Sure sec
NAHL-25 Tefsiri

NAHL Suresi 25. Ayet-i Kerime Tefsiri

NAHL-25 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın kanunu şöyledir: Kim, kimin hidayetine sebebiyet verirse onların sevaplarından (kazandıkları derecelerden) pay alır. Kim de başkalarının dalâletine sebebiyet verirse, onların kayb...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NAHL Suresi Âyet - 25 Tefsiri

 

لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ

Li yahmilû evzârahum kâmileten yevmel kıyâmeti ve min evzârillezîne yudıllûnehum bi gayri ilmin, e lâ sâe mâ yezirûn(yezirûne).

Kıyâmet günü, onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka, ilimleri olmaksızın dalâlette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından (da) yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi?

1.li: için, bunun için, böylece
2.yahmilû: yüklenirler, taşırlar
3.evzâre-hum: onların kendi yükleri, kendi günahları
4.kâmileten: tam, tamamı
5.yevme el kıyâmeti: kıyâmet günü
6.ve min evzâri: ve yüklerden, ağırlıklardan, günahlardan
7.ellezîne: o kimseler
8.yudıllûne-hum: onları saptırırlar (dalâlette bırakırlar)
9.bi gayri ilmin: bir ilmi (ilimleri) olmaksızın
10.e lâ: (öyle) değil mi
11.sâe: kötü (ne kadar kötü)
12.mâ yezirûne: yüklendikleri şey
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın kanunu şöyledir:

Kim, kimin hidayetine sebebiyet verirse onların sevaplarından (kazandıkları derecelerden) pay alır. Kim de başkalarının dalâletine sebebiyet verirse, onların kaybettikleri derecelerden ona da pay verilir.

4/NİSÂ-85: Men yeşfa’ şefâaten haseneten yekun lehû nasîbun minhâ, ve men yeşfa’ şefâaten seyyieten yekun lehu kiflun minhâ. Ve kânallâhu alâ kulli şey’in mukîtâ(mukîten).
Kim güzel bir şefaatle (iyilik yapılmasına) yardım ederse, ondan (o iyilikten) onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle (günah işlenmesine) yardım ederse onun da ondan (o şerden) bir payı olur. Ve Allah, herşeye mukayyet olandır (gözetendir).
İnsanların davranış biçimlerinin kazandırdığı sevaplar (derecat kazanma) iki faktörlüdür:
  1. Kişi, kendi gayretiyle, kaza ettiği fiiller sebebiyle derecat kazanır.
  2. Kişi, başka birinin kendisine yaptığı bir kötülük sebebiyle derecat kazanır.
Ama hiç kimse başkaları sebebiyle derecat kaybetmez.

Dalâlette olmak, bir büyük huzursuzluk kaynağıdır. Dalâlette olanlar, Allah'ın güzelliklerini hiç yaşayamazlar. Güzellikleri yaşamak hidayette olanların harcıdır.

Bütün devirlerde olduğu gibi bu devirde de insanların hidayete ermelerine mani olan, birçok âlim geçinen insan vardır. Bu insanlar, onlar hidayetteyken onları saptırarak dalâlete düşürmemektedirler. Zaten dalâlette (ve fıskta) olanların hidayete ulaşmalarına mani olarak dalâlette kalmalarına sebebiyet vermektedirler.

Birçok konu Türkçe'ye çevrilirken, bazı muhtevanın yanlış anlaşılmasına sebebiyet vermektedir. Meselâ bu konuda birçok açıklamada: “İlimleri olmaksızın saptırdıkları kimseler.” denilerek "saptırdıkları" ifadesi geçmektedir. Konunun aslı öyle değildir; saptırmıyorlar; çünkü o insanlar zaten dalâlettedirler.

İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri taktirde, onların Allah'a ulaşmasına başkaları mani olursa, gene saptırılmamışlardır. Sadece hidayete ulaşmalarına mani olunmuştur. Bu sebeple "dalâlette kalmalarına sebep oldukları kimseler" ifadesi daha uygun olmaktadır.

Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalâlettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o, hidayete ulaşmak için ilk adımı atmıştır. Henüz hidayete ermemiştir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NAHL Suresi - 25 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NAHL Suresi Tefsiri

NAHL Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.