Sure sec
TEVBE-112 Tefsiri

TEVBE Suresi 112. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-112 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Yüce Rabbimiz burada, münafık olmayanların genel vasıflarını vermiştir. Allah'ın hudutlarının muhafaza edilmesi söz konusudur. Genel muhtevaya baktığımız zaman evvelâ tövbe edenleri görmekteyiz. H...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 112 Tefsiri

 

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Et tâibûnel âbidûnel hâmidûnes sâihûner râkiûnes sâcidûnel âmirûne bil ma’rûfi ven nâhûne anil munkeri vel hâfizûne li hudûdillâh (hudûdillâhi), ve beşşiril mu’minîn (mu’minîne).

Tövbe edenleri, (Allah’a) kul olanları, hamdedenleri, oruç tutanları veya seyahat edenleri (Allah yolunda hicret edenleri, savaşmak için veya Allah’ın adını yüceltmek, dînini kuvvetlendirmek için, Allah yolunda hizmet için, ilim tahsil etmek için yurtlarından çıkanları, Allah’a ulaştırmak için ruhlarını yola çıkaranları, yeryüzünde ibretle gezip tefekkür edenleri); rükû ve secde edenleri, ma’rufla emredenleri, münkerden nehyedenleri (yasaklayanları), Allah’ın hudutlarını muhafaza edenleri ve mü’minleri müjdele!

1.et tâibûne: tövbe edenler
2.el âbidûne: Allah'a kul olanlar
3.el hâmidûne: hamdedenler
4.es sâihûne: oruç tutanlar, Allah yolunda seyahat edenler (savaşmak için, Allah'ın ismini duyurmak için, yeryüzünü ibretle gezip tefekkür etmek için)
5.er râkiûne: rükû edenler
6.es sâcidûne: secde edenler
7.el âmirûne: emredenler
8.bi el ma'rûfi: iyilikle, irfan ile
9.ve en nâhûne: ve nehyedenler, yasaklayanlar
10.an el munkeri: münkerden, kötülükten
11.ve el hâfizûne: ve muhafaza edenler, koruyanlar
12.li hudûdi allâhi: Allah'ın hudutlarını
13.ve beşşiri el mu'minîne: ve mü'minleri müjdele
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Yüce Rabbimiz burada, münafık olmayanların genel vasıflarını vermiştir. Allah'ın hudutlarının muhafaza edilmesi söz konusudur. Genel muhtevaya baktığımız zaman evvelâ tövbe edenleri görmekteyiz. Hem işledikleri günahlar sebebiyle Allah'a tövbe edenler hem de Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e tâbî olmak üzere O'nun önünde tövbe edenler... Sonra Allah'a kul olanlar ifade edilmektedir.

Kul olmanın başlangıcı tâbiiyettir. Bu noktada üç hidayet birden başlar. Ruh, Allah'a ulaşır, kişi evvab kulluğa ulaşır. Fizik vücut, Allah'a ahsen olarak teslim olur, kul olur. Kişi muhsinler kulluğuna ulaşır. Nefs, Allah'a ahsen olarak teslim olur, o da kul olur. Kişi, ulûl elbab kulluğuna ulaşır. İradenin Allah'a tesliminde bihakkın kulluk veya Hakk'ul yakîn kulluğu söz konusu olur.

Allahû Tealâ insanları sadece Allah'a kul olsunlar diye yaratmıştır:

51/ZÂRİYÂT-56: Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni.
Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım.
"Sâihûn" kelimesi, siyam, (hem oruç hem seyahat) istikametinde kullanılmıştır. Dolaylı bir şekilde orucu içerir. Burada seyahatin muhtevası vardır. Muhacir olmak, (Mekke'den Medine'ye göç etmek) Allah yolunda savaşa çıkmak üzere seyahat etmek, birer seyahat çeşididir. Tabiatıyla, Allahû Tealâ burada Allah ile ilişkili seyahat edenlerden bahsetmektedir. Namaz kılanlar, Allah'a hamdedenler anlatılmaktadır. Allahû Tealâ, burada "hamd" kelimesini kullandığına göre şükredenler de konunun içine girmektedir ve bunun içine mürşidleri de katmıştır.

Çünkü mürşid; ma'rufla emreden, münkerden neyhedendir.
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.