Sure sec
NAHL-18 Tefsiri

NAHL Suresi 18. Ayet-i Kerime Tefsiri

NAHL-18 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Birinci ve ikinci basamakta, Allah'a ulaşmayı dileme noktasına kadar hiçbir kazanç söz konusu değildir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah derhal Rahmân esmasıyla tecelliye başlar. ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

NAHL Suresi Âyet - 18 Tefsiri

 

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ve in teuddû ni’metallâhi lâ tuhsûhâ, innallâhe le gafûrun rahîm(rahîmun).

Ve şâyet, Allah’ın ni’metlerini adet adet (tane tane) sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderendir).

1.ve in: ve eğer, şâyet
2.teuddû: adeten, adet adet (tane tane) sayarsanız
3.ni'mete allâhi: Allah'ın ni'metleri
4.lâ tuhsû-hâ: onu hesaplayamazsınız, sayamazsınız
5.inne allâhe: muhakkak ki Allah
6.le gafûrun: mağfiret eden, bağışlayan
7.rahîmun: rahîmdir (rahmet nurunu gönderendir)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Birinci ve ikinci basamakta, Allah'a ulaşmayı dileme noktasına kadar hiçbir kazanç söz konusu değildir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah derhal Rahmân esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ile kişiye 12 tane ihsan verir:
 1. Gözlerdeki basar hassasının üzerindeki gışavet alınır.
 2. Gözlerdeki hicab-ı mesture kaldırılır.
 3. Kulaklardaki sem'î hassasının üzerindeki mühür açılır.
 4. Kulaklardaki vakra alınır.
 5. Kalbin mührü açılır.
 6. Kalpteki ekinnet alınır.
 7. Kalbe ihbat konur.
 8. Allah kalbe ulaşır ve kalbe hidayet konur.
 9. Kalp Allah'a döndürülür.
 10. Göğüsten kalbe nur yolu açılır.
 11. Kalbe nur girer, kişi huşû sahibi olur.
 12. Allah, hacet namazıyla kişiye mürşidini gösterir.
Allahû Tealâ'nın ihsanları hep 1'e 10'dur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1 adım atmıştır. Allah ona 10 adım atacaktır.

Allahû Tealâ onu mürşidine ulaştırdığı gün Allah derhal Rahîm esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ile kişi Allah'tan 7 tane ni'met alacaktır. Allahû Tealâ, ni'metin başladığı yeri bu âyette işaret etmektedir.

Devrin imamının ruhu, ilk ni'mettir.

2/BAKARA-150: Ve min haysu haracte fe velli vecheke şatral mescidil harâm(harâmi), ve haysu mâ kuntum fe vellû vucûhekum şatrahu li ellâ yekûne lin nâsi aleykum huccetun, illâllezîne zalemû minhum fe lâ tahşevhum vahşevnî ve li utimme ni’metî aleykum ve leallekum tehtedûn(tehtedûne).
Nereden çıkarsan çık, bundan sonra (namazda) vechini (yüzünü) Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde (kullanabilecekleri) delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Ben'den (sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından) korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz.
On dördüncü basamağın ötesi ni'met sahasıdır. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin Allah'tan aldığı herşey ni'met hüviyetine ulaşır.

Ni'metteki derecat, ihsanın on katı olarak devreye girer. Üçüncü basamakla on dördüncü basamak arası ihsanları ifade eder. Ondan evvel de kişi, yapılan iyiliklerin Allahû Tealâ'dan gene on katını (ihsan) alır. Ama bu on iki ihsanı alarak irşad makamına ulaşıp tabî olduğunuz andan itibaren ihsanlar on kat çoğalır, ni'mete dönüşür. Bir'e yüz'le başlayan ni'metler, gök katları boyunca bir'e yedi yüz'e ulaşır.

Allahû Tealâ insana hiç karşılık almadan o kadar çok ni'met vermiştir ki; bilseydiniz o ni'metleri sayamazdınız. Allahû Tealâ insanı yoktan varetmiştir. İnsanlara sağlık ve çeşitli fonksiyonları yerine getirmek üzere organlar vermiştir.

Allah'a, verdiği fizik ni'metler için şükretmek; fizikötesi ni'metler için de hamdetmek gerekmektedir.

İnsan kendi prototipleri arasında mutlaka en üstünüdür. Yani iki yüz elli milyonda bir, en üstün mahlûktur. İnsanoğlu Allahû Tealâ'nın dizaynı içerisinde vardır. İnsanların yapabilme standartları içinde Allah'ın vücuda getirdiği herşey, bir mucizedir.

O; ALLAH, YEGÂNE YARATICI'DIR.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NAHL Suresi - 18 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NAHL Suresi Tefsiri

NAHL Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.