Sure sec
NAHL-72 Tefsiri

NAHL Suresi 72. Ayet-i Kerime Tefsiri

NAHL-72 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Kişi on iki ihsanla mürşidine ulaştığı zaman rızık, artık "ni'met" hüviyetine dönüşmüştür. Bütün ihsanların ni'met olduğu yer, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine tâbî olduğu zaman başının ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NAHL Suresi Âyet - 72 Tefsiri

 

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Vallâhu ceale lekum min enfusikum ezvâcen ve ceale lekum min ezvâcikum benîne ve hafedeten ve razakakum minet tayyibât(tayyibâti), e fe bil bâtıli yu’minûne ve bi ni’metillâhi hum yekfurûn(yekfurûne).

Ve Allah, sizin için sizin nefsinizden zevceler (eşler) ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyib (helâl, temiz) rızıklarla rızıklandırdı. Hâlâ bâtıla mı inanıyorlar? Ve onlar, Allah’ın ni’metini inkâr mı ediyorlar?

1.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
2.ceale: kıldı, halketti
3.lekum: size, sizin için
4.min enfusi-kum: sizin nefslerinizden
5.ezvâcen: eşler, zevceler
6.ve ceale: ve kıldı, halketti
7.lekum: size, sizin için
8.min ezvâci-kum: sizin eşlerinizden, zevcelerinizden
9.benîne: oğullar
10.ve hafedeten: ve torunlar
11.ve razaka-kum: ve sizi rızıklandırdı
12.min et tayyibâti: temiz, helâl olanlardan
13.e fe bi el bâtıli: hâlâ bâtıla mı
14.yu'minûne: inanıyorlar
15.ve bi ni'meti allâhi: ve Allah'ın ni'metini
16.hum: onlar
17.yekfurûne: inkâr ediyor
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kişi on iki ihsanla mürşidine ulaştığı zaman rızık, artık "ni'met" hüviyetine dönüşmüştür.

Bütün ihsanların ni'met olduğu yer, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine tâbî olduğu zaman başının üzerine devrin imamının ruhunun geldiği 14. basamaktır. Âli İmrân Suresinin 164 ve Bakara Suresinin 150. âyet-i kerimelerinde, Allahû Tealâ, bu konuyu anlatmaktadır:

3/ÂLİ İMRÂN-164: Lekad mennallâhu alâl mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).
Andolsun ki Allah, mü’minlerin (başlarının) üzerine (devrin imamının ruhu) bir ni’met olmak üzere (onların aralarında, kendi kavminin içinde) kendilerinden bir resûl beas eder. Onlara O’nun (Allah’ın) âyetlerini tilâvet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel (Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel) onlar gerçekten açık bir dalâlet içinde idiler.
2/BAKARA-150: Ve min haysu haracte fe velli vecheke şatral mescidil harâm(harâmi), ve haysu mâ kuntum fe vellû vucûhekum şatrahu li ellâ yekûne lin nâsi aleykum huccetun, illâllezîne zalemû minhum fe lâ tahşevhum vahşevnî ve li utimme ni’metî aleykum ve leallekum tehtedûn(tehtedûne).
Nereden çıkarsan çık, bundan sonra (namazda) vechini (yüzünü) Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde (kullanabilecekleri) delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Ben'den (sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından) korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz.
Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun yerleşmesiyle ni'met oluşur. Bir ni'met daha vardır ki o da salâh nurudur. Salâh nurunun kişiye verilmesiyle ni'met tamamlanır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NAHL Suresi - 72 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NAHL Suresi Tefsiri

NAHL Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.