Sure sec
NAHL-70 Tefsiri

NAHL Suresi 70. Ayet-i Kerime Tefsiri

NAHL-70 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyet-i kerime için birçok insan (bilmemeleri sebebiyle) farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Allah, bu yanlış yorumlara ışık tutmaktadır. Bir meâl şöyle der: “Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürü...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NAHL Suresi Âyet - 70 Tefsiri

 

وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Vallâhu halakakum summe yeteveffâkum ve minkum men yureddu ilâ erzelil umuri li keylâ ya’leme ba’de ilmin şey’a(şey’en), innallâhe alîmun kadîr(kadîrun).

Ve Allah, sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim, ömrünün en rezil devresine geri (hidayetten dalâlete) döndürülürse bu, bir şey konusunda ilim sahibi olduktan (hidayeti öğrendikten) sonra bilemediği (idrak edemediği) içindir. Muhakkak ki Allah, en iyi bilendir, kaadir olandır (herşeye gücü yetendir).

1.vallâhu: ve Allah
2.halaka-kum: sizi yarattı
3.summe: sonra
4.yeteveffâ-kum: vefat ettirecek (ettirir)
5.ve min-kum: ve sizden
6.men yureddu: geri döndürülen kimse (kim geri döndürülürse)
7.ilâ erzeli: en rezil hale, en aşağı hale
8.el umuri: ömür
9.li keylâ: olmaması için, olmadığı için
10.ya'leme: bilir
11.ba'de: sonra
12.ilmin: bir ilim
13.şey'en: bir şey
14.inne allâhe: muhakkak ki Allah
15.alîmun: en iyi bilendir
16.kadîrun: herşeye gücü yeten, kaadir olan
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyet-i kerime için birçok insan (bilmemeleri sebebiyle) farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Allah, bu yanlış yorumlara ışık tutmaktadır. Bir meâl şöyle der: “Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürür. Sizden kimi de dirilttikten sonra bir şey bilmesin diye, ömürlerinin en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, herşeye güç yetirendir.”

Oysaki, Allahû Tealâ, bu âyet-i kerimede vuslattan (hidayete erdikten) sonra yeniden dalâlete düşmeyi ifade etmektedir.

Hidayet müessesesi, ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir.

Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda, Allah Rahmân esmasıyla tecelliye başlar ve 12 ihsan verir. Kişi mürşide ulaşınca, Allah Rahîm esmasıyla tecelliye başlar. Rahîm esmasının tecellisiyle kişi 7 ni'met alır ve nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesine paralel olarak, kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarında birer birer yükselmeye başlar. Yedinci katın yedi âlemini de geçtikten sonra Allah'a ulaşır ve Allah'ın Zat'ında yok olur. Bu, hidayete ermektir.

Kişi "ilim sahibi" olmuştur. Burası, İlm'el yakîn kademesinin sonudur. Ancak tagut (insan ve cin şeytanlar), onunla öyle bir konuda ve standartta bir temasın içine girer ki o kişinin kalbini nurdan tekrar zulmete döndürür:

2/BAKARA-257: Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilân nûr(nûri), vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât(zulumâti), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
Allah, âmenû olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin) dostudur, onları (onların nefslerinin kalplerini) zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur (onlar, şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz), onları (onların nefslerinin kalplerini) nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar, ateş ehlidir. Onlar, orada ebedî kalacak olanlardır.
Burada, Allah'ın dostlarıyla tagutun dostları ayrımı vurgulanmıştır. Başlangıçta herkes fısktayken ve dalâlette iken ve küfürde iken Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, fısktan ve dalâletten ve küfürden derhal kurtulur. Her kim nurdan zulmete döndürülmüşse o, hidayetteyken tekrar fıska ve dalâlete düşmüştür.

Kişinin idrak etme sürecinde; gözlerindeki hicab-ı mesture, basar hassasındaki gışavet; kulaklarındaki vakra, sem'î hassasındaki mühür; kalbindeki ekinnet alınmış ve kalbinin içine ihbat konulmuştur. Ancak bu kişi hidayetten sonra tekrar fıska düşmüşse kalbi tekrar mühürlenir ve kişi küfre geri döner. Arkasından kişinin gözlerine tekrar hicab-ı mesture, görme hassasına gışavet konur, kulaklarına tekrar vakra ve işitme hassasına mühür konur. Kalbine tekrar ekinnet konur. Böylece kişi idrak ettikten sonra idrak edemez hale gelir. Allah'a dönük olan kalbi de tekrar şeytana dönük hale getirilir. Burada Allahû Tealâ, kişinin ilimden sonra idraksizliğe düştüğünü ifade etmektedir: “İlim sahibi olduktan sonra bilememesi, idrak edememesi içindir.” İdraki sağlayan, kalpteki ekinnetin alınmasından sonra kalbe konulan ihbattır. Kişi, ihbat kendisinden alınıp kalbine tekrar ekinnet geri gönderilince, artık idrak edemez olur.

Allahû Tealâ'nın ifadesi oldukça açıkken, bunları bilmeyen insanlar, Allah'ın "idrak" müessesesini "gençlik"; "idraksizlik" müessesesini de "ihtiyarlık" olarak vasıflandırmışlardır.

Eğer insanlar bilmiyorlarsa öyle yazacaklardır. Ancak biz, size onların öğretisini değil, Allah'ın bize öğrettiği ilmi öğretmekle vazifelendirildik.

Âyetler, dört dörtlük olarak yerli yerine oturtulmalıdır. Çünkü biz, Allah'ın öğretisini, Allah'tan öğrenerek sizlere öğretmekle mükellefiz.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NAHL Suresi - 70 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NAHL Suresi Tefsiri

NAHL Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.