Sure sec
NEML-24 Tefsiri

NEML Suresi 24. Ayet-i Kerime Tefsiri

NEML-24 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Neml Suresinin 24. âyet-i kerimesi, önemli Kurân-ı Kerim gerçeklerini ihtiva etmektedir. Güneşe secde eden bu insanlar, şirktedirler. Çünkü açık bir şekilde Allah'tan başka ilâh edinmişlerdir. Şey...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NEML Suresi Âyet - 24 Tefsiri

 

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

Vecedtuhâ ve kavmehâ yescudûne liş şemsi min dûnillâhi ve zeyyene lehumuş şeytânu a’mâlehum fe saddehum anis sebîli fe hum lâ yehtedûn(yehtedûne).

Onu ve kavmini Allah’ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan, onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece (Allah’ın) sebîlinden (yolundan) men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller.

1.vecedtu-hâ: onu buldum
2.ve kavme-hâ: ve onun kavmi
3.yescudûne: secde ediyorlar
4.li eş şemsi: güneşe
5.min dûnillâhi: Allah'tan başka, Allah'ın yerine
6.ve zeyyene: ve süsledi
7.lehum: onlara
8.eş şeytânu: şeytan
9.a'mâle-hum: onların amelleri, yaptıkları
10.fe: böylece, bu sebeple
11.sadde-hum: onları men etti, alıkoydu
12.an es sebîli: yoldan
13.fe: böylece, bu sebeple
14.hum: onlar
15.lâ yehtedûne: hidayete ermiyorlar, eremiyorlar, hidayette değiller
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Neml Suresinin 24. âyet-i kerimesi, önemli Kurân-ı Kerim gerçeklerini ihtiva etmektedir. Güneşe secde eden bu insanlar, şirktedirler. Çünkü açık bir şekilde Allah'tan başka ilâh edinmişlerdir. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş, doğru göstermiş ve onları Allah'ın yolundan men etmiştir. İnsanlardan da aynı hüviyette olanlar vardır. Allahû Tealâ, Nisâ Suresinin 167, 168 ve 169. âyet-i kerimelerinde buyuruyor ki:

4/NİSÂ-167: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ(baîden).
Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah’ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadıkları için) uzak bir dalâletle sapmışlardır.
4/NİSÂ-168: İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfira lehum ve lâ li yehdiyehum tarîkâ(tarîkan).
Muhakkak ki inkâr edenleri ve zulmedenleri (başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları), Allah mağfiret edecek değildir ve yola (Allah’a ulaştıran Sıratı Mustakîm’e) hidayet edecek değildir.
4/NİSÂ-169: İllâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden). Ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ(yesîran).
Ancak cehennem yoluna (hidayet eder, ulaştırır), onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Ve bu, Allah için kolaydır.
Kendileri Allah'a ulaşmayı, hidayete ermeyi dilemeyen ve başkalarını da Allah'ın yolundan men eden insanlar tehlikeli olanlardır, uzak bir dalâlettedirler. Bunlar kalplerinde zeyg, maraz olanlardır, yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Başka insanları hidayetten men etmek için Allah'ın âyetlerini ve hidayeti, Allah'a insan ruhunun ulaşmasını ketmedenler (gizleyenler), inkâr edenler, küfredenler ve yalanlayanlardır. Onların amelleri boşa gider ve Allah'ın lânetine muhatap olurlar.

Bu insanlar, hem kendilerine zulmederler hem de başka insanları Allah'ın yolundan menettikleri için onlara zulmederler. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi mutlaka Allah'ın yoluna, Sıratı Mustakîm'e ulaşacaklardı. Ve tâbî oldukları an, Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama onlara Allah mağfiret etmiyor, onları Tarîki Mustakîm'e ulaştırmıyor. Onları cehennem yoluna ulaştırıyor.

Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın yoluna girmiştir, mü'min olmuştur; hidayet ehli olmuştur. Allah'ın yolundan kim men edilirse, Allah'ın yoluna giremezse, dalâlette, küfürde kalır. Neml Suresinin 24. âyet-i kerimesi, Allah'ın yolunda olmayanların hidayette olmadıklarını, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidecekleri bir yolun varlığını, bu yoldan insanların şeytan tarafından men edildiklerini ve men edildikleri için de hidayet üzere (hidayette) olamadıklarını anlatmaktadır. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi Sıratı Seviyye üzerinde olacaklardı.

Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 7 tane Sıratı Mustakîm'den birincisine ulaşır. 7. basamağa kadar birinci sebîl devam eder. 7. basamaktan 14. basamağa kadar 2. sebîl devam eder. 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhu Allah'a ulaştıran 3. sebîl devam eder. Sıratı Mustakîm; 2 yatay ve 2 dikey sebîlden oluşan 3. sebîldir. 21. basamaktan 25. basamağa kadar, fizik vücudun teslimi ve 25. basamaktan 26. basamağa kadar, nefsin teslimi sebîlidir. 26. basamak, 27. basamak ve 28. basamağın 4. kademesine kadar ulaşan son sebîl, iradenin teslimi sebîlidir. Bunların herbiri ayrı bir sebîl oluştururlar.

Neml-24, hidayetin başlangıcının sebîl olduğunu söylemektedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ın yolundadır; 1. sebîldedir, 1. Sıratı Mustakîm'dedir (7 tane sebîl, 7 tane safhayı içerir).
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NEML Suresi - 24 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NEML Suresi Tefsiri

NEML Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.