Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

TEVBE Suresi 107. Ayet-i Kerime Tefsiri

TEVBE-107 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İslâm dîni, tevhid dînidir. İslâm dîni, Hz. İbrâhîm'in hanif dînidir. Ve bu dîn, tevhidi temel kılar. Allah'ın Zat'ında tevhid, teklik... Tek bir Allah vardır. Cemaatte teklik... Allah'ın emrinde ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE Suresi Âyet - 107 Tefsiri

9 - TEVBE

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

9/TEVBE-107

 

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Vellezînettehazû mesciden dırâran ve kufran ve tefrîkan beynel mu’minîne ve irsâden li men hâraballâhe ve resûlehu min kabl(kablu), ve le yahlifunne in erednâ illâl husnâ, vallâhu yeşhedu innehum le kâzibûn(kâzibûne).

Ve onlar, zarar vermek, küfrü (kuvvetlendirmek) ve mü’minlerin arasını açmak ve daha önce Allah ve Resûl'üne karşı harbeden (savaşan) kişiyi beklemek (gözlemek) için bir mescid edindiler (mescidi dirar). Ve mutlaka: “Biz ancak iyilikler (güzellikler) isteriz.” diye yemin ederler. Ve Allah, onların kesinlikle yalancılar olduğuna şahitlik eder.

1.ve ellezîne ettehazû: ve onlar ... edindiler
2.mesciden: bir mescid
3.dırâran: zarar vermek için
4.ve kufran: ve küfür için, küfrü kuvvetlendirmek için
5.ve tefrîkan: ve tefrika yapmak, ayırmak, insanları gruplara bölmek için
6.beyne el mu'minîne: mü'minlerin arasını
7.ve irsâden: ve gözlemek, beklemek
8.li men hârabe allâhe: Allah'a karşı savaşan (harbeden) kişiyi
9.ve resûle-hu: ve onun resûlü
10.min kablu: önceden, daha önce
11.ve le yahlifunne: ve mutlaka yemin ederler
12.in ered-nâ illâ: biz ancak, sadece ... isteriz
13.el husnâ: iyilikler, güzellikler
14.vallâhu: ve Allah
15.yeşhedu: şahitlik eder
16.inne-hum: onların ... olduğu
17.le kâzibûne: kesinlikle yalancılar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İslâm dîni, tevhid dînidir.

İslâm dîni, Hz. İbrâhîm'in hanif dînidir.

Ve bu dîn, tevhidi temel kılar.

Allah'ın Zat'ında tevhid, teklik... Tek bir Allah vardır.

Cemaatte teklik... Allah'ın emrinde olan tek bir cemaat vardır. Vahdet

Bu tekliği, vahdeti bozmak, her devirde vücut bulan bir faktördür.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanında da birtakım insanlar, sahâbenin arasını açmak için, onları gruplara ayırmak için, insanların arasına nifak sokmak için, parçalamak için, bölmek için, vahdeti bozmak için, insanları Allah'ın yolundan ayırmak için özel gayretler göstermişlerdir. Kalplerinde îmân yazılı olmayan bu insanlar, başkalarını da yoldan ayırarak onların kalplerinde yazılı olan îmânı oradan aldırıp, yerine küfür kelimesinin konulması için büyük bir gayretin içine girmişlerdir. Hedefleri; mü'minlerin arasını açmak, parçalara ayırmak, bölmek, ayrı ayrı gruplar oluşturup, birliği bozmak. Kim Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e karşı savaşmışsa onu gözlemek, gözetlemek, ona yardım etmek, onu dost tutmaktır. Bunun için kendilerine mescid edinmişlerdir. İşte bu bölücülerin, parçalayıcıların toplandıkları mescid, mescid-i dirar'dır: "zarar verme mescidi, küfür mescidi" Bu mescidi kuranların kötü niyetleri vardır. Böyle bir mescid, Peygamber Efendimiz (S.A.V) devrinde kurulmuştur.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.