Sure sec
RÛM-38 Tefsiri

RÛM Suresi 38. Ayet-i Kerime Tefsiri

RÛM-38 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hem maddî hem de manevî rızıklandırma burada açık bir şekilde anlatılmaktadır. Akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarının verilmesi, Allah'ın insana hem dünyada verdiği malı hem de fizik vücud...
share on facebook  tweet  share on google  print  

RÛM Suresi Âyet - 38 Tefsiri

 

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Fe âti zel kurbâ hakkahu vel miskîne vebnes sebîl(sebîli), zâlike hayrun lillezîne yurîdûne vechallâhi ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu, Allah’ın vechi’ni (Allah’a ulaşmayı) dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, onlar felâha erenlerdir.

1.fe: öyleyse
2.âti: ver
3.: sahip
4.el kurbâ: yakınlık, yakın olan, akraba
5.hakka-hu: onun hakkı
6.ve el miskîne: ve miskinler, yoksul ihtiyarlar
7.vebnes sebîli (ve ibne es sebîli): ve yolcular
8.zâlike: işte bunlar
9.hayrun: daha hayırlıdır
10.li: çin
11.ellezîne: o kimseler, onlar
12.yurîdûne: isterler
13.vechallâhi (veche allâhi): Allah'ın
14.ve ulâike: ve işte onlar
15.hum: onlar
16.el muflihûne: felâha erenler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hem maddî hem de manevî rızıklandırma burada açık bir şekilde anlatılmaktadır. Akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarının verilmesi, Allah'ın insana hem dünyada verdiği malı hem de fizik vücudun nefsin kalbini nurla infâk etmesini bu âyet açıklamaktadır. Allah'ın vechini görmek ancak ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle mümkündür. Bu ise velâyetin en yüksek makamıdır.

13/RA'D-20: Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka).
Onlar, Allah’ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.
13/RA'D-21: Vellezîne yasılûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahşevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb(hisâbi).
Ve onlar Allah’ın (ölümden evvel), Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O’na (Allah’a) ulaştırırlar. Ve Rab’lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.
13/RA'D-22: Vellezîne saberûbtigâe vechi rabbihim ve ekâmûs salâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirren ve alâniyeten ve yedraûne bil hasenetis seyyiete ulâike lehum ukbed dâr(dâri).
Onlar, sabırla Rab’lerinin Vechini (Zat’ını, Zat’a ulaşmayı ve Allah’ın Zat’ını görmeyi) dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infâk edenlerdir. Ve seyyiati, hasenat ile (iyilikle) savan kimselerdir. İşte onlar için, bu dünyanın (güzel bir) akıbeti (sonucu) vardır.
Buradaki misak, iradenin Allah'a verdiği misaktir.

Ruhun misakı söz konusuysa, Allah'ın Zat'ına ulaşmayı dileyenlerden bahsedilmektedir.

İradenin misakı söz konusuysa, Allah'ın Zat'ını görmeyi dileyenlerden bahsedilmektedir.

Rad-21'in sonunda Allahû Tealâ, Allah'ın Zat'ını görmeyi hedef alanların Adn cennetlerine (7. kat cenneti) gideceklerini söylemektedir. Diğerleri ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek 3. kat cennete ulaşabilirler.

Ve Türkiye'deki mevcut 22 tane Kur'ân-ı Kerim mealinin hepsi bunu, Allah'ın rızasını isteyenler olarak değerlendirmişler. Korkunç ve vahim bir yanlışlık insanların cennete girmesini kesin bir şekilde engellemektedir. İlim insanlara öyle öğretmiş, herkes öyle kabul etmiş diye Kur'ân-ı Kerim meali hazırlayanların hepsi genel kaideye uyup aynı şekilde yazmışlar. Allah'ın Zat'ına ulaşmak açık ve kesin bir şekilde "vechi rabbikum" yani "Allah'ın Zat'ı" yazıldığı halde "Allah'ın rızası" demektedirler. Hiçbir lügatte "vech" kelimesinin "rıza" anlamına geldiği görülmemiştir. Rûm Suresi 38. âyet-i kerime, hiçbir tevile imkân vermeyecek kadar açık ifadeyle Allah'ın Vechi'ni (Zat'ını) dileyenleri ifade etmektedir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden RÛM Suresi - 38 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

RÛM Suresi Tefsiri

RÛM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.