Sure sec
TÂHÂ-108 Tefsiri

TÂHÂ Suresi 108. Ayet-i Kerime Tefsiri

TÂHÂ-108 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, izin günü Allahû Tealâ'dan 12 tane ihsan alır. 12. ihsan, irşad makamının gösterilmesidir. Bu âyet-i kerime, mürşide tâbiiyet gününü işaret ediyor. Allahû Tealâ açık...
share on facebook  tweet  share on google  print  

TÂHÂ Suresi Âyet - 108 Tefsiri

 

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

Yevme izin yettebiûned dâıye lâ ivece lehu, ve haşeatil asvâtu lir rahmâni fe lâ tesmeu illâ hemsâ(hemsen).

İzin günü, kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tâbî olurlar. Rahmân’a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten (hafif fısıltıdan) başka bir şey (ses) işitmezsin.

1.yevme izin: o gün, izin günü
2.yettebiûne: tâbî olurlar
3.ed dâıye: çağıran, davet eden, davetçi
4.lâ ivece: eğrilik, sapma yoktur
5.lehu: onda, kendisinde
6.ve haşeati: ve kısılır
7.el asvâtu: sesler
8.li er rahmâni: Rahmân için, Rahmân'a karşı
9.fe: o zaman, artık
10.lâ tesmeu: işitemezsin, işitmezsin
11.illâ: ancak, ...’den başka
12.hemsen: hafif fısıltı (çok hafif ses)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, izin günü Allahû Tealâ'dan 12 tane ihsan alır. 12. ihsan, irşad makamının gösterilmesidir. Bu âyet-i kerime, mürşide tâbiiyet gününü işaret ediyor. Allahû Tealâ açık ve kesin bir biçimde: “İzin günü davetçiye tâbî olurlar.” diyor. Davetçi hidayetçidir, mürşiddir, Resûldür.

Öyleyse Allahû Tealâ'nın Kasas-50 ve Nebe-38'de ne dediğine bakalım:

28/KASAS-50: Fe in lem yestecîbû leke fa’lem ennemâ yettebiûne ehvâehum, ve men edallu mimmenittebea hevâhu bi gayri huden minallâh(minallâhi), innallâhe lâ yehdil kavmez zâlimîn(zâlimîne).
Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse (senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa), bil ki onlar heveslerine tâbîdirler. Allah’tan bir hidayetçi olmaksızın (hidayetçiye değil de) kendi heveslerine tâbî olandan daha çok dalâlette kim vardır? Muhakkak ki Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez.
78/NEBE-38: Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
O gün, ruh (devrin imamının ruhu) ve (arşı tutan) melekler, saf saf hazır bulunurlar. Rahmân’ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve (izin verilen) sadece sevap söylemiştir.
Esas davetçi, Nebî resûldür. Eğer Nebî Resûl yoksa Velî Resûldür. Esas davetçi, devrin imamıdır ama bütün mürşidler de davetçilerdir. Taha Suresinin 108. âyet-i kerimesi, izin gününün mürşide tâbî olunan gün olduğunu kesinleştiriyor. Allahû Tealâ diyor ki: “İzin günü, kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tâbî olurlar.”

Davetçiye tâbiiyet, irşad makamının fısıltıyla söylediklerinin tekrarıyla gerçekleşir. Allah'ın karşısında sesler kısılır.

Allahû Tealâ'nın dizaynında kişi hacet namazını kılmıştır. Allahû Tealâ'dan irşad makamının kim olduğunu sormuştur. Allah da ona irşad makamını göstermiştir. Ona ulaştığı zaman irşad makamıyla o kişi arasında hafif sesle, fısıltıyla tâbiiyet müessesesi cereyan eder. İzin günü, tâbiiyet günüdür. Kişiye Allah'ın gösterdiği mürşide tâbî olma izni verilmiştir.

Sebîllerin tespiti ve tayini Allah'a aittir. Seçim yalnız Allah'a aittir.

Sebîllerin dizaynında bir bütünlük vardır. Her mürşidin dergâhıyla devrin imamının dergâhı arasında, yeryüzünün sathına paralel görünmez bir yol vardır. Bu yol, birinci sebîli teşkil eder, devrin imamının dergâhına kadar ulaşır.

Burada görünen odur ki; tâbiiyet, davetçiye tâbiiyettir. Davet, Allah'ın huzurunda sonuçlanır. Allah'ın huzurunda kısık bir sesle konuşulur. Nebe-39, tâbiiyetten sonraki olayı anlatır:

78/NEBE-39: Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
İşte o gün (mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah'a ulaşmayı dileyen) kişi, kendisine Rabbine ulaştıran (yolu, Sıratı Mustakîm'i) yol ittihaz eder. (Allah'a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak, melce) olur.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden TÂHÂ Suresi - 108 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

TÂHÂ Suresi Tefsiri

TÂHÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.