Sure sec
TÂHÂ-112 Tefsiri

TÂHÂ Suresi 112. Ayet-i Kerime Tefsiri

TÂHÂ-112 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Taha Suresinin 112. âyet-i kerimesi Mu'min Suresinin 40. âyet-i kerimesini hatırlatacak. Allahû Tealâ diyor ki: 40/MU'MİN-40: Men amile seyyieten fe lâ yuczâ illâ mislehâ, ve men amile sâlihan min...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TÂHÂ Suresi Âyet - 112 Tefsiri

 

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

Ve men ya’mel mines sâlihâti ve huve mu’minun fe lâ yehâfu zulmen ve lâ hadmâ(hadmen).

Ve mü’min (kalbine îmân yazılmış) olarak salih (nefsi ıslâh edici) amel işleyen kimseler, artık zulümden (kendilerine) haksızlık yapılmasından ve (kazandıkları derecelerin) azaltılmasından korkmasınlar.

1.ve men: ve kim
2.ya'mel: amel eder
3.min es sâlihâti: salih (nefsi ıslâh edici) amellerden
4.ve huve: ve o
5.mu'minun: mümin olan
6.fe: artık
7.lâ yehâfu: korkmasın
8.zulmen: zulüm, haksızlık edilmek
9.ve lâ: ve olmaz
10.hadmen: haksızlık yapılması, kazandıkları derecelerin azaltılması, eksiltilmesi, hadım edilmesi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Taha Suresinin 112. âyet-i kerimesi Mu'min Suresinin 40. âyet-i kerimesini hatırlatacak. Allahû Tealâ diyor ki:

40/MU'MİN-40: Men amile seyyieten fe lâ yuczâ illâ mislehâ, ve men amile sâlihan min zekerin ev unsâ ve huve mu'minun fe ulâike yedhulûnel cennete yurzekûne fîhâ bi gayri hisâb(hisâbin).
Kim seyyiat (şer, derecat düşürücü ameller) işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilüssalihat (nefsi ıslâh edici ameller, nefs tezkiyesi) yaparsa işte onlar, (îmânı artan) mü’minlerdir. Onlar, cennete konulacak ve hesapsız rızıklandırılacaktır.
İki âyette de nefsi ıslâh edici amel işlemek zaten (tâbî olduğu zaman kalbine îmân yazılacağı için îmânı artan) mü'min olmak anlamına gelir.

Allahû Tealâ açık bir hüviyet ortaya koymaktadır ki kâfirler cehenneme; mü'minler cennete girecektir. Mü'min olmak için kişinin “Ben Allah'a inanıyorum, öyleyse mü'minim.” demesi yeterli değildir. Mü'min olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi tâbî olduğu zaman nefs tezkiyesi yapar, amilüssalihat işler. Amilüssalihat, nefsi ıslâh edici ameller işlemek demektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi otomatik olarak hak mü'min olur.

60/MUMTEHİNE-12: Yâ eyyuhân nebiyyu izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ en lâ yuşrikne billâhi şey'en ve lâ yesrikne ve lâ yeznîne ve lâ yaktulne evlâdehunne ve lâ ye'tîne bi buhtânin yefterînehu beyne eydîhinne ve erculihinne ve lâ ya'sîneke fî ma'rûfin fe bâyı'hunne vestagfir lehunnallâhe, innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
Ey nebî (peygamber)! Mü’min kadınlar; Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlâtlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tâbî olmak için geldikleri zaman, artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah; Gafur’dur (mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).
Kadınlar gelmişler ama henüz tövbe etmedikleri için kalplerine îmân yazılmamış ama sadece Allah'a ulaşmayı diledikleri için hak mü'min olmuşlar ve cennete girmeleri garanti edilmiştir. Ama kâfirler cehenneme girerler. Kâfirler dalâlette, küfürde olanlardır. Bir kişinin Allah'a inanması, onun hak mü'min olduğu anlamına gelmez. Hak mü'min olabilmesi, küfürden kurtulabilmesi, dalâletten kurtulabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İşte hak mü'min olmanın en belirgin noktası budur. Mü'min olmak 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. ama 14. basamakta kalbe îmân yazılmasıyla yani 12 ihsan ve 7 ni'metten oluşan 19 şartla îmânı artan mü'min olmak söz konusudur. Sadece hidayette olanlar mü'mindir. Hidayetin başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Allahû Tealâ, hüsranda olanların kâfirler olduğunu söylüyor ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hüsranda ya da dalâlette olmadıklarını söylüyor.

İşte burada Allahû Tealâ 19 şartla îmân edenlerden, kalbine îmân yazılmış olanlardan bahsetmektedir. Bu insanlar, evvelâ 7 tane inanç şartının sahipleridir:
 1. Allah'a inanır.
 2. Kitaplarına inanır.
 3. Meleklerine inanır.
 4. Ölümden sonra yeniden dirilmeye inanır.
 5. Resûllerine inanır.
 6. Hayrın Allah'tan şerrin kendi nefslerinden olacağına inanır.
 7. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lâzımgeldiğine inanır.
Aynı zamanda bu insanlarda 7 tane de kalp şartı olması lâzımdır:
 1. Kalbinin mührünün açılması.
 2. Kalbin içindeki ekinnetin alınması.
 3. Ekinnetin yerine ihbat konması.
 4. Kişinin kalbinin nur kapısının Allah'a döndürülmesi.
 5. Göğsünden kalbine nur yolunun açılması.
 6. Kişinin huşûya ulaşması.
 7. Kalbinin içine îmânın yazılması.
7 tane kalp, 7 tane inanç şartı toplam 14 şart eder.
 1. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar.
 2. Nefsi tezkiyeye başlar.
 3. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar.
 4. İrade güçlenmeye başlar.
 5. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir.
5 tane vasıf şartı oluşur.

Böylece 19 tane şartla kişi îmânı artan mü'min olur.

Hak mü'min olmanın başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilemektir, ama mü'min olmanın bir de üst boyutu vardır. Bu boyut, kalbin içine îmânın yazıldığı noktadır. Burada 19 şartıyla birden mü'min olunur. Burada tekemmül etmiş, tamamlanmış bir mü'min olmak söz konusudur. Mü'min olmanın başladığı nokta başka, tamamlandığı nokta başkadır. Ama her ikisi de mü'mindir, her ikisi de cennet ehlidir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden TÂHÂ Suresi - 112 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

TÂHÂ Suresi Tefsiri

TÂHÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.