Sure sec
ŞÛRÂ-24 Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi 24. Ayet-i Kerime Tefsiri

ŞÛRÂ-24 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Herşey Kur'ân asıllıdır. Kur'ân'sa Allah'ın kelimeleridir. Allahû Tealâ Kur'ân'da herşeyi beyan etmiştir. Allahû Tealâ diyor ki: 6/EN'ÂM-38: Ve mâ min dâbbetin fîl ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ŞÛRÂ Suresi Âyet - 24 Tefsiri

 

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Em yekûlûnefterâ alâllâhi kezibâ(keziben), fe in yeşeillâhu yahtim alâ kalbike, ve yemhullâhul bâtıla ve yuhıkkul hakka bi kelimâtihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Yoksa Allah’a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve bâtılı yok eder. Kendi kelimeleri ile hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O, sinelerdekini en iyi bilendir.

1.em: yoksa
2.yekûlûne: diyorlar
3.ifterâ: iftira attı, uydurdu
4.alâ allâhi: Allah'a karşı
5.keziben: yalan
6.fe: böylece, bununla birlikte
7.in: eğer
8.yeşei allâhu: Allah dilerse
9.yahtim: mühürler
10.alâ: üzerini
11.kalbi-ke: senin kalbin
12.ve yemhu: ve siler, mahveder, yok eder
13.allâhu: Allah
14.el bâtıla: bâtıl
15.ve yuhıkku: ve gerçekleştirir
16.el hakka: hakkı
17.bi kelimâti-hi: onun (kendi) kelimeleriyle, sözleriyle
18.inne-hu: muhakkak ki o
19.alîmun: çok iyi bilen
20.bi zâti es sudûri: gönüllerde olanı
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Herşey Kur'ân asıllıdır. Kur'ân'sa Allah'ın kelimeleridir. Allahû Tealâ Kur'ân'da herşeyi beyan etmiştir. Allahû Tealâ diyor ki:

6/EN'ÂM-38: Ve mâ min dâbbetin fîl ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhayhi illâ umemun emsâlukum, mâ farratnâ fîl kitâbi min şey’in summe ilâ rabbihim yuhşerûn(yuhşerûne).
Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa (4 ayaklı) hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rab’lerine haşrolunacaklar (olunurlar).
Kur'ân her konunun temelidir, aslıdır. Muhakkak ki Allah, sinelerdekini en iyi bilendir. Çünkü kalpler O'nun için ulaşılmaz değildir. Herkesin kalbinde ne varsa Allah, onu anında bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi kalbinde olan bir talebi Allah'a söylerse bu istek Allah katında geçerlidir ve kişi derhal cennetin sahibi olur. Yoksa sözle Allahû Tealâ'ya: “Yarabbi! Ben, Sana ulaşmayı diliyorum.” demek bir şey ifade etmez. Kalpte olanı Allah bildiği için kalpte gerçekten böyle bir talep varsa kişi mutlaka kurtulur.
close tefsir menu

ŞÛRÂ Suresi Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.