Sure sec
SAFF-9 Tefsiri

SAFF Suresi 9. Ayet-i Kerime Tefsiri

SAFF-9 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Mevcut olan dînlerin mensuplarına, Hz. İbrâhîm'in hanif dîninin, hidayete erdiren hak dîn olduğunu, kâinatın tek dîni olduğunu, 7 safha, 4 teslimden ibaret olduğunu, ezelî ve ebedî olduğunu (Rûm-3...
share on facebook  tweet  share on google  print  

SAFF Suresi Âyet - 9 Tefsiri

 

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirahu alâd dîni kullihî ve lev kerihel muşrikûn(muşrikûne).

Resûl’ünü hidayet ile ve (esasları unutulmuş olan) dînlerin hepsinin üzerine, izhar etmek (açıklayıp doğrusunu ispat etmek) için, Hakk dîn (Allah’ın ezelî ve ebedî olan dîni) ile gönderen O’dur. Ve müşrikler, kerih görseler bile.

1.huve ellezî: o ..... dır
2.ersele: gönderdi
3.resûle-hu: onun resûlü, resûlü
4.bi el hudâ: hidayet ile
5.ve dîni el hakkı: ve Hakk'ın dîni, ezelî ve ebedî olan Allah'ın dîni
6.li yuzhire-hu: onu zahir (güçlü, kuvvetli ve üstün) kılmak için
7.ala ed dîni kulli-hî: dînlerin hepsinin üzerine
8.ve lev: ve bile, olsa bile
9.kerihe: kerih gördü, hoşlanmadı
10.el muşrikûne: müşrikler, şirk koşanlar, ortak koşanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Mevcut olan dînlerin mensuplarına, Hz. İbrâhîm'in hanif dîninin, hidayete erdiren hak dîn olduğunu, kâinatın tek dîni olduğunu, 7 safha, 4 teslimden ibaret olduğunu, ezelî ve ebedî olduğunu (Rûm-30), bütün mukaddes kitaplarda (Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'ân-ı Kerim'de) 7 safha 4 teslimin farz kılındığını ve Hz. Musa ve O'na tâbî olanların, Hz. İsa ve O'na tâbî olanların, Hz. Muhammed (S.A.V) ve O'na tâbî olanların 7 safha ve 4 teslimi yaşadıklarının yer aldığını ve hepsinin şeriatlerinin tek bir şeriat olduğunu (Şûrâ-13) anlatacak ve 3 kitaptaki âyetlerle ispat edecek olan bir Resûl'ün geleceğini ve dînlerarası diyaloğu kuracağını ve Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şirkte kalanların (Rûm-31) O'nun söylediklerini kerih göreceklerini bu âyet açık ve net bir şekilde ifade etmektedir.

30/RÛM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfen, fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâhi, zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
Artık hanif olarak kendini (vechini) dîn için ikame et, Allah’ın hanif fıtratıyla ki; Allah, insanları onun üzerine (hanif fıtratıyla) yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak) dîn budur. Fakat insanların çoğu bilmez.
42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden SAFF Suresi - 9 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.