Sure sec
NİSÂ-78 Tefsiri

NİSÂ Suresi 78. Ayet-i Kerime Tefsiri

NİSÂ-78 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Peygamber Efendimiz (SAV) tasarruftaydı. Yani onu Allah konuşturur ve yaptıklarını Allah yaptırırdı. Peygamber Efendimiz (SAV) onları üzen bir olaya sebeb olduğu zaman o olayı şer zanlediyorlardı,...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NİSÂ Suresi Âyet - 78 Tefsiri

 

أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Eyne mâ tekûnû yudrikkumul mevtu ve lev kuntum fî burûcin muşeyyedeh(muşeyyedetin). Ve in tusıbhum hasenetun yekûlû hâzihî min indillâh(indillâhi), ve in tusıbhum seyyietun yekûlû hâzihî min indike. Kul kullun min indillâh(indillâhi). Fe mâli hâulâil kavmi lâ yekâdûne yefkahûne hadîsâ(hadîsen).

Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse: “Bu Allah’tandır.” derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse: “Bu sendendir.” derler. De ki: “Hepsi Allah’ın katındandır.” Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar?

1.eyne mâ: nerede
2.tekûnû: olursunuz
3.yudrik-kum: size yetişir, erişir
4.el mevtu: ölüm
5.ve lev: ve eğer ... olsa
6.kuntum: siz oldunuz
7.fî burûcin: kalelerde, burçlarda
8.muşeyyedetin: sağlam, muhkem, yüksek
9.ve in: ve eğer, olsa
10.tusıb-hum: onlara isabet etti
11.hasenetun: hayır, iyilik
12.yekûlû: derler
13.hâzihî: bu
14.min indi: katından
15.allâhi: Allah
16.ve in: ve eğer, olsa
17.tusıb-hum: onlara isabet etti
18.seyyietun: kötülük
19.yekûlû: derler
20.hâzihî: bu
21.min indi-ke: senin katından, senin tarafından, senden
22.kul: de, söyle
23.kullun: hepsi
24.min indi: katından
25.allâhi: Allah
26.fe: artık
27.mâ li hâulâi: bunlara ne oluyor
28.el kavmi: kavim, topluluk
29.lâ yekâdûne: neredeyse olmayacak, olmuyor
30.yefkahûne: fıkıh ediyorlar, anlıyorlar
31.hadîsen: söz, konuşulan kelâm
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Peygamber Efendimiz (SAV) tasarruftaydı. Yani onu Allah konuşturur ve yaptıklarını Allah yaptırırdı. Peygamber Efendimiz (SAV) onları üzen bir olaya sebeb olduğu zaman o olayı şer zanlediyorlardı, sevindiren olayları da hayır zannediyorlardı. Oysa ki her iki olayda aslında Allah tarafından vücuda geldiği için sevindiren olaylarda, üzen olaylarda “HAYIR” idiler. Allah’ın sebeb olduğu her olay kaderdir. Ve kader hiç bir zaman şer (derecat kaybettiren olay) olamaz. Allah’ın üzerimizde oluşturduğu olaylardan derecat kazanabiliriz ama asla deracat kaybedemeyiz. Yani şerrin Allah’dan gelmesi mümkün değildir. Olay bize zarar verirse, derecat kaybetmek şöyle dursun, deracat kazanırız. Olay bize fayda sağlarsa gene derecat kaybetmeyiz. Öyleyse Allah’ın oluşturduğu kader muessesi ya fayda ya da zarar verir. Ama ikisinde de derecat kaybetmeyiz. Öyleyse Allah bize ne yaparsa yapsın bu yaptığı şey şer olamaz, bu mümkün değildir.

8/ENFÂL-17: Fe lem taktulûhum ve lâkinnallâhe katelehum, ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnallâhe ramâ, ve li yubliyel mu’minîne minhu belâen hasenâ(hasenen), innallâhe semîun alîm(alîmun).
Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah, mü’minleri Kendisinden ahsen belâ ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah, işitendir ve bilendir.
53/NECM-3: Ve mâ yentıku anil hevâ.
Ve o, hevasından (kendiliğinden) konuşmaz.
28/KASAS-68: Ve rabbuke yahluku mâ yeşâu ve yahtâru, mâ kâne lehumul hıyaratu, subhânallâhi ve teâlâ ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).
Ve Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah Sübhan’dır (münezzehtir) ve (onların) şirk koştukları şeylerden yücedir.
72/CİNN-21: Kul innî lâ emliku lekum darran ve lâ raşedâ(raşeden).
De ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik (sahip) değilim.”
7/A'RÂF-188: Kul lâ emliku li nefsî nef’an ve lâ darran illâ mâşaallâh(mâşaallâhu), ve lev kuntu a’lemul gaybe lesteksertu minel hayri ve mâ messeniyes sûu, in ene illâ nezîrun ve beşîrun li kavmin yu’minûn(yu’minûne).
De ki: “Allah’ın dilemesi hariç, ben kendime fayda veya zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım, bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mü’min olan kavim için bir nezir (uyaran) ve müjdeleyiciyim.”
Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz, Allah’ın tasarrufundadır. Allah’ın kendisine yaptırdığı her fiil onun için hasenattır eğer tasarrufta olmasaydı seyyiat işliyebilirdi. O zaman nefsinde ki afetlerin vücuda getirdiği bir olay olurdu ve deracat kaybederlerdi diye düşünebiliyor olabilirler. Ama nefsindeki bütün afetler daimi zikir sebebi ile yok olduğu icin şer işlemesi mümkün değildir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NİSÂ Suresi - 78 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NİSÂ Suresi Tefsiri

NİSÂ Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.