ en tuhıbbû şey’en ve huve şerrun lekum vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn(ta’lemûne).
Savaş, o sizin için kerih olsa da (hoşunuza gitmese de) üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, o sizin için bir şerdir. Ve (bütün bunları) Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Tevbe Suresinde, birçok âyette ardarda Allahû Tealâ açıkça, kıtalden, cihaddan, savaştan, insanların öldürülmesinden bahsetmektedir. Bu Sure, bir "Seferberlik Suresi" gibidir. Türk ordusunda erlere verilen "nefer" ismi bu âyette geçen "infiru" kelimesinden gelmektedir. Aslında nefer, "savaşacak olan, seferberlik halinde olan kişi" demektir.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.