Sure sec
TEVBE-125 Tefsiri

TEVBE Suresi 125. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-125 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada iki grup insandan bahsediyor: 1- Kalplerinde hastalık olmayanlar (sahâbe). 2- Kalplerinde hastalık olanlar (sahâbenin arasındaki münafıklar). Allahû Tealâ surelerini, âyetlerin...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 125 Tefsiri

 

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ

Ve emmâllezîne fî kulûbihim maradun fe zâdethum ricsen ilâ ricsihim ve mâtû ve hum kâfirûn(kâfirûne).

Ve fakat; kalplerinde hastalık (nifak, şüphe, inkâr) olanların ise böylece murdarlıklarına (inkârlarına, şüphelerine ve pisliklerine) murdarlık katar (daha da artırır). Ve onlar, kâfir olarak ölürler.

1.ve emmâ: ve fakat, ama
2.ellezîne fî kulûbi-him: kalplerinde ... olan kimseler
3.maradun: hastalık
4.fe zâdet-hum: böylece onların arttırdı
5.ricsen: murdarlık, nifak, şüphe, küfür
6.ilâ ricsi-him: murdarlıklarına, pisliklerine
7.ve mâtû: ve öldüler
8.ve hum: ve onlar
9.kâfirûne: kâfirler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada iki grup insandan bahsediyor:
    1- Kalplerinde hastalık olmayanlar (sahâbe).
    2- Kalplerinde hastalık olanlar (sahâbenin arasındaki münafıklar).
Allahû Tealâ surelerini, âyetlerini indirmeye devam ediyor, Peygamber Efendimiz (S.A.V) de açıklıyor. Ve münafıklar diyorlar ki: “Bu sizin îmânınızı arttırdı mı?”

22/HACC-53: Li yec’ale mâ yulkış şeytânu fitneten lillezîne fî kulûbihim maradun vel kâsiyeti kulûbuhum, ve innez zâlimîne le fî şikâkın baîd(baîdin).
Kalplerinde maraz (hastalık) olan ve kalpleri kasiyet bağlamış (kararmış ve sertleşmiş) olanlara, şeytanın ilka ettiği (ulaştırdığı) şeyi fitne (imtihan) kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler, elbette uzak bir ayrılık içindedirler (Sıratı Mustakîm’den uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır).
Allahû Tealâ âyet-i kerimesinde, kalplerinde "zeyg" olan insanlardan bahsediyor:

3/ÂLİ İMRÂN-7: Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteşâbihât(muteşâbihâtun), fe emmâllezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe minhubtigâel fitneti vebtigâe te’vîlihi, ve mâ ya’lemu te’vîlehû illâllâh(illâllâhu), ver râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî, kullun min indi rabbinâ, ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi).
Kitab'ı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem (hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) âyetlerdir, onlar Kitab'ın esasıdır ve diğerleri, muteşâbihtir (yoruma açık âyetlerdir). Fakat kalplerinde eğrilik (bâtıla meyil) bulunanlar, bu sebeble muteşâbih olanlara (yorum gerektirenlere) tâbî olurlar. Ondan fitne çıkarmak için, onun te'vilini (yorumunu) yapmak isterler. Ve onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise: “Biz O'na îmân ettik, hepsi Rabbimizin katındandır” derler, onlar da tezekkür edemezler, sadece Ulûl'elbab (daimi zikrin ve sırların sahipleri) (tezekkür edebilir).
Kalpte ister hastalık olsun, ister zeyg olsun sonuçta Allah'ın emirlerine karşı gelmek, Allah'ın yasaklarını işlemek söz konusudur. Her devirde insanların çoğu şeytan tarafından bu hüviyete mutlak olarak sokulmuşlardır. Ve insanlar, Allah'ın güzelliklerini yaşamak yerine, (şeytan onları çirkinliklere yaklaştırmış) negatif cepheden kendilerini geliştirmişlerdir. Daha çok Allah'tan uzaklaşmış, daha çok kalpleri kararmış, kalplerindeki pislik azalmamış, artmış, kalplerindeki küfür, nifak, isyan azalmamış, artmıştır. Münafıklar, Allah'ın âyetleriyle alay ederek, “İşte bir sure daha indi, îmânın mı arttı?” diye birbirlerine sualler sorarak, birbirlerinin küfrünü arttırıyorlar.

Kalpleri hasta olanlar da, kalplerinde zeyg olanlar da, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve ayrıca Allah'a ulaşmaktan başka insanları men etmeye çalışanlardır. Bunlar, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oldukları yani hidayete ermelerine mani oldukları için uzak dalâlet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise dalâlette olanlardır.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.