Sure sec
SECDE-13 Tefsiri

SECDE Suresi 13. Ayet-i Kerime Tefsiri

SECDE-13 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Zumer Suresinin 71. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ buyuruyor ki: 39/ZUMER-71: Vesîkallezîne keferû ilâ cehenneme zumerâ(zumeran), hattâ izâ câuhâ futihat ebvâbuhâ, ve kâle lehum hazenetuhâ e lem ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

SECDE Suresi Âyet - 13 Tefsiri

 

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Ve lev şi’nâ le âteynâ kulle nefsin hudâhâ ve lâkin hakkal kavlu minnî le emleenne cehenneme minel cinneti ven nâsi ecmaîn(ecmaîne).

Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik (herkesi hidayete erdirirdik). Fakat Benim: "Mutlaka cehennemi, tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım." sözü(m) hak oldu.

1.ve lev: ve eğer
2.şi'nâ: biz diledik
3.le: elbette, mutlaka
4.âteynâ: biz verdik
5.kulle: hepsi, her
6.nefsin: nefs, kişi
7.hudâ-hâ: onun hidayeti
8.ve lâkin: ve lâkin, fakat
9.hakka: hak oldu
10.el kavlu: söz
11.min-nî: benden
12.le: elbette, mutlaka
13.emleenne: mutlaka dolduracağım
14.cehenneme: cehennem
15.min el cinneti: cinlerden
16.ve en nâsi: ve insanlar
17.ecmaîne: bütün, hepsi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Zumer Suresinin 71. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ buyuruyor ki:

39/ZUMER-71: Vesîkallezîne keferû ilâ cehenneme zumerâ(zumeran), hattâ izâ câuhâ futihat ebvâbuhâ, ve kâle lehum hazenetuhâ e lem ye’tikum rusulun minkum yetlûne aleykum âyâti rabbikum ve yunzirûnekum likâe yevmikum hâzâ, kâlû belâ ve lâkin hakkat kelimetul azâbi alâl kâfirîn(kâfirîne).
Kâfirler, zümre zümre cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman, onun (cehennemin) kapıları açılır. Ve onun (cehennemin) bekçileri onlara derler ki: “Size, sizden (sizin aranızdan) olan resûller gelmedi mi ki, size Rabbinizin âyetlerini okusun, bugüne (buraya) geleceğinizi (söyleyerek) uyarsın?” (Cehenneme gidenler) dediler ki: “Evet (geldiler).” Fakat azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu.
İnsanlara insan resûller, cinlere cin resûller gelir. Allah cehennemi mutlaka insanlardan ve cinlerden dolduracaktır. Onlara azap edeceği sözü hak olmuştur. Ve bu azap sözünün hak olmasının işlevinde Allah buyuruyor ki:

16/NAHL-36: Ve lekad beasnâ fî kulli ummetin resûlen eni’budûllâhe vectenibût tâgût(tâgûte), fe minhum men hedallâhu ve minhum men hakkat aleyhid dalâletu, fe sîrû fîl ardı fanzurû keyfe kâne âkıbetul mukezzibîn(mukezzibîne).
Ve andolsun ki Biz, bütün ümmetlerin (milletlerin, kavimlerin) içinde resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli kıldık). (Allah’a ulaşmayı dileyerek) Allah’a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin şeytanlardan) içtinap etsinler (sakınıp kurtulsunlar) diye. Onlardan bir kısmını (Resûlün daveti üzerine Allah’a ulaşmayı dileyenleri), Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının (dilemeyenlerin) üzerine dalâlet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin, nasıl olduğuna bakın (görün).
Hiçbir zaman, hiçbir kavmi resûlsüz bırakmayan Allahû Tealâ, bütün kavimlerde resûl beas etmiştir; O kavimdeki insanları taguta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete ermişlerdir. Bir kısmınınsa üzerine dalâlet hak olmuştur. Dalâletin hak olması, azabın da hak olmasını ifade eder. Dalâlet o insanların cehenneme gidip azap çekmelerine sebep olur.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.