Sure sec
TEVBE-30 Tefsiri

TEVBE Suresi 30. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-30 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hanif dîn, tek Allah'a dayalıdır. Tek bir Allah vardır. Başka Allah, Allah'ın oğlu veya bir benzeri yoktur. Hanif dînin; Birinci faktörü, tek Allah'a inanmaktır. Yani VAHDET. İkinci faktörü, Allah...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 30 Tefsiri

 

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Ve kâletil yahûdu uzeyrunibnullâhi ve kâletin nasârâl mesîhubnullâh(mesîhubnullâhi) zâlike kavluhum bi efvâhihim yudâhiûne kavlellezîne keferû min kablu kâtelehumullâh(kâtelehumullâhu) ennâ yu'fekûn(yu'fekûne).

Ve yahudiler: “Üzeyir Allah’ın oğludur.” dediler ve nasraniler: “Mesih Allah’ın oğludur.” dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkâr eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün. Nasıl da döndürülüyorlar.

1.ve kâlet el yahûdu: ve yahudiler dediler
2.uzeyrun ibnu allâhi: Üzeyir Allah'ın oğlu
3.ve kâlet en nasârâ: ve nasraniler dediler
4.el mesîhu ibnu allâhi: Mesih, Allah'ın oğlu
5.zâlike: bu
6.kavlu-hum: onların söyledikleri
7.bi efvâhi-him: ağızları ile
8.yudâhiûne: benzetiyorlar
9.kavle: söylediklerini
10.ellezîne keferû: inkâr eden kimseler
11.min kablu: daha önceden
12.kâtele-hum allâhu: Allah onları öldürsün (kahretsin)
13.ennâ: nasıl
14.yu'fekûne: döndürülüyorlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hanif dîn, tek Allah'a dayalıdır. Tek bir Allah vardır. Başka Allah, Allah'ın oğlu veya bir benzeri yoktur. Hanif dînin;
  1. Birinci faktörü, tek Allah'a inanmaktır. Yani VAHDET.
  2. İkinci faktörü, Allah yolundaki insanların oluşturduğu tek bir cemaat yani TEVHİD.
  3. Üçüncü faktörü, ruhen, vechen, nefsen ve iradî yapı olarak Allah'a teslim olmaktır.
Bir kısım insanlar, “Melekler Allah'ın kızlarıdır”, bir kısım insanlar “Hz. İsa Allah'ın oğludur”, bir kısım insanlar “Hz. Üzeyir Allah'ın oğludur” diyorlar. Bunların hepsi şirktir. Yanlış bir davranış biçimidir. Allah tektir. Doğruyu her zaman sadece Allah söyler. Doğru olan, tek Allah'a inanmaktır, Allah'a teslim olmaktır, herkesin Sıratı Mustakîm üzerinde olduğu bir toplum yapısını vücuda getirebilmektir.

Kur'ân-ı Kerim'de Allahû Tealâ şöyle buyuruyor:

Biz İsa'ya dedik ki: “Ey İsa! Sen, Allah'ın oğlu olduğunu söylüyormuşsun, doğru mu?” Hz. İsa cevap veriyor: “Ey Allah'ım! Sen, benim bunu söylemediğimi benden daha iyi bilirsin. Ben onlara dedim ki; Allah, benim de Allah'ımdır sizin de Allah'ınızdır. Tek bir Allah var, Allah'ın oğlu yoktur.”

İşte Allah, bunu Allah'ın hedeflerinden dönme olarak değerlendiriyor. Zamanımızda hristiyan toplumlar, “Baba Allah, Oğul Allah ve Ruh'ûl Kudüs diye üç tane Allah vardır.” diyorlar, buna inanıyorlar. Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanında yahudilerin bir kısmı Hz. Üzeyir'in, Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlardı. Allahû Tealâ, her ikisinin de yanlış olduğunu söylüyor, “Nasıl da döndürülüyorlar” diye bir ifade kullanıyor.

Peygamber Efendimiz (S.A.V), Hz. İsa'dan 600 yıl sonra yaşamıştır.

Bu zaman devresinde Hz. Musa'dan itibaren insanlar, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in çağına gelinceye kadar hep tâbiiyetlerini devam ettirmişlerdir. Ne yazık ki bunlar yahudi toplumu içinde küçük bir azınlıktır. Hz. İsa'dan sonra da bir kısım insanlar, Hz. İsa'nın söylediklerinin aynısını hayatlarına esas ittihaz etmişler ve nesiller boyunca tâbiiyet devam etmiştir. Onlar, İslâm'ın aynısını yaşayan insanlardır ama onların dışındakiler ne kendi dînlerini ne de İslâm'ı yaşıyorlar. Zaten Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın zamanındaki dîn ile Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in zamanındaki dîn, aynı dîndir. Bunların üçü de Hz. İbrâhîm'in hanif dînidir ve bu dînde, insanların Allah'ın oğlu olduğuna inanmak olgusu yoktur. Bu, konuya negatif bir çerçeve çizmektedir. Ve Allahû Tealâ, bu tarzdaki insanları reddediyor. Onları, kendileriyle savaş yapılabilecek insanlar olarak görüyor.

İşte bugün tasavvufu yaşayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçenlerin hepsi bu esasların sahipleridir. 14 asır evvel Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'i indirdi ve o günden bugüne değişmemiş olan tek kitap, Kur'ân-ı Kerim'dir. Ve Allah, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e Kur'ân-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde diyor ki: “Sen, Hz. İbrâhîm'in hanif dînindensin. Kendini hanif olarak dîne doğrult (Rûm-30). O hanif dîni ki, Allah insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır ve Allah ne dînini değiştirir ne de insanın fıtratını değiştirir.”

30/RÛM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfen, fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâhi, zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.
Allah, insanları sadece hanif dînini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaşayan insanlar, bu dîni yaşayabilsinler diye dîn olarak, kâinatın dîni olan hanif dînini yaratmıştır. Bütün insanlar hanif fıtratına göre, bir tek dîni yaşayabilecek özellikte yaratılmışlardır. O da hanîf dînidir. Yani Arapça olarak İslâm dînidir. Mânâ olarak Allah'a teslim olma dînidir; Allah'a ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etme dînidir.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.