Sure sec
ŞÛRÂ-13 Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi 13. Ayet-i Kerime Tefsiri

ŞÛRÂ-13 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Şûrâ Suresinin 13. âyet-i kerimesi Kur'ân-ı Kerim'in en önemli âyetlerinden biridir. Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dileyen; yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka Kendisine ulaştıracağını ifade etme...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ŞÛRÂ Suresi Âyet - 13 Tefsiri

 

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).

(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).

1.şerea: şeriat kıldı
2.lekum: size, sizin için
3.min ed dîni: dînden
4.mâ vassâ: vasiyet ettiği şey, farz kıldığı şey
5.bi-hi: onu, onunla
6.nûhan: Nuh
7.ve ellezî: ve o
8.evhaynâ: biz vahyettik
9.ileyke: sana
10.ve mâ vassaynâ: ve vasiyet ettiğimiz şey, farz kıldığımız şey
11.bi-hi: onu, onunla
12.ibrâhîme: İbrâhîm
13.ve mûsâ: ve Musa
14.ve îsâ: ve İsa
15.en ekîmû: ikame etmeleri, ayakta, hayatta tutmaları
16.ed dîne: dîn
17.ve lâ teteferrekû: ve ayrılığa düşmeyin, fırkalara ayrılmayın
18.fî-hi: onda, onun hakkında
19.kebure: büyük oldu, ağır geldi
20.alâ el muşrikîne: müşriklere
21.mâ ted'û-hum: onları davet ettiğin şey
22.ileyhi: ona, kendisine
23.allâhu: Allah
24.yectebî: seçer
25.ileyhi: ona, kendisine
26.men: kimse, kişi
27.yeşâu: diler
28.ve yehdî: ve hidayete erdirir, ulaştırır
29.ileyhi: ona, kendisine
30.men: kimse, kişi
31.yunîbu: yönelir
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Şûrâ Suresinin 13. âyet-i kerimesi Kur'ân-ı Kerim'in en önemli âyetlerinden biridir. Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dileyen; yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka Kendisine ulaştıracağını ifade etmektedir. Allahû Tealâ, insanlardan bir kısmını seçeceğini, seçtiklerinden de Allah'a ulaşmayı dileyenleri Kendisine ulaştıracağını söylemektedir, garanti etmektedir. Bu âyet açık bir şekide Rûm Suresinin 30, 31, ve 32. âyetleriyle alâkalıdır.

30/RÛM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfen, fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâhi, zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.
Allahû Tealâ sadece tek bir dînin olduğunu, bütün insanları hanif fıtratıyla yarattığını ve yaratmasında değişiklik görülemeyeceğini ifade etmektedir. Allahû Tealâ, bütün insanları kıyâmete kadar hep hanif fıtratıyla yani hanif dînini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratacaktır.

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
Müşriklerden olmayan (şirke düşmeyen) kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğu kesinleşmektedir. Allahû Tealâ, Rûm Suresinin 32. âyet-i kerimesinde şirki anlatmaktadır:

30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
Allahû Tealâ'nın şirk tarifi açık ve kesin bir şekilde burada yerli yerine oturmaktadır: Şirk içinde olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir, Allah'a yönelmeyenlerdir. Allah'a yönelmiş olsalardı tek bir fırka oluşturacaklardı (73. fırka) ve diğer bütün fırkalar bunun dışında kalacaklardı (72 fırka). Müşrikler Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemiyorlar, dileseler gizli şirkten kurtulacaklar. Rûm-32 ve Şûrâ-13'te gizli şirkten bahsedilmektedir.

Allah'a yönelip de takva sahibi olanların içinde bulunduğu tek fırka bütün insanlar için bir kurtuluştur. Allah kimi dilerse onu Kendisine seçer ve bu seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka Kendisine ulaştırır. Allah'ın seçtiği ve seçmediği insanlar vardır. Allahû Tealâ insanların %90'dan fazlasını seçer. Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men etmeyen herkes seçilir. Seçilenlerin de hepsinin kalbi kasiyet bağlamıştır. Henüz o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir ve kalbi kapkaranlıktır. Bu karanlık kalpliler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olurlarsa, Allah onları dalâlette ve şirkte bırakır, onları seçmez. Bu şirk; gizli şirktir.

Âyet-i kerime açık ve kesin bir şekilde insanların ikiye ayrıldığını, bir kısmının Allah'a ulaşmayı dilediğini ve şirkten kurtulduğunu diğer kesimin şirkte kaldığını söylemektedir.

Allah'ın insanlardan beklediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Allah, Kendisine ulaşmayı dileyenleri Kendisine ulaştıracaktır. O insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayacaklardır. Allah, onların ruhlarını Kendisine ulaştıracaktır. Bu kişilere namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri sevdiren Allah'tır. Allah'ın sevdirmesiyle kişi bütün ibadetlerini yerine getirir.
close tefsir menu

ŞÛRÂ Suresi Tefsiri

ŞÛRÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.