Sure sec
ŞÛRÂ-53 Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi 53. Ayet-i Kerime Tefsiri

ŞÛRÂ-53 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah'ın Yolu, Sıratı Mustakîm'dir. Bu konudaki âyetlerde Allahû Tealâ diyor ki: 11/HÛD-56: İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî a...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ŞÛRÂ Suresi Âyet - 53 Tefsiri

 

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ

Sırâtıllâhillezî lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), e lâ ilâllâhi tesîrul umûr(umûru).

O Allah’ın yolu ki, göklerde ve yerde ne varsa Kendisinindir. (Bütün) emirler (işler) Allah’a seyreder (döner), değil mi?

1.sırâtı allâhi: Allah'ın yolu
2.ellezî: ki o
3.lehu: onun
4.: şey, ne
5.: de, içinde, var
6.es semâvâti: semalar, gökler
7.ve mâ: ve şey, ne
8.: de, içinde, var
9.el ardı: arz, yer
10.e lâ: değil mi
11.Ilâ allâhi: Allah'a
12.tesîru: seyreder, gider, döner, ulaşır
13.el umûru: işler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah'ın Yolu, Sıratı Mustakîm'dir. Bu konudaki âyetlerde Allahû Tealâ diyor ki:

11/HÛD-56: İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).
Muhakkak ki ben, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahlûk (dabbe) yoktur ki; O (Allahû Tealâ), onun perçeminden tutmuş (O'nun kontrolü altında) olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim, Sıratı Mustakîm üzeredir (Sıratı Mustakîm'in kontrolü Allah'tadır).
15/HİCR-41: Kâle hâzâ sırâtun aleyye mustekîm(mustekîmun).
Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”
22/HACC-24: Ve hudû ilât tayyibî minel kavli ve hudû ilâ sırâtıl hamîd(hamîdi).
(Onlar), sözün güzeline (Allahû Tealâ’ya ulaşmayı dilemeye) yöneltildiler ve Sıratı Hamîd’e (İslâm’ın 7 safhasından birincisinin yoluna) hidayet olundular (ulaştırıldılar).
42/ŞÛRÂ-52: Ve kezâlike evhaynâ ileyke rûhan min emrinâ, mâ kunte tedrî mâl kitâbu ve lâl îmânu ve lâkin cealnâhu nûran nehdî bihî men neşâu min ibâdinâ, ve inneke le tehdî ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh (Kur'ân-ı Kerim) vahyettik. Ve sen, kitap nedir ve îmân nedir bilmiyordun. Ve lâkin O'nu “nur” kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi O'nunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen, mutlaka Sıratı Mustakîm'e hidayet ediyorsun (ulaştırıyorsun).
Sırâtıllâhillezî, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Göklerde ve yerde ne varsa Kendisinin olan Allah'ın yoludur. Bütün emirler, işler Allah'a doğru seyreder, ulaşır.

57/HADÎD-4: Huvellezî halakas semâvâti vel arda fi sitteti eyyâmin summestevâ alâl arş(arşi), ya’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).
Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O’dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni (yükseleni) bilir. Ve siz nerede iseniz O, sizinle beraberdir. Ve Allah, sizin yaptıklarınızı en iyi görendir.
Allah herşeyi ve insanları rahmeti ve ilmiyle kuşatmıştır. Bu sebeple insan nerede olursa olsun Allah heryerde onunla beraberdir. Gene bu sebeple Allah insana şahdamarından daha yakındır.

34/SEBE-2: Ya’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huver rahîmul gafûr(gafûru).
(O, Allah) yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve O; Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir), Gafûr’dur (mağfiret eden, günahları sevaba çeviren).
Bu gökten yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'a dönen bu nesnelerin hepsi nötrinolardır, enerji partikülleridir. Allah'tan gelir tekrar Allah'a geri dönerler. Ardarda gelen bu nötrinolar elektronların üzerine gelip onların sonsuza kadar hareketli olmasını temin ederler. Elektronların dönüşü hiç kesilmez. Ruh da bir emirdir yani Allah'tan gelmiştir, emanet olarak verilmiştir, tekrar Allah'a dönecektir.

Allahû Tealâ'nın rahmeti, fazlı, salâvâtı birer nurdur. Zikirle Allah'ın katından gelirler ve bir kısmı kalbe ulaştığı zaman îmân kelimesinin etrafına yapışır, geri kalanlar tekrar Allah'ın katına dönerler. Allah'ın nurları devr-i daim olarak tekrar gelirler, tekrar giderler.
close tefsir menu

ŞÛRÂ Suresi Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.