Sure sec
NAHL-48 Tefsiri

NAHL Suresi 48. Ayet-i Kerime Tefsiri

NAHL-48 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ son derece önemli bir hususu belirtmektedir. Hem sağ spinli hem sol spinli elektron ve karşıt elektronları net olarak anlatmaktadır. Elektronlar ve karşıt elektronlar maddenin temel p...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NAHL Suresi Âyet - 48 Tefsiri

 

أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ

E ve lem yerev ilâ mâ halakallâhu min şey’in yetefeyyeu zilâluhu anil yemîni veş şemâili succeden lillâhi ve hum dâhırûn(dâhırûne).

Onlar, Allah’ın yarattığı herşeyi (elektronları) görmediler mi? Onun gölgeleri (karşıt elektronları), tâbî olarak (elektronlara), sağdan (sağ spinli) ve soldan (sol spinli), Allah’a secde ederek dönerler.

1.e ve lem yerev: ve onlar görmüyorlar mı (görmediler mi)
2.ilâ mâ halaka allâhu: Allah'ın yarattığı şeyi
3.min şey'in: şeylerden
4.min şey'in: herhangi bir şeyi, herşeyi
5.yetefeyyeu
(fâe)
(tefeyyee)
: bir taraftan bir tarafa meyleder (döner)
: (döndü)
: (döndü, meyletti)
6.zilâlu-hu: onun gölgesi
7.an el yemîni: sağdan
8.ve eş şemâili: ve sol
9.succeden li allâhi: Allah'a secde ederek
10.ve hum: ve onlar (olarak)
11.dâhırûne: zelil olanlar, tâbî olanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ son derece önemli bir hususu belirtmektedir. Hem sağ spinli hem sol spinli elektron ve karşıt elektronları net olarak anlatmaktadır. Elektronlar ve karşıt elektronlar maddenin temel parçacıklarını oluşturmaktadır.

Allahû Tealâ Zâriyât Suresinin 49. âyet-i kerimesinde buyurmaktadır:

51/ZÂRİYÂT-49: Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).
Ve Biz, herşeyden (zıttıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz.
Allahû Tealâ bir çift nötrinodan yani bir çift enerji partikülünden, bir çift elektron yaratmıştır. Bütün yaratılış çift olduğu için, Allahû Tealâ enerjiyi yaratırken bir sağ spinli (sağ dönüşlü) nötrino; bir de sol spinli (sol dönüşlü) nötrinoyu aynı anda yaratmıştır.

Nötrinoların 3 ve 4 numaralı küreleri (bir sağ spinli, bir de sol spinli nötrinosu), 1 ve 2 numaralı kürelerden ayrılarak eş değiştirmektedir. Böylece 1 ve 3 numaralı küreler bir istikamette dönerken, elektronlar, dominant olan hakim küreler ters istikamette dönerler. Bu sebeple nötrinolar sonsuz hızla hareket ederken değişme söz konusu olduğu zaman, 3 ve 1 numaralı küreler artık aksi istikamette dönmeye başlarlar. Bu, yeni vücuda gelen maddenin temelini teşkil eden elektrondur. Hızı da ışık hızının altındadır.

Bir elektronun 1. küresi sağa dönüyorsa, 2. ve 3. küreleri sola, 4. küresi sağa dönen bir özellik taşımaktadır. Dominant olan 1 ve 3 numaralı kürelerdir ve ters istikamette dönmektedirler. Bağımlı olan 2 ve 4 numaralı kürelerdir. Hızı ve doğrusal hareketi sağlayan 1 ve 3 numaralı kürelerle aynı istikamette dönmektedirler.

Allahû Tealâ burada elektronları ve karşıt elektronları ifade etmektedir. Bir protonun içinde 3675 tane elektron bulunmaktadır. Bunların 1836'sı sola; 1835'i sağa doğru dönmektedir. 1836. sağa dönen elektron ise çevrede dönen elektrondur. Yörünge üzerinde hareket etmektedir. Her protonun içinde tıpkı bunun gibi 1836 tane karşıt elektron sola, 1836 tane karşıt elektron da sağa dönüşlüdür.

Allahû Tealâ, "tâbî olarak" ifadesiyle elektronların hareket ettirildiğini belirtmektedir. Nötrinolar enerji partikülleridir ve elektronlara dönüş hızlarını vermektedirler. Elektron oluşturmadan evvelki halleriyle, sağ spinli elektronlara sağ spinli nötrinolar; sol spinli elektronlara sol spinli nötrinolar sonsuz hızla Allah'ın huzurundan gelip, elektronların üzerine ulaşmakta ve elektronlara dönüş enerjilerini aktarmaktadırlar.

Böylece birbiri ardından gelen nötrinolar devamlı olarak elektronları döndürdüğü için, elektronların dönüşü hiç yavaşlamamakta, hep aynı hızla dönmeye devam etmektedirler. Karşıt elektronlara ise karşıt nötrinolar ulaşarak aynı işlevi yapmakta ve dönüş enerjilerini karşıt elektronlara aktarmaktadırlar. Sağ spinli karşıt nötrinolar, sağ spinli karşıt elektronlara; sol spinli karşıt nötrinolar, sol spinli karşıt elektronlara ulaşırlar ve bu sebeple elektronların devri hiçbir zaman azalmaz.

Allahû Tealâ'nın katından gelen nötrinolar, enerjilerini elektrona ilettikleri için, Allahû Tealâ'nın katından gelen karşıt nötrinolar, enerjilerini karşıt elektronlara ilettikleri için, elektronlar da karşıt elektronlar da tâbî olarak dönenlerdir.

Allahû Tealâ, burada bu âlemin varlığı elektron olduğu için elektronları asıl olarak almaktadır. Karşıt elektronları da onların gölgeleri olarak ifade etmektedir. Elektronlar hem sağa hem de sola doğru dönmektedirler. Bu, elektronların Allah'a secdesidir.

Allahû Tealâ buyuruyor ki:

17/İSRÂ-44: Tusebbihu lehus semâvâtus seb’u vel ardu ve men fîhinne, ve in min şey’in illâ yusebbihu bi hamdihî ve lâkin lâ tefkahûne tesbîhahum, innehu kâne halîmen gafûrâ(gafûran).
7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, O’nu (Allah’ı) tesbih ederler. O’nu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz (anlayamazsınız, idrak edemezsiniz). Muhakkak ki O; Halim’dir, Gafûr’dur (mağfiret edendir).
Nasıl bir düdük; onu üfürdüğünüz zaman bir ses vermek üzere dizayn edilmişse, elektron da dönüşüne paralel olarak bir ses çıkarmaya göre programlanmıştır. Bütün elektronlar her dönüşlerinde, kendi lisanlarıyla "Allah" kelimesini tekrarlarlar. Bu konuda tecrübeli olan bütün lâboratuvarlarda kesinleşmiştir ki; elektronlar ses çıkartmaktadırlar.

Allahû Tealâ, hünnes ve künnes kanunlarına göre buyurmaktadır.

81/TEKVÎR-15: Fe lâ uksimu bil hunnes(hunnesi).
Bundan sonra hayır, hünnese (merkezî çekim kuvvetine) yemin ederim.
81/TEKVÎR-16: El cevâril kunnes(kunnesi).
Cevalan edene (merkezî çekim kuvvetinin etrafında, yörüngede dönene).
Bu âyet bize net olarak atomları vermektedir. En basit atom, hidrojen atomudur. Merkezde bir proton vardır ve çevresinde sadece bir elektron dönmektedir. Hünnes; merkezî çekim gücü yani çekirdektir (nükleusdur), proton çevresinde dönen ise elektrondur.

Ay'ın Dünya'nın etrafında dönmesi, onun yörüngesinde olması durumunda; Dünya bir proton, çevresinde dönen Ay da bir elektron gibidir. Nasıl Güneş merkezdeyse, Dünya da dahil olmak üzere birçok gezegen, Güneş'in etrafında dönmekteyse; Güneş bir proton, çevresinde dönen bütün gezegenler de birer elektron hüviyetindedir.

Öyleyse Allahû Tealâ burada Debroglie'nin quanta adını verdiği, quantum fiziğinin temelini teşkil eden karşıt nötrinoları anlatmaktadır. Karşıt elektronların fizik standartları bu âleme ait olmadıkları için Debroglie'nin onları tespit etmesi mümkün değildir. Ama quantaların etkileşimi kesindir, bir dalga yani quanta olarak göstermektedir. Debroglie, her elektrona bir quantanın eşlik ettiğini kesinlikle tespit etmiştir.

Einstein'in bu konuda onunla hemfikir olmadığını biliyoruz. Ve Einstein, karşıt elektronların sırrına sahip olamadan öldü.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NAHL Suresi - 48 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NAHL Suresi Tefsiri

NAHL Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.