Sure sec
TEVBE-24 Tefsiri

TEVBE Suresi 24. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-24 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Burada Allahû Tealâ'nın çok ciddi bir ifadesi var. Peygamber Efendimiz (S.A.V), sahâbeyi Allah'ın düşmanlarıyla cihada, savaşa çağırıyor. Bir kısmı Peygamber Efendimiz (S.A.V)'le beraber savaşa ko...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 24 Tefsiri

 

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Kul in kâne âbâukum ve ebnâukum ve ıhvânukum ve ezvâcukum ve aşîretukum ve emvâlunıktereftumûhâ ve ticâratun tahşevne kesâdehâ ve mesâkinu terdavnehâ ehabbe ileykum minallâhi ve resûlihî ve cihâdin fî sebîlihî fe terabbesû hattâ ye'tiyallâhu bi emrihî, vallâhu lâ yehdîl kavmel fasikîn(fasikîne).

De ki: “Şâyet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız, kesada uğramasından (satışının durmasından) korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz (hoşunuza giden) evler, Allah’tan ve O’nun Resûl'ünden ve O’nun (Allah’ın) yolunda cihad etmekten size daha sevgili ise artık Allah, emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah, fasıklar kavmini (topluluğunu) hidayete erdirmez.”

1.kul: de (ki)
2.in kâne: eğer oldu ise
3.âbâu-kum: babalarınız
4.ve ebnâu-kum: ve oğullarınız
5.ve ıhvânu-kum: ve kardeşleriniz
6.ve ezvâcu-kum: ve eşleriniz
7.ve aşîretu-kum: ve aşiretiniz
8.ve emvâlun ıktereftumû-hâ: ve kazandığınız, biriktirdiğiniz mallar
9.ve ticâratun: ve ticaret
10.tahşevne: korkuyorsunuz, korkarsınız
11.kesâde-hâ: onun kesata uğraması, satışın durması
12.ve mesâkinu: ve meskenler, evler
13.terdavne-hâ: ondan razı olduğunuz, hoşunuza giden
14.ehabbe: daha sevimli, daha sevgili
15.ileykum: size
16.min allâhi: Allah'tan
17.ve resûli-hi: ve onun resûlü
18.ve cihâdin: ve cihad
19.fî sebîli-hi: onun yolunda
20.fe terabbesû: artık bekleyin, gözetleyin
21.hattâ ye'tiye allâhu: Allah getirinceye kadar
22.bi emri-hi: onun emri, emrini
23.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
24.lâ yehdî: hidayete erdirmez
25.el kavme el fâsikîne: fasıklar kavmi, topluluğu
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Burada Allahû Tealâ'nın çok ciddi bir ifadesi var. Peygamber Efendimiz (S.A.V), sahâbeyi Allah'ın düşmanlarıyla cihada, savaşa çağırıyor. Bir kısmı Peygamber Efendimiz (S.A.V)'le beraber savaşa koşuyor, bir kısmı ise savaştan kaçıyor. Allahû Tealâ "fasıklar" ifadesini kullandığı cihetle; kaçanlar, görünüşte tâbî olup, realitede tâbiiyetleri Allah indinde geçersiz olanlardır.

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi,
    1- Allah'a,
    2- Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına,
    3- Bunun, üzerine farz olduğuna,
    4- Allah söz verdiği için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanan kişidir.
Bu 4 şart varsa o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu 4 şart kalbe îmânın girmesi ve küfrün kalpten çıkması için yeterlidir.

Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar fısktadır, dalâlettedir, küfürdedir. Ve insanlar: “Biz Allah'a inanıyoruz.” demekle mü'min olduklarını zannediyorlar. Oysa ki; Allahû Tealâ, onların fıskta olduğunu söylüyor burada. Hem de Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e tâbî olmuşlar ama ihsanla tâbî olmamışlar, Allah'a ulaşmayı dilememişler, Allah onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı almamış, kalplerindeki mührü açmamış, küfrü ve ekinneti almamış, yerine ihbat koymamış, kalplerine ulaşmamış, kalplerinin nur kapısını Allah'a döndürmemiş, göğüslerinden kalplerine nur yolu açmamış, onları huşûya ulaştırmamış, irşad makamını da göstermemiştir. Ama bakmışlar ki, eğer küfürde kalırlarsa ve etrafları kâfir olduklarını bilirse, devamlı cizye adlı bir vergi ödeyeceklerdir. Öbür taraftan da onlar, sahâbeye vaktiyle çok kötülük yaptıkları için, zannediyorlar ki aynı kötülükleri sahâbe de onlara yapacak.

İşte bu iki sebepten dolayı onlar da sahâbe gibi görünmek istemişler ve görüntüde Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e tâbî olmuşlardır. Aynı sözleri tekrar etmişler, el öpmüşler ve: “Biz de tâbî olduk, biz de mü'min olduk.” demişlerdir. Ancak onların mü'min oluşları, Allahû Tealâ tarafından kabul edilmiyor:

49/HUCURÂT-14: Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum şey’â(şey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
Araplar: “Biz âmenû olduk.” dediler. (Onlara) de ki: “Siz âmenû olmadınız (Allah’a ulaşmayı dilemediniz). Fakat: "Teslim olduk." deyin. Kalplerinize (içine) îmân girmedi. Ve eğer Allah’a ve O’nun Resûl'üne itaat ederseniz (Allah’a ulaşmayı dilerseniz), amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.”
İşte burada Allahû Tealâ, münafıkların, fasıklar olduğunu söylüyor.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.