Sure sec
NAHL-60 Tefsiri

NAHL Suresi 60. Ayet-i Kerime Tefsiri

NAHL-60 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Ahiret telâkkisi, iki ayrı cepheden değerlendirilmelidir. Sonraki âlem (kıyâmetten sonraki devre), cennet veya cehennem hayatı ahirettir. Ahiret günü, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştığı gündür. ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NAHL Suresi Âyet - 60 Tefsiri

 

لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Lillezîne lâ yu’minûne bil âhırati meselus sev’i, ve lillâhil meselul â’lâ, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

(Haberin) kötü telâkki edilmesi, ahirete (hayattayken Allah’a ulaşmaya) inanmayanlara aittir. Ve âlâ (yüce olma) durumu, Allah’a aittir. Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

1.lillezîne (li ellezîne): onlara aittir
2.lâ yu'minûne: mü'min olmazlar, inanmazlar
3.bi el âhırati: ahirete (hayattayken Allah'a ulaşma gününe)
4.meselu es sev'i: "kötü" meselesi, durumu, telâkki edilmesi
5.ve li allâhi: ve Allah'ındır, Allah'a aittir
6.el meselu el â'lâ: âlâ, yüce olma durumu
7.ve huve: ve o
8.el azîzu: azîzdir, yücedir
9.el hakîmu: hakîmdir, hüküm ve hikmet sahibidir
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ahiret telâkkisi, iki ayrı cepheden değerlendirilmelidir.
  1. Sonraki âlem (kıyâmetten sonraki devre), cennet veya cehennem hayatı ahirettir.
  2. Ahiret günü, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştığı gündür.
Genel kabul görmüş statü içerisinde ahiret kelimesi, kıyâmet gününü veya cennet ve cehennem hayatını ifade etmektedir.

Allahû Tealâ, A'râf Suresinin 147. âyet-i kerimesinde buyuruyor:

7/A'RÂF-147: Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhirati habitat a’mâluhum, hel yuczevne illâ mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
Ve onlar ki; âyetlerimizi ve ahirete ulaşmayı (hayatta iken ruhun Allah’a ulaşmasını) tekzip ettiler (yalanladılar) ve onların amelleri, heba oldu (boşa gitti). Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır?
Amellerin boşa gitmesi, Kehf Suresinin 103, 104 ve 105. âyet-i kerimelerinde de anlatılıyor:

18/KEHF-103: Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mâlâ(a’mâlen).
De ki: “Ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi?”
18/KEHF-104: Ellezîne dalle sa’yuhum fîl hayâtid dunyâ ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun’â(sun’an).
Onlar, dünya hayatında amelleri (çalışmaları) sapmış (kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla) olanlardır. Ve onlar, güzel ameller işlediklerini zannediyorlar.
18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen).
İşte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyâmet günü mizan tutmayız.
Her iki grup âyette ceza amellerin boşa gitmesidir. Her ikisinde de sebep Allah'ın âyetlerini yalanlamaktır. Birinde "ahirete ulaşmak" diğerinde "Allah'a ulaşmak" inkâr edilmiştir. Ceza aynı ise suç aynı ise ulaşma iki şekilde yer almışsa her ikisi de Allah'a ulaşmak mânâsına gelir.

Amellerin boşa gitmesi de çok önemli bir konudur. Kişi hayatı boyunca birtakım güzel işlevler yapmakta, onlar sebebiyle derecat kazanmaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirir, ibadetlerini yapar, insanlara iyilik eder, derecat kazanır. İnsanların ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tekzip etmeleri sebebiyle amel defterlerinde kazandıkları bütün dereceler sıfırlanacaktır.

Kişi, Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya inanmıyorsa, hiçbir zaman bunu dilemeyecektir. Gideceği yer de bu sebeple cehennem olacaktır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NAHL Suresi - 60 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NAHL Suresi Tefsiri

NAHL Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.