Sure sec
NEML-77 Tefsiri

NEML Suresi 77. Ayet-i Kerime Tefsiri

NEML-77 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İfade muhteşem: “Kur'ân-ı Kerim, mü'minler için hidayet ve rahmettir.” Öyleyse âyet-i kerime belli bir hüküm koyuyor. Mü'min olmayanlar hidayete eremezler, Allah'ın rahmetine muhatap olamazlar. 1....
share on facebook  tweet  share on google  print  

NEML Suresi Âyet - 77 Tefsiri

 

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Ve innehu le huden ve rahmetun lil mu’minîn(mu’minîne).

Ve muhakkak ki O, mü’minler için mutlaka Hidayet ve Rahmet’tir.

1.ve inne-hu: ve muhakkak ki o
2.le: elbette, mutlaka
3.huden: hidayet
4.ve rahmetun: ve rahmet
5.li: için
6.el mu'minîne: mü'minler, îmân edenler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İfade muhteşem: “Kur'ân-ı Kerim, mü'minler için hidayet ve rahmettir.” Öyleyse âyet-i kerime belli bir hüküm koyuyor. Mü'min olmayanlar hidayete eremezler, Allah'ın rahmetine muhatap olamazlar.

1. basamakta insanlar olayları yaşar. 2. basamakta olayları değerlendirir ve Allahû Tealâ tarafından insanların çoğu seçilirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o, 3. basamağa ulaşır. Allahû Tealâ o dileği mutlaka o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür ve Rahmân esması ile tecelliye başlar ve furkanlar verir (Enfâl-29).

8/ENFÂL-29: Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
Ey âmenû olanlar! Allah’a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
Allah'ın Rahmân esması ile tecellisi, rahmet göndermesi şeklindedir. Görmeyen gözleri açması, işitmeyen kulakları işitir hale getirmesi, idrak etmeyen kalpleri idrakli hale getirmesi, o kişinin bütün günahlarını örtmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi, salâvât ile rahmet nurunu göndermesi ve mürşidine ulaştırması hepsi Rahmân esmasının neticesidir. Kişi mürşidine tâbiyetini gerçekleştirdiği zaman Allahû Tealâ derhal Rahîm esmasıyla tecelliye başlar. Allahû Tealâ, Yusuf Suresinde Hz. Yusuf'a ne söyletiyor?

12/YÛSUF-53: Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûi illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrun rahîm(rahîmun).
Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefs, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).
Allah'ın Rahîm esması ile tecellisi neticesinde, kişinin kalbine îmân yazar, kişinin göğsüne ve neticede kalbine Allah'ın katından fazıllar gelerek kalpteki îmân kelimesinin etrafında toplanmaya başlar ve fazıllar arttıkça nefs tezkiye olur. Allahû Tealâ'nın sekînet ve feyz göndermesi de Rahîm esmasının neticeleridir.

Ve Allahû Tealâ diyor ki: “Muhakkak ki O, mü'minler için mutlaka Hidayet ve Rahmet'tir.” Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dalâletten kurtulmuştur, hidayet üzeredir. O an, şeytana kul ve dost olmaktan kurtulmuştur. Allah'a dost ve kul olmuştur.

Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalâlettedir. Gözleri hicab-ı mesture ile örtülüdür. Görme hassaları gışavet isimli bir perdeyle kapalıdır. Kulakları vakra ile engellenmiştir. İşitme hassaları mühürlüdür. Kalplerinde ekinnet vardır, idrak edemezler. Ve kalpleri mühürlüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren artık dalâlette değildir. Çünkü derhal Allahû Tealâ, Rahmân esması ile tecelliye başlar, bütün engelleri o kişiden alır ve kalbindeki ekinneti aldıktan sonra kalbinin içine ihbat koyar, kişi muhbit olur. Allah'ın söylediklerini işitebilecek, anlayabilecek bir hüviyet gösterir.

İşte burası hidayetin ve mü'min olmanın başlangıcıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hak mü'min olur. Ondan evvel hak mü'min değildir, küfürdedir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NEML Suresi - 77 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NEML Suresi Tefsiri

NEML Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.