Sure sec
ŞÛRÂ-20 Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi 20. Ayet-i Kerime Tefsiri

ŞÛRÂ-20 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Zaid, ziyade ve tezyid kelimeleri aynı kökten gelir. Artırmak, artmak, çokluk mânâsındadır. Allahû Tealâ, ahiret kazancını isteyenin kazancını 700 kata kadar artırır, dünya kazancını isteyene de d...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ŞÛRÂ Suresi Âyet - 20 Tefsiri

 

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

Men kâne yurîdu harsel âhirati nezid lehu fî harsihî, ve men kâne yurîdu harsed dunyâ nu’tihî minhâ ve mâ lehu fîl âhirati min nasîb(nasîbin).

Kim ahiret hasatını (mahsulünü, kazancını) isterse, Biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse, ona (da) ondan (dünya kazancından) artırırız (veririz). Ve onun ahirette nasibi yoktur.

1.men: kim, kimse
2.kâne: oldu
3.yurîdu: diler, ister
4.harse: ekin, hasat, kazanç
5.el âhireti: ahiret
6.nezid: biz artırırız
7.lehu: ona, onun için
8.: de, içinde
9.harsi-hi: onun hasatı, onun kazancı
10.ve men: ve kim, kimse
11.kâne: oldu
12.yurîdu: diler, ister
13.harse: ekin, hasat, kazanç
14.ed dunyâ: dünya
15.nû'ti-hi: biz ona veririz
16.min-hâ: ondan
17.ve mâ: ve yoktur
18.lehu: onun, ona
19.fî el âhireti: ahirette
20.min: den
21.nasîbin: nasip
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Zaid, ziyade ve tezyid kelimeleri aynı kökten gelir. Artırmak, artmak, çokluk mânâsındadır. Allahû Tealâ, ahiret kazancını isteyenin kazancını 700 kata kadar artırır, dünya kazancını isteyene de dünya kazancını verir. Ve kişi ahirette sonsuza kadar cennet hayatını yaşar.

Ahiret hasadını (kazancını) isteyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir tek dileği sebebiyle Allah kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden hüviyete getirmiştir. Bir tek dileği sebebiyle bütün günahlarını örtmüştür, sevaplarını günahlarının ötesine taşımıştır. Bu kişi hemen ölse sevapları günahlarını aştığı için Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü, Allah'a ulaşmayı dilemiştir.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla olur. İşte o kişi dünya hayatını isteyen kişidir ve gideceği yer cehennemdir.

Burada dünya ve ahiret mahsulü söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hiçbir şey kendisi tarafından yapılmadığı halde, hepsini Allah o kişiye yaptırdığı halde Allah kişiye sonsuz ni'metler vermek için hazırdır.

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
Böyle bir dizaynda Allahû Tealâ bizleri Kendisine ulaştırır. Bir hiç yüzünden, sadece bir dilek sebebiyle Allahû Tealâ'nın sonsuz mükâfatları söz konusudur. Kişinin iradi yapısı “Ben sana ulaşmayı diliyorum.” talebini Allahû Tealâ'ya ulaştırır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 7-8 aylık zaman devresinde herşeyi Allah yapar. Nefsinin kalbindeki afetleri yarıdan fazla azaltacak, böylece kişi dünya hayatını yaşarken geçen zaman parçasının yarısından fazlasını Allah'ın emirlerini yerine getirerek geçirecek. Yarısından azını da Allah'ın yasaklarını işleyerek geçirecek. Böylece kişi %50'den daha fazla mutlu olmak imkânının sahibi olacak. Cennetinse üçüncü katına sahip olacak.

Bu kişinin yaptığı şeyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman Allah'tan daha çok lütufkâr kim olabilir ki?
close tefsir menu

ŞÛRÂ Suresi Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.