Sure sec
ŞUARÂ-124 Tefsiri

ŞUARÂ Suresi 124. Ayet-i Kerime Tefsiri

ŞUARÂ-124 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Çünkü başlangıç takvası (ilk takva), Allah'a ulaşmayı dileme takvasıdır. Kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada yedi kademe takvanın bi...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ŞUARÂ Suresi Âyet - 124 Tefsiri

 

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ

İz kâle lehum ahûhum hûdun e lâ tettekûn(tettekûne).

Onların kardeşi Hud (A.S) onlara: “Siz takva sahibi olmayacak mısınız (Allah’a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?” demişti.

1.iz kâle: demişti
2.lehum: onlara
3.ehû-hum: onların kardeşi
4.hûdun: Hud
5.e lâ tettekûne: siz takva sahibi olmayacak mısınız
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Çünkü başlangıç takvası (ilk takva), Allah'a ulaşmayı dileme takvasıdır. Kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada yedi kademe takvanın birincisi tecelli eder. Ne zaman bir resûl insanlara: “Siz takva sahibi olmayacak mısınız?” demişse, bunu “Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?” mânâsında söylemiştir. Allahû Tealâ şöyle buyurmaktadır:

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
Bugün dünyada insanlar, 72 fırkaya ayrılmış durumdalar. Ve herbiri kendilerinin doğru yolda olduğunu zannediyorlar. Kimin doğru yolda olduğunu gösteren kaynak, Allah'a ait olan kaynak'tır. O kaynak, bir harfi bile bugüne kadar değiştirilmemiş olan Kur'ân-ı Kerim'dir. Kur'ân-ı Kerim'de ise kurtuluşun ilk takvayla başladığı ifade edilmektedir. Bu takva, Allah'a mülâki olmayı dilemektir. Yani Allah'a yönelmektir. Kişi, şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırka oluştururlar. Diğer bütün fırkalar, o tek fırkanın dışındaki diğer fırkaları oluşturur. Ve takva sahibi olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Birinci takva buradan başlar. Sonra irşad makamına ulaşan kişi tâbiiyetini gerçekleştirir. Tâbiiyet takvasının sahibi olur (14. basamak). Ruhunu Allah'a ulaştırır ve Allah'ın Zat'ında kişinin ruhu yok olur. Kişi, evvablar takvasını oluşturur. Sonra fizik vucudunu Allah'a teslim ederek muhsinler takvasını oluşturur. Ardından nefsini Allah'a teslim ederek ulûl'elbab takvasını oluşturur. Sonra irşad olarak irşad takvasını oluşturur. Sonra iradesini de Allah'a teslim ederek bihakkın takvayı, Hakk'ul Yakîn takvasını oluşturur.

Ve bu âyette Hz. Hud birinci takvaya ulaşmamış olan, Allah'a ulaşmayı dilememiş kişilere sesleniyor.
close tefsir menu

ŞUARÂ Suresi Tefsiri

ŞUARÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.