Sure sec
RÛM-29 Tefsiri

RÛM Suresi 29. Ayet-i Kerime Tefsiri

RÛM-29 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Rûm Suresinin 29. âyet-i kerimesi, Câsiye Suresinin 23. âyet-i kerimesiyle paralel bir ilişki içerisindedir: 45/CÂSİYE-23: E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hat...
share on facebook  tweet  share on google  print  

RÛM Suresi Âyet - 29 Tefsiri

 

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

Belittebeallezîne zalemû ehvâehum bi gayri ilmin, fe men yehdî men edallallâhu, ve mâ lehum min nâsırîn(nâsırîne).

Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tâbî oldular. Bundan sonra Allah’ın dalâlette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur.

1.bel: hayır
2.ittebea: tâbî oldu
3.ellezîne: onlar
4.zalemû: zulmettiler
5.ehvâe-hum: onların hevaları, hevesleri
6.bi gayri: başka, olmadan, olmaksızın
7.ilmin: ilim
8.fe: artık, bundan sonra
9.men: kim, kimse
10.yehdî: hidayete erdirir
11.men: kim
12.edalle allâhu: Allah dalâlette bıraktı
13.ve: ve
14.: yoktur
15.lehum: onlar için, onların
16.min: dan
17.nâsırîne: yardımcılar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Rûm Suresinin 29. âyet-i kerimesi, Câsiye Suresinin 23. âyet-i kerimesiyle paralel bir ilişki içerisindedir:

45/CÂSİYE-23: E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveten, fe men yehdîhi min ba’dillâhi, e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Kur'ân'ı bir tarafa bırakarak insanların yazdıkları kitaplardan yeni bir dîn oluşturdukları için hevalarını kendilerine ilâh edinenleri Allah, ilimleri üzere dalâlette bırakmıştır. Onlar faydasız bir ilmin sahipleridir. Onların gözleri görmez, kulakları işitmez, kalpleri idrak etmez. Heveslerine tâbî olmuşlardır. Bu insanların müşterek özelliği hevalarına tâbî olmaları, Allah'a ulaşmayı dilememeleridir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalâlette kalmışlardır. Hidayet üzere olmaları için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri lâzımdır. Dilemezlerse hiçbir zaman o hedefe ulaşamayacaklardır.

Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, 14. basamakta Allahû Tealâ onları 12 ihsanla mürşidlerine ulaştıracaktı. Ve mürşidlerine tâbî olacaklardı. Artık kendilerine yardım edecek olan mürşidleri olacaktı. Onların üzerinde de devrin imamı yardımcı olacaktı. Hevalarına tâbî oldukları için Allah'ın dalâlette bıraktığı insanlar mürşidlerine ulaşmayacakları için hiçbir zaman yardımcıları olmayacaktır.

Allahû Tealâ "yardımcılar" diyerek çoğul bir ifadeyle her kişi için yardımcının birden fazla olduğunu söylemektedir. Kişi, mürşidine tâbî olmuşsa ilk yardımcısı mürşididir. Aynı zamanda başının üzerine gelip yerleşen devrin imamı da yardımcısıdır.

Hevalarına tâbî olan insanlar zalimlerdir. Zalim kişi, Allah'ın yoluna girmediği için kendi nefsine zulmetmiştir.

Allahû Tealâ buyuruyor ki:

4/NİSÂ-167: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ(baîden).
Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah’ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadıkları için) uzak bir dalâletle sapmışlardır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden RÛM Suresi - 29 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

RÛM Suresi Tefsiri

RÛM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.