Sure sec
TEVBE-26 Tefsiri

TEVBE Suresi 26. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-26 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ diyor ki: 48/FETİH-7: Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen). Ve göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Ve Allah; Azîz’dir, Hakîm’dir. 3/ÂLİ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 26 Tefsiri

 

ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ

Summe enzelallâhu sekînetehu alâ resûlihî ve alâl mu'minîne ve enzele cunûden lem terevhâ ve azzebellezîne keferû ve zâlike cezâul kâfirîn(kâfirîne).

Sonra Allah, Resûl'ünün ve mü’minlerin üzerine sekînetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kâfirleri azaplandırdı. Ve işte bu, kâfirlerin cezasıdır.

1.summe: sonra
2.enzele allâhu: Allah indirdi
3.sekînete-hu: (onun) sekîneti
4.alâ resûli-hi: onun resûlünün üzerine
5.ve alâ el mu'minîne: ve mü'minlerin üzerine
6.ve enzele: ve indirdi
7.cunûden: bir ordu
8.lem terev-hâ: onu göremediğiniz
9.ve azzebe: ve azaplandırdı
10.ellezîne keferû: inkâr eden kimseler
11.ve zâlike: ve işte bu
12.cezâu el kâfirîne: kâfirlerin cezası
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ diyor ki:

48/FETİH-7: Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen).
Ve göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Ve Allah; Azîz’dir, Hakîm’dir.
3/ÂLİ İMRÂN-169: Ve lâ tahsebennellezîne kutilû fî sebîlillâhi emvâtâ(emvâten), bel ahyâun inde rabbihim yurzekûn(yurzekûne).
Ve Allah’ın yolunda öldürülenleri, sakın ölüler sanmayın. Hayır, (onlar) hayydırlar (canlıdırlar), Rab'lerinin katında rızıklandırılırlar.
Allahû Tealâ'nın söylediğine dikkatle bakın:
  1- Eğer Bana inanıyorsanız Bana tevekkül edin, tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Siz mutlaka gâlip gelirsiniz eğer tevekkül ederseniz.

  3/ÂLİ İMRÂN-160: İn yansurkumullâhu fe lâ gâlibe lekum, ve in yahzulkum fe men zellezî yansurukum min ba’dihi, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).
  Eğer Allah size yardım ederse, o zaman sizi yenecek yoktur. Ve eğer sizi yardımsız (yüz üstü) bırakırsa, ondan sonra size kim yardım eder. Öyleyse mü’minler, Allah’a tevekkül etsinler (Allah’a güvensinler).
  2- Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz.

  3/ÂLİ İMRÂN-139: Ve lâ tehinû ve lâ tahzenû ve entumul a’levne in kuntum mu’minîn(mu’minîne).
  Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın! Eğer mü'min iseniz, üstün olan sizsiniz.
Ancak tevekkül ettikleri zaman Allahû Tealâ sekîneti indiriyor, Resûl'üne ve bütün sahâbeye. Ve göklerin ordularıyla, sahâbeyi teçhiz ediyor ve Allah'ın düşmanlarını yeniyorlar.

Sahâbe her zaman en az iki kat düşmana karşı savaşmıştır, her seferinde de gâlip gelmiştir. Çünkü her seferinde Allahû Tealâ, göklerin ordularıyla bu inanç kafilesine yardımcı olmuştur. Oysa Huneyn günü bir perişanlıktır, bir rüsvalıktır başlangıç noktasında. Ama sahâbe kendini toplamış, Allah'ın ve göklerin ordularının yardımıyla gâlibiyet yine onların olmuştur.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.