Sure sec
TEVBE-3 Tefsiri

TEVBE Suresi 3. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-3 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hacc'ul ekber günü, Allah'tan ve O'nun Resûl'ünden bütün müşriklere bir bildiri, bir manifesto, bir tebliğ, bir ilândır. Şirk, birçok dînde ne yazık ki yer almıştır ve birden fazla Allah fikri, Yu...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 3 Tefsiri

 

وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Ve ezanun minallâhi ve resûlihî ilân nâsi yevmel haccıl ekberi ennallâhe berîun minel muşrikîne ve resûluhu, fe in tubtum fe huve hayrun lekum, ve in tevelleytum fa'lemû ennekum gayru mu'cizîllâh (mu'cizîllâhi), ve beşşirillezîne keferû bi azâbin elîm(elîmin).

Ve büyük hac (Hacc’ul ekber) günü, Allah’tan ve O’nun resûlünden insanlara bir bildiridir (ilândır). Muhakkak ki; Allah ve O’nun Resûl'ü, müşriklerden berîdir (uzaktır). Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o (tövbe etmeniz) sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah’ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kâfir kimseleri elîm bir azap ile uyar (ikaz et).

1.ve ezanun: ve ilândır, açıkça bildirmektir, bir bildiridir
2.min allâhi: Allah'tan
3.ve resûli-hi: ve onun resûlü
4.ilâ en nâsi: insanlara
5.yevme el haccı el ekberi: büyük hac günü
6.enne allâhe: muhakkak ki Allah
7.berîun: uzaktır, alâkası yoktur
8.min el muşrikîne: müşriklerden
9.ve resûlu-hu: ve onun resûlü
10.fe in: o zaman, artık, bundan sonra eğer
11.tubtum: tövbe edersiniz
12.fe huve: o zaman, artık, bundan sonra o
13.hayrun: daha hayırlı
14.lekum: sizin için
15.ve in: ve eğer
16.tevelleytum: yüz çevirirsiniz
17.fa'lemu (fe ı'lemû): o zaman, artık, bundan sonra, o taktirde biliniz
18.enne-kum: sizin, ..... olduğunuzu
19.gayru mu'cizî allâhi: Allah'ı aciz bırakan değil (bırakamaz)
20.ve beşşiri: ve müjdele, uyar, ikaz et, haber ver
21.ellezîne keferû: kâfir kimseleri, inkâr eden kimseleri
22.bi azâbin: bir azap ile
23.elîmin: acı, elîm
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hacc'ul ekber günü, Allah'tan ve O'nun Resûl'ünden bütün müşriklere bir bildiri, bir manifesto, bir tebliğ, bir ilândır. Şirk, birçok dînde ne yazık ki yer almıştır ve birden fazla Allah fikri, Yunan mitolojisinden başlayarak birçok insan için yanlış bir inanç vesilesi olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan insanlar görülmüştür. Güneşe, yıldızlara, ateşe, hatta şeytana tapanlar oluşmuştur. Allah'tan başka ilâhların kabul edilmesi hali...

Ve Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'de yüzlerce defa “Lâ ilâhe illallâh”, “Allah'tan başka ilâh yoktur. Sadece bir tek ilâh vardır. O da Allah'tır. Babanız İbrâhîm'in hanif dîni, tek Allah'a inanan bir dîndir. Bu, sizin de dîninizdir. Hz. Musa'nın da, Hz. İsa'nın da, Hz. Nuh'un da, Hz. Yâkub'un da, onun torunlarının da, oğullarının da, Hz. İsmail'in de dîniydi.” diyor. Kur'ân'da peygamber veya resûl olarak adı geçenlerin hepsinin, hanif olduğunu Allahû Tealâ söylüyor.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) diyor ki: “Benim ümmetimin bundan sonraki devrelerde açık şirke düşmeleri mümkün değildir. Hepsi tek Allah'a inanmışlardır. Böyle devam edecektir, kıyâmete kadar. Ama gizli şirkten korkarım.”

Gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilememek halidir:

45/CÂSİYE-23: E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveten, fe men yehdîhi min ba’dillâhi, e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Allah, emir ve kumanda merciidir. Allah'ın namaz, oruç, zikir emirleri yerine getirilmeyince, Allahû Tealâ emir ve kumanda mevkiinden indirilir, nefsin afetleri O'nun yerine konulmuş olur. Bu, Allah'ın değil, nefsin emrine itaat etmektir. Allah'ı, bir ilâh olarak saymamak, ilâh mevkiinden indirmektir. Zikir yapmamak, namaz kılmamak nefsin ve şeytanın emrine, pis arzusuna uymaktır. O olaya has olmak üzere devreye ikinci bir ilâh koymaktır. Nefsin afetleri, arkasında şeytan dolaylı bir şekilde size ilâh olmaktadır. O tesiri sizde oluşturan merci, şeytandır.

Gizli şirkin içinde olanlar, sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir:

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden TEVBE Suresi - 3 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.