Sure sec
NÛR-56 Tefsiri

NÛR Suresi 56. Ayet-i Kerime Tefsiri

NÛR-56 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Kişi resûle itaat ettiği zaman, bundan önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allahû Tealâ kalbindeki bu talebi işitir, görür ve bilir. Bu üç açıdan değerlendirmesi...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NÛR Suresi Âyet - 56 Tefsiri

 

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte ve atîûr resûle leallekum turhamûn(turhamûne).

Ve namazı ikame edin. Ve zekâtı verin. Ve resûle itaat edin ki böylece rahmet olunasınız.

1.ve ekîmû: ve ikame edin
2.es salâte: namaz
3.ve âtû: ve verin
4.ez zekâte: zekât
5.ve atîû: ve itaat edin
6.er resûle: resûl
7.lealle-kum: umulurki siz, böylece siz
8.turhamûne: rahmet olunasınız
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kişi resûle itaat ettiği zaman, bundan önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allahû Tealâ kalbindeki bu talebi işitir, görür ve bilir. Bu üç açıdan değerlendirmesini bir anda yapar. Hemen arkasından (4. basamakta) kişinin üzerinde Rahmân esması ile tecelliye başlar ve o kişinin günahlarını örterek, ona furkanlar verir.

8/ENFÂL-29: Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
Ey âmenû olanlar! Allah’a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
Kişi daha sonra 14. basamakta mürşidine tâbiiyetini gerçekleştirdiğinde ise Allahu Teala bu sefer kişinin üzerine Rahîm esması ile tecelliye başlar. Bu tecelliye dikkatle bakılmalıdır.

Allahû Tealâ, Yûsuf Suresinin 53. âyet-i kerimesinde diyor ki:

12/YÛSUF-53: Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûi illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrun rahîm(rahîmun).
Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefs, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).
Allah'ın Rahîm esması, fazl nuru gönderme esmasıdır. Allahû Tealâ salâvât, rahmet ve fazl isimli üç tane nur gönderir. Kalp tamamen nurla dolduğu zaman, bu nuru %2 rahmet, %98 fazl (fazilet) oluşturur. Salâvât partikülleri (salâvât nurları) kargo uçakları görevini yaparlar; beraberlerinde rahmet nurlarını ve fazılları getirirler. Kişi 12 ihsanla mürşidine ulaşırsa, tâbiiyetinden hemen sonra zikre başladığında göğsüne, göğsünden kalbine salâvât-rahmet, salâvât-fazl isimli iki grup nur gelir. Fazıllar îmân kelimesine göre karşıt manyetik alana sahip oldukları için îmân kelimesine yapışarak etrafında birikmeye başlar. Bu, nefsin kalbinin temizlenmesidir:

24/NÛR-21: Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân(şeytâni), ve men yettebi’ hutuvâtiş şeytâni fe innehu ye’muru bil fahşâi vel munker(munkeri) ve lev lâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu mâ zekâ minkum min ehadin ebeden ve lâkinnallâhe yuzekkî men yeşâu, vallâhu semî’un alîm(alîmun).
Ey âmenû olanlar, şeytanın adımlarına tâbî olmayın! Ve kim şeytanın adımlarına tâbî olursa o taktirde (şeytanın adımlarına uyduğu taktirde) muhakkak ki o (şeytan), fuhşu (her çeşit kötülüğü) ve münkeri (inkârı ve Allah’ın yasak ettiklerini) emreder. Ve eğer Allah’ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı (nefsinizin kalbine yerleşmeseydi), içinizden hiçbiri ebediyyen nefsini tezkiye edemezdi. Lâkin Allah, dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ve Allah, Sem’î’dir (en iyi işitendir) Alîm’dir (en iyi bilendir).
Salih amel işlemek, nefs tezkiyesi yapmaktır. Nefs tezkiyesi yapmak, rahmet olunmakla geçerlidir. Bir başka ifadeyle, Rahîm esması ile tecelli edilmektir. Allah'tan gelen nurların kalpte birikmesidir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NÛR Suresi - 56 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NÛR Suresi Tefsiri

NÛR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.