Sure sec
TÂHÂ-79 Tefsiri

TÂHÂ Suresi 79. Ayet-i Kerime Tefsiri

TÂHÂ-79 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalâlettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez: 13/RA'D-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TÂHÂ Suresi Âyet - 79 Tefsiri

 

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى

Ve edalle fir’avnu kavmehu ve mâ hedâ.

Ve firavun, kavmini dalâlette bıraktı ve (kavmini) hidayetten men etti.

1.ve edalle: ve dalâlette bıraktı
2.fir'avnu: firavun
3.kavme-hu: kendi kavmini
4.ve mâ hedâ: ve hidayete mani oldu, hidayetten men etti
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalâlettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez:

13/RA'D-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbihi, kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).
Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mı?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”
Herkes önce mutlaka dalâlettedir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamakta dalâletten kurtulur, hidayete adım atar ve hidayette (hidayet üzere) olur. Yani Allahû Tealâ ona 12 ihsan verir. Ve ona namazı, orucu, zekâtı özellikle zikri sevdirerek onu mürşidine ulaştırır. Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah'tan 7 ni'met alır, ruhu vücudundan ayrılır, nefsi nefs tezkiyesine başlar, fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Ve nefsinin kalbinde nurların toplanmasıyla ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Sidretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşır. İşte bu hidayete ermektir.

3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).
2/BAKARA-120: Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin).
Ve sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah’a ulaşmak (Allah’ın Kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah’tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.
Daha sonra fizik vücut 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşır, fizik vücut da hidayete erer. Daha sonra daimî zikirde nefs de hidayete erer. En sonunda 28. basamakta salâh makamının 5. kademesinde irade hidayete erer. Böylece kişi ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle mutlak hidayete ulaşmış olur.

İşte Allahû Tealâ firavun kavmini dalâlette bırakarak hidayetten men etmiştir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden TÂHÂ Suresi - 79 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

TÂHÂ Suresi Tefsiri

TÂHÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.