Sure sec
TEVBE-36 Tefsiri

TEVBE Suresi 36. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-36 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Tevbe Suresinin muhtevasına baktığımız zaman savaşları ve her açıdan Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu görüyoruz. Bu surenin bir diğer adı, Berae'dir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), Tebük...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 36 Tefsiri

 

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

İnne iddeteş şuhûri indallâhisnâ aşera şehren fî kitâbillâhi yevme halakas semâvâti vel arda minhâ erbeatun hurum(hurumun) zâliked dînul kayyimu fe lâ tazlimû fîhinne enfusekum ve kâtilûl muşrikîne kâffeten kemâ yukâtilûnekum kâffeh(kâffeten), va'lemû ennallâhe meal muttekîn(muttekîne).

Muhakkak ki; Allah’ın kitabında (ifade edildiği üzere) ayların adedi, Allah’ın indinde semaların (göklerin) ve yerin yaratıldığı gün (zaman) 12’dir (12 olarak dizayn edilmiştir). Onlardan dördü haram (aylar)dır. Bu (dîn), kayyum olan dîndir. Artık onların içinde (o aylarda) nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki, muhakkak Allah, takva sahipleri ile beraberdir.

1.inne: muhakkak ki
2.iddete eş şuhûri: ayların adedi, sayısı
3.inde allâhi isnâ aşera: Allah'ın katında on iki
4.şehren: ay
5.fî kitâbi allâhi: Allah'ın kitabında
6.yevme: gün
7.halaka es semâvâti: semaları yarattı
8.ve el arda: ve arz, yeryüzü
9.min-hâ: ondan
10.erbeatun: dört
11.hurumun: haram
12.zâlike ed dînu el kayyimu: bu kayyum olan dîndir
13.fe lâ tazlimû: artık zulmetmeyin
14.fî-hinne: onların içinde (o aylarda)
15.enfuse-kum: nefslerinize
16.ve kâtilû el muşrikîne: ve savaşın müşriklerle
17.kâffeten: hepsi, topyekûn, topluca
18.kemâ: olduğu gibi, nasıl ki
19.yukâtilûne-kum: sizinle savaşıyorlar
20.kâffeten: hepsi, topyekûn, topluca
21.va'lemû (ve ı'lemû): ve bilin ki
22.enne allâhe: muhakkak ki Allah
23.mea el muttekîne: takva sahipleriyle beraber
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Tevbe Suresinin muhtevasına baktığımız zaman savaşları ve her açıdan Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu görüyoruz.

Bu surenin bir diğer adı, Berae'dir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), Tebük Seferi'ne çıktığı zaman müşrikler ahdlerini bozmuşlardı:

9/TEVBE-7: Keyfe yekûnu lil muşrikîne ahdun indallâhi ve inde resûlihî illâllezîne âhedtum indel mescidil harâm(harâmi), fe mâstekâmû lekum festekîmû lehum, innallâhe yuhıbbul muttekîn(muttekîne).
Allah’ın ve O’nun Resûl'ünün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikâme ettikleri şeyde (ahdlerini tutarlarsa) siz de onlar için ikâme edin (ahdinizi yerine getirin). Muhakkak ki Allah; takva sahiplerini sever.
Onlara, 4 ay mühlet verdi. Tebük bir zaferdi, savaş kazanıldı. Ve Allahû Tealâ, müşriklerin bir pislik olduğunu, Kâbe'ye girip Kâbe'yi kirletmelerine müsaade edilmemesi gerektiğini ve hatta karşı çıkanların öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Hz. Ebubekir, Kâbe'de okuduğu hutbeyle, bundan sonra Beyt-i Şerif'e hiçbir müşrikin yaklaşamayacağını ilân etti.

Tevbe Suresinin içinde geçen savaşlardan birisi de Huneyn Savaşı'dır. Hevabin kabilesi, mü'minlerle savaşmak için Huneyn'de biraraya geldiler. Sayıları mü'minlerden azdı. Mü'minler de bu az sayıda olan müşrikleri gördükleri zaman: “Biz onları bir kaşık suda boğarız. Onları mutlaka yeneriz.” dediler. Ama Hevabin kabilesi dayandı ve sahâbeyi bozdular. Sayılarına güvenip de konuyu ciddiye almayan sahâbeye Allahû Tealâ, Tevbe Suresinin 25. âyet-i kerimesinde: “Sizin çokluğunuz size fayda vermez. Huneyn gününde Benim yardımım olmadıkça, bu savaşı kazanamazsınız.” dedi ve mü'minler zor durumda kaldılar. Ve zor durumda kalan mü'minlere Allahû Tealâ, Tevbe-26'da açıklandığı gibi görünmez ordular indirerek yardım etti.

Tevbe Suresinin 38. âyet-i kerimesi, hicretin 9. yıl içerisinde vuku bulan Tebük Savaşı için zail oldu. Tebük Seferi'nde İslâm, bir imtihan geçirdi. Sefere katılmayanlar bundan büyük bir pişmanlık duydular. Çünkü harp olmamıştı. Ve bu pişmanlık, âyet 39, 44, 45, 46, 47'de ayrı ayrı anlatılmaktadır. Ve katılsalardı hiç savaş yapmadan, zaten geri döneceklerdi. Kaldıkları için de savaşa katılmayanlar bundan büyük utanç duydular. Ve o kişiler, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'den af dilediler. Ama Peygamber Efendimiz (S.A.V), af isteyenleri 50 gün halkla konuşmaktan men etti.

Böyle bir dizaynda Tevbe Suresi birçok seferin, birçok savaşın ardarda vücut bulduğu bir dizaynı gösteriyor. Ama İslâm'ın gâlibiyetleri giriyor ardarda. Huneyn günündeki geçici mağlubiyet gibi görünen olay, Allahû Tealâ'nın göklerin ordusuyla yardım etmesi üzerine gene İslâm'ın zaferiyle noktalanıyor.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.