Sure sec
NÛR-46 Tefsiri

NÛR Suresi 46. Ayet-i Kerime Tefsiri

NÛR-46 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ diyor ki: “Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.” “Ve Allah dilediği kişiyi Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.” Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi dalâletten hidayete adım atmıştır, 1. h...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NÛR Suresi Âyet - 46 Tefsiri

 

لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Lekad enzelnâ âyâtin mubeyyinâtin, vallâhu yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

Andolsun biz, açıklayıcı âyetler indirdik. Allah, dilediğini Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.

1.lekad: andolsun
2.enzelnâ: indirdik
3.âyâtin: âyetler
4.mubeyyinâtin: açıklanmış
5.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
6.yehdî: hidayete erdirir
7.men yeşâu: dilediği kimseyi
8.ilâ sırâtın mustakîmin: Sıratı Mustakîm'e
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ diyor ki:
  • “Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.”
  • “Ve Allah dilediği kişiyi Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.”
Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi dalâletten hidayete adım atmıştır, 1. hidayettedir. Allah'ın kendisine 12 ihsan verip de mürşidine ulaştırdığı kişi 2. hidayettedir. 3. hidayet, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadır. Ve üç hidayet de Allah'ın garantisi altındadır. Allah'ın hidayete erdirdiği kişiler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah onların hepsinin Sıratı Mustakîm'e ulaşmasını dilemiştir. Bu sebeple onların hepsini seçmiştir. Ama Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Sıratı Mustakîm'e ulaştırılarak hidayete ererler. Nitekim Şûrâ-13 bunu söylüyor:

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
Allah zalimler kavmini (topluluğunu) hidayete erdirir mi? Zalimler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir ve zalimler topluluğunu Allah hidayete erdirmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kendilerine de başkalarına da zulmetmişlerdir. Muhteva açıktır. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmetmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allahû Tealâ Nisâ-167,168'de şöyle anlatıyor:

4/NİSÂ-167: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ(baîden).
Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah’ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadıkları için) uzak bir dalâletle sapmışlardır.
4/NİSÂ-168: İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfira lehum ve lâ li yehdiyehum tarîkâ(tarîkan).
Muhakkak ki inkâr edenleri ve zulmedenleri (başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları), Allah mağfiret edecek değildir ve yola (Allah’a ulaştıran Sıratı Mustakîm’e) hidayet edecek değildir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NÛR Suresi - 46 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NÛR Suresi Tefsiri

NÛR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.