Sure sec
NEML-53 Tefsiri

NEML Suresi 53. Ayet-i Kerime Tefsiri

NEML-53 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyet-i kerime bir defa daha âmenû olanların takva sahibi olanlar olduğunu söylüyor. Rûm Suresinde Allahû Tealâ diyor ki: 30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NEML Suresi Âyet - 53 Tefsiri

 

وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

Ve enceynâllezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne).

Ve âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyen) ve (bu sebeple) takva sahibi olanları kurtardık.

1.ve enceynâ: ve kurtardık
2.ellezîne âmenû: âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler)
3.ve kânû: ve oldular
4.yettekûne: takva sahibi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyet-i kerime bir defa daha âmenû olanların takva sahibi olanlar olduğunu söylüyor.

Rûm Suresinde Allahû Tealâ diyor ki:

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a yönelmiştir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Dilemeyen, Allah'a yönelmemiştir, takva sahibi olmamıştır, Allah'a ulaşmaya da hak kazanmamıştır. Çünkü Allahû Tealâ, Şûrâ Suresinin 13. âyet-i kerimesinde buyuruyor ki:

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur ve Allah onu Kendisine ulaştırır.

Bir defa takva sahibi olmak, Kur'ân-ı Kerim'de 7 tane safha ifade eder:

Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, âmenûlar takvasının sahibisiniz.

Mürşidinize ulaşıp tâbî olduğunuz zaman, tâbiiyet takvasının sahibisiniz.

Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman, vuslat takvasının sahibisiniz. Allah'ın Zat'ında yok olunca (Allah bir sığınak, bir Meab'tır) evvablar takvasının sahibi olursunuz.

Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, muhsinler takvasının sahibisiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, muhlisler takvasının sahibisiniz. Sonra irşad olduğunuz zaman, irşad takvasının sahibisiniz. Ve Allahû Tealâ, iradenizi teslim aldığı zaman, bihakkın takvanın sahibi olursunuz. Münîb olmakla âmenû olmak, aynı şeydir. Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemek ve takva sahibi olmayı ifade eder. Kim âmenû olursa, takva sahibi olur:
10/YÛNUS-62: E lâ inne evlîyâallâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).
Muhakkak ki Allah’ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzun olmazlar, öyle değil mi?
10/YÛNUS-63: Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne).
Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuşlardır.
10/YÛNUS-64: Lehumul buşrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhırati, lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).
Onlara, dünya hayatında ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardır. Allah’ın sözü değişmez. İşte O, fevz-ül azîmdir.
Hangi şekilde bir Türkçeleştirme yaparsanız yapın, takva sahibi olanların sadece âmenû olanlar olduğunu yakalarsınız. Ve bu, takva sahibi olmanın ilk adımıdır. Öyleyse cehennemden kurtulma konusunda âmenû olmak temel şarttır. Âmenû olanlar, takva sahipleridir. Bu âyet, hem âmenû olanların takva sahipleri olduğunu hem de âmenû olanların cehennemden kurtulduğunu ifade ediyor.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NEML Suresi - 53 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NEML Suresi Tefsiri

NEML Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.