Sure sec
NÂS-6 Tefsiri

NÂS Suresi 6. Ayet-i Kerime Tefsiri

NÂS-6 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İster insan olsun, ister cin olsun, bütün hannasların vesvese vermesinden Allah'a sığınmamız emrolunuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu hayatta iken Allah'a ulaştırmayı dilemiş olur....
share on facebook  tweet  share on google  print  

NÂS Suresi Âyet - 6 Tefsiri

 

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

Minel cinneti ven nâs(nâsi).

İnsanlardan ve cinlerden (insanların Rabbine, Meliki’ne ve İlâhı’na sığınırım).

1.min(e) el cinneti: cinlerden
2.ve en nâsi: ve insanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İster insan olsun, ister cin olsun, bütün hannasların vesvese vermesinden Allah'a sığınmamız emrolunuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu hayatta iken Allah'a ulaştırmayı dilemiş olur. Allah böyle bir talebin sahibinin ruhunu mutlaka o kişi hayattayken Kendisine ulaştıracağı için hannasların şerrinden kurtulmanın tek yolu Allah'a ruhu hayatta iken ulaştırmayı dilemek ve böylece dalâletten kurtulup hidayete ermektir. Hidayete ermek; 3. kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini elde etmek demektir.

13/RA'D-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbihi, kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).
Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mı?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”
“Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
“Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).”

Yani kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an cehennemden kurtulur ve birinci kat cenneti hakeder. 7-8 aylık bir zaman içinde Allah, o kişinin ruhunu mutlaka Kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat, mürşidine tâbî olduğu zaman 2. kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetinin mutlaka %51'ine sahip kılınır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NÂS Suresi - 6 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NÂS Suresi Tefsiri

NÂS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.