Sure sec
NAHL-38 Tefsiri

NAHL Suresi 38. Ayet-i Kerime Tefsiri

NAHL-38 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İnsanlık, Âdem (a.s)'dan başlayarak, kıyâmet günü doğacak olan insanlara kadar devam edecektir. Kıyâmet günü, hayatta olan insanlar, ilk beas edilecek olanlardır. Kıyâmetin kopması bir sebebe daya...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NAHL Suresi Âyet - 38 Tefsiri

 

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

Ve aksemû billâhi cehde eymânihim lâ yeb’asullâhu men yemût(yemûtu), belâ va’den aleyhi hakkan ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

Ve “Kim ölürse Allah, onu beas etmez (yeniden diriltmez).” diye en kuvvetli yeminleri ile Allah’a kasem ettiler. Hayır, (öyle değil). Bu, O’nun (Allah’ın) üzerinde hak bir vaaddir. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.

1.ve aksemû: ve yemin ettiler, kasem ettiler
2.billâhi (bi allâhi): Allah'a
3.cehde: en kuvvetli şekilde
4.eymâni-him: yeminleri
5.lâ yeb'asullâhu: Allah beas etmez, yeniden diriltmez
6.men yemûtu: ölen kimseyi, kim ölürse
7.belâ: hayır (bilâkis), öyle değil
8.va'den: bir vaad
9.aleyhi: onun üzerinde
10.hakkan: hak olan
11.ve lâkinne: ve lâkin, fakat, ama
12.eksera en nâsi: insanların çoğu
13.lâ ya'lemûne: bilmezler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnsanlık, Âdem (a.s)'dan başlayarak, kıyâmet günü doğacak olan insanlara kadar devam edecektir. Kıyâmet günü, hayatta olan insanlar, ilk beas edilecek olanlardır. Kıyâmetin kopması bir sebebe dayalıdır. Bu sebep, Allah'ın kâinatı büyüten itiş enerjisinin sona ermesidir. Allahû Tealâ, Enbiyâ Suresinin 30. âyet-i kerimesinde diyor ki:

21/ENBİYÂ-30: E ve lem yerallezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ ratkan fe fetaknâhuma, ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy(hayyin), e fe lâ yu’minûn(yu’minûne).
İnkâr edenler (kâfirler), semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra Biz, o ikisini (birbirinden) ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmazlar mı?
Bütün enerji partiküllerinin hareket halinde olduğu bir noktadan kâinatı yaratmak üzere patlatılan nötrinolar bütün gezegenlere, yıldızlara belki saniyenin milyonda biri kadar bir zaman parçası içinde aynı anda ulaşmıştır. (Nötrinolar hiçbir âleme ait değildir ve sonsuz hızla hareket ederler.)

Geçmişten geleceğe zaman başlamıştır. Böylece oluşan her yıldıza, her gezegene Allahû Tealâ onları yerlerinden ayıran ve kâinatı büyütecek olan bir itiş kuvveti, ivme vermiştir. Bu kinetik enerjiyle, kâinat hâlâ büyümeye devam etmektedir. Merkezdeki o tek noktadan ayrılan bütün sistemler, hâlâ ayrılmaya devam etmekte ve zaman, geçmişten geleceğe doğru yürümektedir. Ama kıyâmet günü, itiş enerjisinin sona ermesiyle kıyâmet kopacaktır. Büyüme ve zamanın geçmişten geleceğe uzaması duracaktır. Allah'ın herşeye bir son izafe etmesi söz konusudur ve kâinat için de bir son oluşacaktır.

Sonra kıyâmette gravitasyon (büyük kütlelerin, küçük kütleleri kendine çekme özelliği) başlayarak, olayı tersine çevirecek ve kâinat küçülecektir. Allahû Tealâ Kur'ân-ı Kerim'de, Ay'ın Dünya'yla ve her ikisinin Güneş'le birleşeceğini kesin bir hüviyette açıklamıştır. Tek noktadan ayrılan bütün kâinat, o tek noktaya doğru uzayları yok ederek gelir. Ay'la, Dünya arasındaki ve Güneş'le her ikisi arasındaki uzay yok olur.

Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman bittiği ve sur'a 1. defa üfürüldüğü anda, kâinattaki canlı varlıkların hepsi ölür. Ama zaman durup da geriye doğru yürümeye başlayınca öncelikle kıyâmet günü ölmüş olanlar canlanır. Herkesin hayatta olduğu devreye ulaşınca, o insanlar canlanırlar. Yerçekimi kuvveti olmadığı için bütün insanlar, Mahşer Meydanı'na, Allah'ın İndi İlâhisi'ne en yakın bir noktaya ulaşırlar.

Herkesin aynı yaşta cennet veya cehennem hayatını yaşayacağı bir enerji bedene sahip olması lâzımgeldiği için sur'a 2. defa üfürülerek herkes öldürülür. Ve ardından tekrar diriltilir (sur'a 3. üfürülüş).

Allah'ın bütün bu gezegenlere ve kâinatı oluşturan sistemlere ulaşmakta olan, kâinatı büyüten kinetik enerjisi sona erdiği an, büyüme duracak ve kıyâmet kopacaktır.

Bu, Allah'ın vaadidir ve Allah'ın vaadi haktır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NAHL Suresi - 38 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NAHL Suresi Tefsiri

NAHL Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.