Sure sec
ŞÛRÂ-36 Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi 36. Ayet-i Kerime Tefsiri

ŞÛRÂ-36 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Sadece Rab'lerine tevekkül edenler Allahû Tealâ'ya ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kişi kalbindeki Allah'a ulaşm...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ŞÛRÂ Suresi Âyet - 36 Tefsiri

 

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Fe mâ ûtîtum min şey’in fe metâul hayâtid dunyâ, ve mâ indallâhi hayrun ve ebkâ lillezîne âmenû ve alâ rabbihim yetevekkelûn(yetevekkelûne).

İşte böylece size verilen herşey dünya hayatının metaıdır. Ve amenû olanlar için, Allah’ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bâkidir (kalıcıdır). Ve onlar, Rab’lerine tevekkül ederler.

1.fe: işte böylece
2.: şey
3.ûtî-tum: size verildi
4.min şey'in: bir şeyden
5.fe: böylece, artık
6.metâu: meta, faydalanılacak mal
7.el hayâti ed dunyâ: dünya hayatı
8.ve mâ: ve şey
9.inde: yanında, katında
10.allâhi: Allah
11.hayrun: hayırlı, daha hayırlı
12.ve ebkâ: ve bâki, daha kalıcı
13.li ellezîne: onlar için
14.âmenû: âmenû oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler
15.ve alâ rabbi-him: ve Rab'lerine
16.yetevekkelûne: tevekkül ederler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Sadece Rab'lerine tevekkül edenler Allahû Tealâ'ya ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kişi kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırır. Yani Allah'ı kendisine vekil eder. Çünkü Allah'ın sözü var:

“Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o, Allah'a ulaşmaz; Allah onu Kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse Allah onu Kendisine mutlaka ulaştırır.”

Allahû Tealâ, Şûrâ-13 ve Ra'd-27'de bu konuyu ifade etmektedir:

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
13/RA'D-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbihi, kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).
Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mı?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”
Kişi Allah'a ulaşırsa ruhu Allah'ın Zat'ında yok olur. Sonra bu ruha Allah'ın indinde bir taht ihsan edilir ve o taht Allah'ın huzurunda kalıcıdır. Bunlar da sadece Rab'lerine tevekkül edenler için geçerlidir.
close tefsir menu

ŞÛRÂ Suresi Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.