Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

TÂHÂ Suresi 114. Ayet-i Kerime Tefsiri

TÂHÂ-114 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in kalbine indirdi. O, ömrü boyunca bir ümmî olarak kaldı. Okuma yazma bilmiyordu. Ama kalbindeki Kur'ân-ı Kerim'i ömrü boyunca okumuştur...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TÂHÂ Suresi Âyet - 114 Tefsiri

20 - TÂHÂ

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

20/TÂHÂ-114

 

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Fe teâlâllâhul melikul hak(hakku), ve lâ ta’cel bil kur’âni min kabli en yukdâ ileyke vahyuhu ve kul rabbi zidnî ılmâ(ılmen).

İşte Hakk ve Melik olan Allah, Yüce’dir. Ve Kur’ân’ın tamamlanması hususunda O’nun vahyi, sana kada edilmeden (tamamlanmadan) önce acele etme. Ve “Rabbim, benim ilmimi artır.” de.

1.fe: işte
2.teâlâllâhu (teâlâ allâhu): Allah yücedir
3.el meliku: hükümdar, düzenleyen ve idare eden, melik olan
4.el hakku: hak (olan)
5.ve lâ ta'cel: ve acele etme
6.bi el kur'âni: Kur'ân'a, Kur'ân için
7.min kabli: daha önce
8.en yukdâ: tamamlanması, kada edilmesi
9.ileyke: sana
10.vahyu-hu: onun vahyi
11.ve kul: ve de, söyle
12.rabbi: Rabbim
13.zid-nî: bana arttır
14.ılmen: ilim
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in kalbine indirdi. O, ömrü boyunca bir ümmî olarak kaldı. Okuma yazma bilmiyordu. Ama kalbindeki Kur'ân-ı Kerim'i ömrü boyunca okumuştur.

Allahû Tealâ, Nebî Resûl'üne diyor ki: “Biz O'nu senin kalbine indiriyoruz, indirmekte devam ediyoruz. O'nun bir an evvel tamamlanması konusunda acele etme.”
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.