Sure sec
NÛR-55 Tefsiri

NÛR Suresi 55. Ayet-i Kerime Tefsiri

NÛR-55 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Kişi âmenû olursa (Allah'a ulaşmayı dilerse) Allah, 12 ihsanla onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tâbî olduğu noktadan itibaren kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi kişinin kalbindeki afetle...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NÛR Suresi Âyet - 55 Tefsiri

 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Vaadallâhullezîne âmenû minkum ve amilûs sâlihâti le yestahlifennehum fîl ardı kemâstahlefellezîne min kablihim, ve le yumekkinenne lehum dînehumullezîrtedâ lehum ve le yubeddilennehum min ba’di havfihim emnen, ya’budûnenî lâ yuşrikûne bî şey’en, ve men kefere ba’de zâlike fe ulâike humul fâsikûn(fâsikûne).

Allah, sizden âmenû olanlara ve salih amel (nefs tezkiyesi) işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dînlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra (korkularını) mutlaka güvenliğe çevireceğini vaadetti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle (Bana) şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkâr ederse, işte onlar, onlar fasıklardır.

1.vaadallâhu (vaade allâhu): Allah vaadetti
2.ellezîne amenû: Allah'a ulaşmayı dileyenler, âmenû olanlar
3.min-kum: sizden
4.ve amilû es sâlihâti: ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlediler
5.le yestahlifenne-hum: onları mutlaka halife tayin edecek
6.fî el ardı: yeryüzünde
7.kemestahlefellezîne (kemâ istahlefe ellezîne): halife tayin ettiğimiz kimseler gibi
8.min kabli-him: onlardan önce
9.ve le yumekkinenne: ve mutlaka sağlamlaştıracak
10.lehum: onlara, onlar için
11.dîne-hum: onların dîni
12.ellezî irtedâ: ki onu seçti, razı oldu, hoşnut oldu
13.lehum: onlar için, onlara
14.ve le yubeddilenne-hum: ve onlara mutlaka çevirecek
15.min ba'di: sonra
16.havfi-him: (onların) korkuları
17.emnen: emniyet, güven
18.ya'budûne-nî: bana kul olurlar
19.lâ yuşrikûne: şirk koşmazlar
20.bî şey'en: bir şeyi
21.ve men: ve kim
22.kefere: örttü, inkâr etti
23.ba'de: sonra
24.zâlike: bu
25.fe ulâike: işte onlar
26.hum: onlar
27.el fâsikûne: fasıklar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kişi âmenû olursa (Allah'a ulaşmayı dilerse) Allah, 12 ihsanla onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tâbî olduğu noktadan itibaren kişi nefs tezkiyesine başlar.

Nefs tezkiyesi kişinin kalbindeki afetleri yok eder, onun için bir kurtuluştur. Nefs tezkiyesi hem dünya saadetine ulaşmadır hem de 2. kat cennetten 3. kat cennete çıkıştır. Kim irşad makamına ulaşırsa, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir, kalbinin içine îmân yazılır. Bu kişi zikir yaptıkça, zikirle Allahû Tealâ'dan gelen rahmet, fazl ve salâvât isimli üç nurdan başlangıçta sadece %2 rahmet nuru kalbe girip yerleşebilir. Mürşide tâbiiyetten sonra fazıllar îmân kelimesi etrafında toplanmaya başlar. İşte bu, nefs tezkiyesidir.

Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren eğer inanıyorsa ki ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın evliyası olur. Bu noktadan sonra kişinin korkmaması gerekir. Kişi küfürden, şirkten, dalâletten, takva sahibi olmadığı durumdan kurtulacak ve takva sahibi olacaktır. Allah hepsini garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemezse başka bir garantisi var: O kişi mutlaka cehenneme gidecektir. Kişinin sadece bir tek dileği onu cehennemden kurtaracaktır. O zaman kişi korkuları yerine, kendisini sağlam bir zeminde emniyet içinde görecektir. Ve Allahû Tealâ söz vermiştir, Allah'ın sözünde hulf olmaz.

Kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinde şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. Zumer Suresi bunu garanti altına almaktadır. Ayrıca hem cennet hem dünya müjdesi o kişiye verilir.

39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ibâdi.
Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Sıratı Mustakîm üzerindedirler, tek fırkayı seçenlerdir. Geri kalan bütün fırkalardaki (72 fırka) insanların %90'dan fazlası hep o hatayı işleyecekler, tek fırka üzerinde olmayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve hep şirkte kalacaklardır.

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda dalâletten kurtulurlar:

13/RA'D-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbihi, kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).
Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mı?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”
Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde işlevler yaparak gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti alıp, yerine ihbat koyunca; kalplerindeki küfür yok olunca aynı zamanda küfürden, dalâletten, nefslerini hüsrana düşürenler olmaktan, cehennemden kurtulurlar. Kişi garanti altında olduğunu kesin olarak hisseder ve cehennem korkusu da güvenliğe çevrilir.

Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NÛR Suresi - 55 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NÛR Suresi Tefsiri

NÛR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.