Sure sec
TEVBE-111 Tefsiri

TEVBE Suresi 111. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-111 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada ebedî bir olaydan bahsediyor. Her devirde sadece bir tek dîn olmuştur. İki tane dîn, üç tane dîn yoktur, sadece bir tek dîn, Allah'a teslim dîni vardır: İslâm dîni Hz. İbrâhîm ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 111 Tefsiri

 

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

İnnallâheşterâ minel mu’minîne enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumul cenneh(cennete), yukâtilûne fî sebîlillâhi fe yaktulûne ve yuktelûne va’den aleyhi hakkan fît tevrâti vel incîli vel kur’ân(kur’âni), ve men evfâ bi ahdihî minallâhi, festebşirû bi bey’ıkumullezî bâya’tum bihî, ve zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).

Allah muhakkak ki; Allah yolunda savaşan, böylece öldüren ve öldürülen mü’minlerden onlara verilecek cennet karşılığında, canlarını ve mallarını satın almıştır. (Bu), Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’ân’da, O’nun (Allah’ın) üzerine hak olan vaaddir. Allah’tan daha çok ahdine vefa eden kimdir? O’nunla yaptığınız alışveriş ile sevinin! Ve işte o, en büyük fevz (mükâfat)dir.

1.inne allâhe işterâ: muhakkak ki Allah satın aldı
2.min el mu'minîne: mü'minlerden
3.enfuse-hum: onların nefslerini
4.ve emvâle-hum: ve onların mallarını
5.bi enne: ...’den dolayı, ... verilecek karşılık
6.lehum: onlara, onlar için
7.el cennete: cennet
8.yukâtilûne: savaşırlar
9.fî sebîli allâhi: Allah'ın yolunda, Allah yolunda
10.fe yaktulûne: böylece öldürürler
11.ve yuktelûne: ve öldürülürler
12.va'den: vaad
13.aleyhi: onun üzerine
14.hakkan: hak olan
15.fî et tevrâti: Tevrat'ta
16.ve el incîli: ve İncil
17.ve el kur'âni: ve Kur'ân
18.ve men: ve kimdir, kim vardır
19.evfâ bi ahdi-hi: ahdine vefa etti, ahdini daha iyi ifa etti, yerine getirdi
20.min allâhi: Allah'tan
21.fe istebşirû: artık sevinin
22.bi bey'ı-kum: alışverişiniz ile
23.ellezî bâya'tum: ki o yaptığınız alışveriş
24.bi-hi: onunla
25.ve zâlike: ve işte
26.huve el fevzu el azîmu: bu büyük mükâfattır
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada ebedî bir olaydan bahsediyor. Her devirde sadece bir tek dîn olmuştur. İki tane dîn, üç tane dîn yoktur, sadece bir tek dîn, Allah'a teslim dîni vardır: İslâm dîni

Hz. İbrâhîm zamanındaki adıyla: Hanif dîni

Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanında, Arapça indirilen Kur'ân-ı Kerim'de, İslâm kelimesi hanif kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. "Teslim olma, tek Allah'a inanma, tek cemaat oluşturma."

Şehadet müessesesi;
  • Hz. Musa zamanında, ona tâbî olanlar için vardır.
  • Hz. İsa zamanında, ona tâbî olanlar için vardır.
  • Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanında, O'na tâbî olanlar için vardır.
Her devirde hem Allah'ın düşmanları, hem dostları olmuştur. Allah her savaşta, Allah'ın dostlarının canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. Burada aslında bir dînden başka dîn olmadığı son derece net olarak ortaya çıkıyor. Şehadet müessesesi (can ve mal karşılığı cennet), her peygamber zamanında mutlaka var olmuştur.

Allahû Tealâ bu sözü sadece Kur'ân-ı Kerim'de vermiyor. Hz. İbrâhîm zamanında da hanif dîninin gereği buydu, bütün peygamberler zamanında, o peygambere tâbî olup da Allah'ın düşmanlarına karşı savaş veren, herkes için şehit olma müessesesi vardı. Yani Allah, onların canlarını cennet karşılığı olarak alıyor. Allah'ın düşmanlarına karşı yapılan savaşta, Allah'ın dostlarından her kim öldürülürse, şehit olacaktır. Şehadet müessesesi, o kişinin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ifade eder.

Allahû Tealâ'nın dizaynında, Allah hep en güzelini vücuda getirmiştir ve mükâfatı boldur. Allah yolunda şehit olmak en büyüktür. Çünkü kim şehit olursa; yedinci safhanın (salâh makamının) beşinci mertebesine ulaşmıştır. Sıddîklerle, iradesini Allah'a teslim etmiş olan insanlarla, Allah'ın irşad makamına tayin ettiği insanlarla birlikte, cennetlerin en üstün olanında yedinci kat cennetlerde haşrolunacaktır (Adn cennetleri).
close tefsir menu

TEVBE Suresi Tefsiri

TEVBE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.