Sure sec
NAHL-97 Tefsiri

NAHL Suresi 97. Ayet-i Kerime Tefsiri

NAHL-97 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah ile hiçbir ilişkiniz olmamasına rağmen güzel bir amelde 1'e 10 alırsınız. 10 derecelik bir amelin karşılığı amel defterinize 100 derece olarak kaydedilir. Ama Allah'ın yoluna çıkmışsanız, Al...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NAHL Suresi Âyet - 97 Tefsiri

 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Men amile sâlihan min zekerin ev unsâ ve huve mu’minun fe le nuhyiyennehu hayâten tayyibeten, ve le necziyennehum ecrehum bi ahseni mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

Mü’min olan kadın ve erkekten kim salih (nefsini tezkiye ve tasfiye edici) amel işlerse, o taktirde ona mutlaka tayyib (temiz, helâl) bir hayat yaşatırız. Ve onları, mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden (bedellerinden), daha ahseni (güzeli) ile mükâfatlandıracağız.

1.men: kim
2.amile sâlihan: salih amel (nefsi tezkiye ve tasfiye edici amel)
3.min zekerin: erkek(ler)den
4.ev unsâ: veya kadın(lar)
5.ve huve: ve o
6.mu'minun: mü'min (kalbine îmân yazılmış olan)
7.fe le: o taktirde mutlaka
8.nuhyiyenne-hu: ona hayat veririz, yaşatırız
9.hayâten: hayat
10.tayyibeten: tayyib, temiz, güzel, helâl
11.ve le necziyenne-hum: ve mutlaka, ellbette onlara karşılığını vereceğiz, mükâfatlandıracağız
12.ecre-hum: onların ecrini, bedelini
13.bi ahseni: en ahseni ile, daha ahseni (güzeli) ile
14.mâ kânû ya'melûne: yapmış oldukları ameller (şeyler)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah ile hiçbir ilişkiniz olmamasına rağmen güzel bir amelde 1'e 10 alırsınız. 10 derecelik bir amelin karşılığı amel defterinize 100 derece olarak kaydedilir. Ama Allah'ın yoluna çıkmışsanız, Allahû Tealâ başlangıçta, 10'u 100'e çıkarır. Sonra ruh 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında ise bu 100; 200, 300, 400, 500, 600 ve 700'e ulaşır. Onun için Allahû Tealâ burada “Onların bedelini daha ahseniyle öderiz.” diyor. Her kat çıktıkça kişiye daha ahseni, daha ahseni, daha ahseni verilir. 1 derecelik bir sevaba, kazanılan 1 dereceye karşılık amel defterine 700 derece yazılır. Bir insanın cennete gidişi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ile mümkündür. Cehenneme girişi de tam tersiyle; kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması ile mümkündür. Öyleyse ahsen dereceler, üst seviye dereceler kişiyi mutlaka Allah'ın daha üst, daha üst, daha üst cennetine alacağı için önemlidir.

Salih amel işlemeyenleri de Allahû Tealâ mükâfatlandırır. Her kazandıkları derecat onlara 10 kat olarak mutlak ödenir. Kim olursa olsun, ne kadar büyük günah işlerse işlesin, sevap işlediği taktirde mutlaka 1'e 10 alır.

6/EN'ÂM-160: Men câe bil haseneti fe lehu aşru emsâlihâ, ve men câe bis seyyieti fe lâ yuczâ illâ mislehâ ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne).
Kim (Allah’ın huzuruna) bir hasene ile gelirse, artık onun on misli, onundur. Ve kim bir seyyie ile gelirse, o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar.
Allahû Tealâ En'âm-160'ta sevap işleyenler, günah işleyenler diye bir ayrım yapmamış. Ama Nahl-97'de nefsi ıslâh edici amel işleyenler (1'e 10 yerine) 1'e 100 almaya başlarlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'tan 12 tane ihsan almış, mürşidine ulaşmış, tâbî olmuştur. Tâbî olmadan evvelki noktaya kadar kişi, 1 derecesine karşılık 10 derece alırken tâbî olduğu an mükâfatın daha ahsenini alır ve bütün günahları sevaba çevrilir (bu noktaya kadar böyle bir mükâfatı yoktu kişinin).

Kişinin ruhu derhal vücudundan ayrılır, Sıratı Mustakîm'e ulaşır.

Ruh;
  • Birinci kata ulaştığı zaman kazandığı derece 100 kat,
  • İkinci kata ulaştığı zaman kazandığı derece 200 kat,
  • Üçüncü kata ulaştığı zaman kazandığı derece 300 kat,
  • Dördüncü kata ulaştığı zaman kazandığı derece 400 kat,
  • Beşinci kata ulaştığı zaman kazandığı derece 500 kat,
  • Altıncı kata ulaştığı zaman kazandığı derece 600 kat,
  • Yedinci kata ulaştığı zaman kazandığı derece 700 kat olur.
Allahû Tealâ kişinin yapmış olduğu amellerin bedellerini daha ahseniyle mükâfatlandırmıştır. Neticeleri karşılaştırın: 1'e 10 alırken 1'e 700 almaya başlamak. Allahû Tealâ kazanılan dereceleri 70 kat artırmıştır. Burada kişinin daha ahsen ücret alması, günahlarının sevaba çevrilmesi ve 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlamasıdır. Daha ahsenini almaya başlaması kişinin nefsi ıslâh eden ameller (amilüssalihat) işlemesi şartına bağlıdır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NAHL Suresi - 97 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NAHL Suresi Tefsiri

NAHL Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.