Sure sec
RÛM-52 Tefsiri

RÛM Suresi 52. Ayet-i Kerime Tefsiri

RÛM-52 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e hitap etmektedir. Buradaki davet, Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Allahû Tealâ, Kur'ân'da birçok yerde davete rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilememiş...
share on facebook  tweet  share on google  print  

RÛM Suresi Âyet - 52 Tefsiri

 

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

Fe inneke lâ tusmiul mevtâ ve lâ tusmius summed duâe izâ vellev mudbirîn(mudbirîne).

Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın, arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın.

1.fe: o zaman
2.inne-ke: muhakkak ki sen
3.lâ tusmiu: duyuramazsın, işittiremezsin
4.el mevtâ: ölüler
5.ve lâ tusmiu: ve duyuramazsın, işittiremezsin
6.es summe: sağırlar
7.ed duâe: çağrı, davet
8.izâ vellev: döndükleri zaman
9.mudbirîne: arkalarına dönenler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e hitap etmektedir.

Buradaki davet, Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Allahû Tealâ, Kur'ân'da birçok yerde davete rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse yaşamakta olan insanları "ölüler" olarak değerlendirmektedir. Ölü olmalarının muhtevası ise onların kör, sağır, dilsiz ve idraksiz olmalarıdır. Allahû Tealâ şöyle buyurmaktadır:

6/EN'ÂM-36: İnnemâ yestecîbullezîne yesmeûn(yesmeûne), vel mevtâ yeb’asuhumullâhu summe ileyhi yurceûn(yurceûne).
(Davete) ancak işitenler icabet eder. Ve Allah, ölüleri (ölü olan sem’î isimli işitme hassasını, ölü olan fuad isimli idrak hassasını, ölü olan basar isimli görme hassasını) diriltir. Sonra O'na döndürülürler. (Hayatta iken ruhu mürşid eliyle Allah’a döndürülür.)
Hiç kimse görme, işitme ve idrak hassalarında engellerle doğmaz. Eğer insanlar davet edilip de davete, itiraz etmeden icabet etmezlerse onların basar isimli görme hassaları gışavet adlı bir perdeyle örtülür. Sem'î isimli işitme hassaları mühürlenir. Kalpteki idrak hassaları da mühürlenir. Allahû Tealâ Câsiye Suresinde buyuruyor ki:
45/CÂSİYE-23: E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveten, fe men yehdîhi min ba’dillâhi, e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Davete itiraz ederlerse onların gözlerine hicab-ı mesture, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet konulur. Bunlar uzuvlara konulan engellerdir.
17/İSRÂ-45: Ve izâ kara’tel kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bil âhirati hicâben mestûrâ(mestûran).
Sen Kur’ân’ı kıraat ettiğin (okuduğun) zaman, seninle ahirete (ölmeden evvel Allah’a ulaşmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar arasına hicab-ı mesture kıldık (gözlerinin üzerine, seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk).
17/İSRÂ-46: Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ(vakran), ve izâ zekerte rabbeke fîl kur’âni vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ(nufûran).
O’nu (Kur’ân’ı), fıkıh (idrak) etmelerine karşı, (fıkıh edemesinler diye) kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarına vakra (işitme engeli) kıldık. Ve sen, Kur’ân’da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden RÛM Suresi - 52 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

RÛM Suresi Tefsiri

RÛM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.