Sure sec
TEVBE-31 Tefsiri

TEVBE Suresi 31. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-31 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim,Tevrat ve Zebur'a hakikatleri yazmış, “Tek Allah vardır, Allah'tan başka ilâh edinmeyin.” buyurmuştur. Tarihte böyle olaylar cereyan etmiş, sadece Hz. Üzeyir, Hz. İsa ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 31 Tefsiri

 

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

İttehazû ahbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâhi vel mesîhabne meryem(meryeme), ve mâ umirû illâ li ya'budû ilâhen vâhidâ (vâhiden),lâ ilâhe illâ huve, subhânehu ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Onlar, ahbarları (dîn adamlarını) ve ruhbanları (rahipleri) ve Meryem oğlu Mesih’i Allah’tan başka Rab’ler edindiler. Tek bir ilâha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilâh yoktur. (Onların) şirk koştukları şeylerden O (Allah), münezzehtir.

1.ittehazû: edindiler
2.ahbâra-hum: onların âlimleri, din adamları
3.ve ruhbâne-hum: ve onların rahipleri
4.erbâben: Rab'ler
5.min dûni allâhi: Allah'tan başka
6.ve el mesîha ibne meryeme: ve Meryem oğlu Mesih'i
7.ve mâ umirû: ve emrolunmadılar
8.illâ: ancak, ...’den başka
9.li ya'budû: kul olmaları
10.ilâhen: ilâh
11.vâhiden: tek olan, bir olan
12.lâ ilâhe: ilâh yoktur
13.illâ huve: ondan başka
14.subhâne-hu: o noksan sıfatlardan münezzehtir
15.ammâ (an mâ): şeylerden
16.yuşrikûne: şirk koşuyorlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim,Tevrat ve Zebur'a hakikatleri yazmış, “Tek Allah vardır, Allah'tan başka ilâh edinmeyin.” buyurmuştur. Tarihte böyle olaylar cereyan etmiş, sadece Hz. Üzeyir, Hz. İsa değil başka insanları da tanrı gibi kabul etmişlerdir.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur ve şirkten kurtulur:

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
"Ruhban" ve "rahip" kelimeleri, aynı kökten gelir. Ve bunları da ilâh edinenler olmuşlardır. "Ahbariyun" veya "ruhbaniyun" aynı standartlarda kabul edilmemelidir. İnsanların ilâh edindikleri şey nefslerinin afetleridir, hevalarıdır:

45/CÂSİYE-23: E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveten, fe men yehdîhi min ba’dillâhi, e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Ahbariyun veya ruhbaniyun denilen kişileri, bir nev'i ilâh kabul etmişlerdir.

İnsan hiçbir zaman ilâh olamaz, insanoğlu bir yaratıktır, Allah ise Yaratan'dır. Herşeyden evvel, temelde bu büyük farklılık vardır. Dolayısıyla İslâm âlemi için açık şirk, hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'ın yerine başka birine tapmak, hiçbir zaman mümkün değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in korkusu gizli şirktendir. O ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için geçerlidir. Kim dilemezse, nefsini ve hevasını kendisine ilâh edinir ve gizli şirke düşer.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.