Sure sec
ŞÛRÂ-14 Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi 14. Ayet-i Kerime Tefsiri

ŞÛRÂ-14 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bir evvelki âyetle bağlantılı olarak Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için fırkalara ayrılanlardan bahsediliyor. Şek ve şüphe içinde olanlar Tevrat'ı, İncil'i yanlış anlamışlar. Tıpkı Kur'ân'ın cehe...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ŞÛRÂ Suresi Âyet - 14 Tefsiri

 

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

Ve mâ teferrakû illâ min ba’di mâ câehumul ilmu bagyen beynehum, ve lev lâ kelimetun sebekat min rabbike ilâ ecelin musemmen le kudıye beynehum, ve innellezîne ûrisûl kitâbe min ba’dihim le fî şekkin minhu murîb(murîbin).

Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden “belirlenmiş bir zamana kadar (bekletme)” sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında (hemen) hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra Kitab’a varis kılınanlar, gerçekten O’ndan şek ve şüphe içindedirler.

1.ve mâ teferrekû: ve ayrılığa düşmediler, fırkalara ayrılmadılar
2.illâ: den başka
3.min ba'di: sonradan
4.mâ câe-hum: onlara gelen şey
5.el ilmu: ilim
6.bagyen: azgınlık
7.beyne-hum: onların arasında, aralarında
8.ve lev lâ: ve olmasaydı
9.kelimetun: kelime, söz
10.sebekat: geçti
11.min rabbi-ke: senin Rabbinden
12.ilâ ecelin: bir ecele kadar, tayin edilmiş bir zamana kadar
13.musemmen: belirlenmiş
14.le: mutlaka, elbette
15.kudıye: hükmedilir, hüküm verilir
16.beyne-hum: onların arasında
17.ve inne ellezîne: ve muhakkak ki onlar
18.ûrisû: varis kılındılar
19.el kitâbe: kitap
20.min ba'di-him: onlardan sonra
21.le: elbette, mutlaka
22.: içinde
23.şekkin: şek, şüphe
24.min-hu: ondan
25.murîbin: şüphe içinde
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bir evvelki âyetle bağlantılı olarak Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için fırkalara ayrılanlardan bahsediliyor. Şek ve şüphe içinde olanlar Tevrat'ı, İncil'i yanlış anlamışlar. Tıpkı Kur'ân'ın cehennemden kurtaran âyetlerinin artık unutulmuş olması gibi oradaki esas öğretiyi zaman içerisinde unutmuşlar. Kitabın varisleri, kendilerine kitap miras kalanlardır. Allahû Tealâ diğer kitap sahiplerinin Kur'ân'a karşı kuşku verici bir tereddüt içinde, şek ve şüphe içinde olduklarını ifade etmektedir.

Kendilerine ilim gelenler, kendilerine kitap indirilenlerdir. Allahû Tealâ önce yahudilere sonra hristiyanlara sonra da müslümanlara aynı hususiyetleri taşıyan kitaplar indirmiştir. Kitapların hepsinde hidayet, nur, nefs tezkiyesi, ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim keyfiyetleri yer almıştır. Hepsi hidayete erdiren kitaplardır ve dîn hiç değişmemiştir. Üzülecek kesim bundan sonra başlamaktadır: İnsanlar, özellikle inananlar birbirlerine düşman olmuşlardır. İslâm'la Yahudiler ve Hristiyanlar hâlâ savaşmaktadırlar.

Tek dîn indirildikten sonra insanlar fırkalara ayrılmışlardır. Allahû Tealâ daha evvel Hz. İbrâhîm'e Hz. İsmail'e kitap indirmiştir. Kendilerine peygamberlik verilenlere Allah hep şeriat kitabı indirmiş ki o şeriatle hükmetsinler. Nebîler kâinata, resûller de kendi kavimlerine aittirler. Her nebî, kendi kavminin aynı zamanda resûlüdür.

4/NİSÂ-105: İnnâ enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı li tahkume beynen nâsi bimâ erâkallâh(erâkallâhu). Ve lâ tekun lil hâinîne hasîmâ(hasîmen).
Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için Biz, sana Kitab'ı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma.
57/HADÎD-25: Lekad erselnâ rusulenâ bil beyyinâti ve enzelnâ meahumul kitâbe vel mîzâne li yekûmen nâsu bil kıst(kıstı), ve enzelnâl hadîde fîhi be’sun şedîdun ve menâfiu lin nâsi ve li ya’lemallâhu men yansuruhu ve rusulehu bil gayb(gaybi), innallâhe kavîyyun azîz(azîzun).
Andolsun ki resûllerimizi beyyinelerle (açık delillerle, ispat vasıtaları ile) gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pekçok menfaatler (faydalar) vardır. Ve (bu), gaybda (görmeden) kendisine ve resûllerine yardım edecek olan kimseleri, Allah’ın bilmesi (belli etmesi) içindir. Muhakkak ki Allah; Kavî’dir (güçlüdür, kuvvetlidir), Azîz’dir.
5/MÂİDE-48: Ve enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı musaddıkan limâ beyne yedeyhi minel kitâbi ve muheyminen aleyhi fahkum beynehum bimâ enzelallâhu ve lâ tettebi’ ehvâehum ammâ câeke minel hakk(hakkı) li kullin cealnâ minkum şir’aten ve minhâcâ(minhâcen) ve lev şâallâhu le cealekum ummeten vâhıdeten ve lâkin li yebluvekum fî mâ âtâkum festebikûl hayrât(hayrâti) ilâllâhi merciukum cemîan fe yunebbiukum bimâ kuntum fîhi tahtelifûn(tahtelifûne).
Ve (Ey Muhammed) sana ellerindeki kitapları tasdik edici (doğrulayıcı) ve onu koruyucu olarak bu Kitab’ı hakk ile indirdik. Artık onların aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve sana Hakk’tan gelenden ayrılıp da onların hevâlarına uyma. Sizden hepiniz için (tek) bir şeriat, ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi, verdikleri ile denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın! Sizin hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri, size haber verecek.
close tefsir menu

ŞÛRÂ Suresi Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.